100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın

İŞ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Rehin alacaklısının ticari işletme rehinin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar TİCARİ İŞLETME REHNİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin Ticaret Sicili'ne yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehnedilebilmesidir. Böylece borçlanan işletme sahibi menkul mallarını teslim etmeksizin rehin ederek ticari faaliyetine devam etmek olanağına kavuşmuş olur.