Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 128/2/a/1 166/3 173/1 173/2 173/3 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Bölünme Sözleşmesi veya Planı 128/2/a/1 166/1 167/1 167/1/a 167/1/b 167/1/c 167/1/d 167/1/e 167/1/f 167/1/g 167/1/h 167/1/i 166/2 169/3
Bölünme Raporu 128/3 169/1 169/2 169/2/a 169/2/b 169/2/c 169/2/d 169/2/e 169/2/f 169/2/g 169/2/h 169/4
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 128/4 171/1 171/1/a 171/1/b 171/1/d 171/2 171/4 İnceleme hakkına ilişkin gazete ilanına çıkıldıktan sonra tüm ortakların onaylaması halinde Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkına ilişkin kanunda öngörülen süreden vazgeçilebilir.
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 128/5 174/1 Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğine ilişkin beyan getirilmesi durumunda 3 aylık süre beklenmeyebilir. Kısmi bölünme nedeni ile yapılan sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye artırımı da gerçekleştirilip şirketin mevcut sermaye miktarı korunuyorsa ve kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispatı SMMM raporunda tespit ediliyorsa ilan yükümlülüğü aranmaz.
Alacaklıların Teminat Altına Alındığına Dair Beyan 175/1
Mali Müşavir Raporu 128/2/a/3 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Sermaye Azaltımına İlişkin Belgeler 128/2/a/2 Sermaye azaltımı yapılması halinde