Görüşlerinizi
Paylaşın

GERÇEK KİŞİLER TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Tür Değiştirme Planı 134/6/a 185
Tür Değiştirme Raporu 134/6/c 186 Tür Değiştirme Raporu hazırlanmasından vazgeçebilmek için; 1.) Küçük ve Orta Ölçekli Bir Şirket olduğuna ilişkin Mali Müşavir raporu alınmalıdır. 2.) Tüm ortakların bu rapordan vazgeçildiğine dair onayını gösterir belge müdürlüğümüze verilmelidir.
Tür Değiştirme Bilançosu 134/8 130/1/ç İşletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
Tür Değiştirme Beyanı 134/9
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 134/9 Yeni türün kuruluşuna ilişkin tüm belgeler (Sermayenin onbindedördü oranında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.)
Mali Müşavir Raporu 134/9 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Sermaye şirketlerine dönüşülmesi halinde hizmet bedeli, diğer şirket türlerine dönüşülmesi halinde yeni türün kuruluş harcı tahsil edilecektir.
Teslim ve Tesellüm Tutanağı