100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 128/1/b/1 166/3 173/1 173/2 173/3 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Bölünme Sözleşmesi veya Planı 128/1/b/1 166/1 167/1 167/1/a 167/1/b 167/1/c 167/1/d 167/1/e 167/1/f 167/1/g 167/1/h 167/1/i 166/2 169/3
Bölünme Raporu 128/3 169/1 169/2 169/2/a 169/2/b 169/2/c 169/2/d 169/2/e 169/2/f 169/2/g 169/2/h 169/4
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 128/4 171/1 171/1/a 171/1/b 171/1/d 171/2 171/4 İnceleme hakkına ilişkin gazete ilanına çıkıldıktan sonra tüm ortakların onaylaması halinde Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkına ilişkin kanunda öngörülen süreden vazgeçilebilir.
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 128/5 174/1 Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğine ilişkin yönetim organı tarafından hazırlanmış beyan getirilmesi durumunda yasal olarak beklenmesi gereken 3 aylık süre beklenmeyebilir.
Mali Müşavir Raporu 128/1/b/3 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Bölünme Beyanı 128/1/b/4
Bölünme Bilançosu 128/1/b/7 Şirket yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır.
Sermaye Artırımına İlişkin Belgeler 128/1/b/5
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 128/1/b/2 Bölünmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde