Görüşlerinizi
Paylaşın

İŞ ORTAKLIĞI DEĞİŞİKLİK TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti) Adres değişikli olması halinde, eğer adres Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmiş ise; Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca bu yönde bir karar alınmasına gerek yoktur
Tadil Metni Tüm ortaklar tarafından imzalı olmalıdır.
İşletme Unvanı Altında, İşletmeyi Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi İşletme unvanının değiştirilmesi halinde