Görüşlerinizi
Paylaşın

KOLLEKTİF ŞİRKET TASFİYE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 66/2/b 390/4 226/2
Ortaklar Kurulu Beyanı 66/2/b
Ortaklara Duyuru Belgesi 66/2/a 371/1 371/2 371/3 371/4 371/5 371/6 371/7
Son ve Kesin Bilanço 66/2/c 289/1 Önceki dönem cari dönem karşılaştırmalı sıfırlanmış bilanço olması gerekmektedir. Tasfiye memuru/memurları tarafından imzalanmış olmalıdır.
Devam Eden Davası ve Faal Şubesi Olmadığına Dair Yetkili Organ Beyanı 21/3
Son Bilançonun Ortaklara Tebliğ Edildiğine İlişkin Belge 66/2/a