Görüşlerinizi
Paylaşın

İŞ ORTAKLIĞI TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Tür Değiştirme Planı 130/1/a 185/1 185/1/a 185/1/b 185/1/c 194/2
Tür Değiştirme Bilançosu 130/1/ç Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
Tür Değiştirme Raporu 130/1/c 130/2 186/1 186/2 186/2/a 186/2/b 186/2/c 186/2/d 186/2/e 186/2/f 186/3 194/2 Tür Değiştirme Raporu hazırlanmasından vazgeçebilmek için; 1.) Küçük ve Orta Ölçekli Bir Şirket olduğuna ilişkin Mali Müşavir raporu alınmalıdır. 2.) Tüm ortakların bu rapordan vazgeçildiğine dair onayını gösterir belge müdürlüğümüze verilmelidir.
Tür Değiştirme Beyanı 134/9
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 130/1/d Yeni türün kuruluşuna ilişkin tüm belgeler (Sermayenin onbindedördü oranında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.)
Teslim ve Tesellüm Tutanağı
Mali Müşavir Raporu 134/9 130/1/e Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı