Görüşlerinizi
Paylaşın

TİCARİ İŞLETME YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 52/1/a 55/1/a 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 52/1/a 55/1/a Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) 40/2 İmza beyanı düzenlenecek yetkilinin kimlik aslı ve fotokopisi yanında olmalıdır.
Faaliyetine Devam Ettiğini Gösterir Yetkili Makam Tarafından Verilen Resmi Belge 52/1/c 55/1/c
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 52/1/e 55/1/e Alınan karara tüm yönetim kurulu üyelerinin katılmaması halinde, katılmayan üyenin yapılan bu toplantıdan haberdar olduğunu kanıtlayan belge getirilmelidir
Dernek Tüzüğü/Vakıf Senedi Noter Tasdikli Örneği veya Aslı ile Fotokopisi 52/1/ç 55/1/ç Aslının getirilmesi durumunda, aslı görülmek kaydıyla fotokopisi teslim alınacaktır.
Dernek/Vakıf Yöneticilerinin İşletmede Yetkili Seçilmelerine İlişkin Yetkili Organ Kararının Örneği 52/1/d 55/1/d Taahhütnamede belirtilmemesi halinde
Kuruluşu Resmi Bir Makamın İznine veya Onayına Bağlı ise Bu İzin veya Onaya İlişkin Belge 52/2 55/2
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.