Görüşlerinizi
Paylaşın

İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Vergi Dairesi Kapanış Yazısı
Ticaret Sicili Gazetesi Örneği Merkezin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi örneği getirilmelidir.