Görüşlerinizi
Paylaşın

KOLLEKTİF ŞİRKET DEĞİŞİKLİK TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 65/4 226/2 Adres değişikli olması halinde, eğer adres Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmiş ise; Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca bu yönde bir karar alınmasına gerek yoktur
Tadil Metni 65/4 Tüm ortaklar tarafından imzalanmış olmalıdır.
Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi Temsile yetkili ataması yapılması halinde