Görüşlerinizi
Paylaşın

GERÇEK KİŞİLER TERK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Vergi Dairesi Kapanış Yazısı 51/3
Mal Beyanı (aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren) 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 44
Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi Vefat nedeni ile kapanış durumunda getirilmesi gereken evraklara bu belge de eklenmelidir.