100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 98/1/a Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Dekontu 21/3 Banka mektubunu imzaya yetkili olanların imza sirkülerinin eklenmemesi halinde istenmektedir.
Tadil Metni 98/1/c
Mali Müşavir Raporu 98/1/d Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu 98/1/d