Görüşlerinizi
Paylaşın

ŞAHIS ŞİRKETİ TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin,Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Tür Değiştirme Bilançosu 134/8 130/1/ç İşletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
Tür Değiştirme Beyanı 134/9
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 134/9 Yeni türün kuruluşuna ilişkin tüm belgeler (Sermayenin onbindedördü oranında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.)
Mali Müşavir Raporu 134/9 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Sermaye şirketlerine dönüşülmesi halinde hizmet bedeli, diğer şirket türlerine dönüşülmesi halinde yeni türün kuruluş harcı tahsil edilecektir.