Görüşlerinizi
Paylaşın

TİCARİ İŞLETME TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 130/1/b Alınan karara tüm yönetim kurulu üyelerinin katılmaması halinde, katılmayan üyenin yapılan bu toplantıdan haberdar olduğunu kanıtlayan belge getirilmelidir
Tür Değiştirme Planı 130/1/a 194/2 185/1 185/1/a 185/1/b 185/1/c
Tür Değiştirme Bilançosu 134/8 130/1/ç 194/2 Yönetim organı tarafından imzalanmış olmalıdır.
Tür Değiştirme Beyanı 134/9 194/2
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 134/9 Yeni türün kuruluşuna ilişkin tüm belgeler (Sermayenin onbindedördü oranında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.)
Mali Müşavir Raporu 134/9 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Son Yönetim Organını Gösterir Belge (Veren Kurum Tarafından Onaylı)
Son Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminin Yapıldığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı Noter Tasdikli Sureti Son Yönetim Kurulu Üye/lerini Gösterir Belge (Veren Kurum Tarafından Onaylı) nin verilmemesi halinde
Teslim ve Tesellüm Tutanağı
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı