Görüşlerinizi
Paylaşın

GERÇEK KİŞİLER DEĞİŞİKLİK TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Belge Talep Dilekçesi 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
İşletme unvan Altında,İşletmeyi Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi Merkez işletmenin ünvanında değişiklik olması halinde
Vergi levhası fotokopisi Faaliyet konusunun tamamen değiştirilmesi halinde
Şubeleri Varsa, Şubelerinde Oluşacak Değişikliklere İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 Merkezinde meydana gelen degisikliklerin (Ünvan v.b) olmasi halinde
Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Merkezin adresinin değişikliği halinde
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Adresin Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmesi halinde sadece Memurluğa Hitaben Dilekçe Ve Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslı Getirilmelidir.