Görüşlerinizi
Paylaşın

KOLLEKTİF ŞİRKET VERASETEN HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 65/4 226/2 253/1 253/2
Veraset İlamı Noterce Düzenlenmiş Mirascılık Belgesi veya Mahkeme Veraset İlamı
Tadil Metni 65/4