Görüşlerinizi
Paylaşın

GERÇEK KİŞİLER BELGE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Belge Talep Dilekçesi 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış. İşletme Sahibi dışında, ayrıca temsile yetkili kişi ya da kişilerin bulunması halinde yetki belgesi verilmektedir.
Müdürlüğümüze Hitaben Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesinin zayi olduğuna ilişkin, işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.