Görüşlerinizi
Paylaşın

KOLLEKTİF ŞİRKET HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Hisse Devrine İlişkin Tadil Metni (Noter Onaylı) 2 adet getirilmelidir.
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Onaylı Sureti)
Hisse Devir Senedi (Noter Tasdikli)
Hisse Devrine ilişkin Tüm Ortakların Rızası Olduğunu Gösterir Beyan