Görüşlerinizi
Paylaşın

TİCARİ İŞLETME KARAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Son Yönetim Organını Gösterir Belge (Veren Kurum Tarafından Onaylı)
Son Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminin Yapıldığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı Noter Tasdikli Sureti Son Yönetim Kurulu Üye/lerini Gösterir Belge (Veren Kurum Tarafından Onaylı) nin verilmemesi halinde
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Adresin Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmesi halinde sadece Memurluğa Hitaben Dilekçe Ve Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslı Getirilmelidir.