Görüşlerinizi
Paylaşın

GERÇEK KİŞİLER ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Aslı ve Fotokopisi
Şubeyi Temsile Yetkili Olanlar için Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş Şube Unvanını Altında İmza Beyanı İmza beyanı düzenlenecek şube yetkilisinin kimlik aslı ve fotokopisi yanında olmalıdır.
Ticaret Sicil Gazetesi Örneği Merkezin, güncel işletme konusu maddesini gösterir gazete ilanı evrakları getirilmelidir.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Şubede İşletme Sahibi dışında, ayrıca temsile yetkili kişi ya da kişilerin bulunması halinde temsil ilzam harcı tahsil edilmektedir.
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.