Görüşlerinizi
Paylaşın

TİCARİ İŞLETME MERKEZ NAKLİ (GELEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 52/1/a 55/1/a 29/1 29/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti) Alınan karara tüm yönetim kurulu üyelerinin katılmaması halinde, katılmayan üyenin yapılan bu toplantıdan haberdar olduğunu kanıtlayan belge getirilmelidir
111. Maddeye Göre Belge Belge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvurusunda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğümüzden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.
Merkez Sicil Kaydının Onaylı Örneği
Faaliyetine Devam Ettiğini Gösterir Yetkili Makam Tarafından Verilen Resmi Belge 52/1/c 55/1/c
Kuruluşu Resmi Bir Makamın İznine veya Onayına Bağlı ise Bu İzin veya Onaya İlişkin Belge