Görüşlerinizi
Paylaşın

KOLLEKTİF ŞİRKET YETKİ İPTALİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış (müşterek yetki olması halinde müştereken imzalanmış) dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 65/4 220/1 221/1 226/2 235/2 274/1 275/1 276/1 276/2
Mahkeme Kararı 219/1 235/1 274/1 275/1 276/1 276/2 277/1
Tadil Metni