Görüşlerinizi
Paylaşın

GERÇEK KİŞİLER MERKEZ NAKLİ (GELEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Taahhütname 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı
111. Maddeye Göre Belge Belge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğümüzden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.
Merkez Sicil Kaydının Onaylı Örneği
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar *?Merkez nakli ile birlikte değişiklik işlemi var ise ilk önce değişiklik tescil işlemi ilgili müdürlükte yaptırılacak daha sonra 111. Madde Belgesi ile müdürlüğümüze tescil başvurusunda bulunulacaktır.