Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 103/1/a 595/2 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Hisse Devir Senedi (Noter Tasdikli) 103/1/b Devir senedinin tarihi genel kurul karar tarihi ile aynı tarih ya da karar tarihinden önceki bir tarih olmalıdır.
Devralan Ortağın Pay Defterindeki Sayfası 103/1/c
Tek Pay Sahipli Olduğuna dair Karar 102/1 574/2 Hisse devri sonucunda şirketin tek ortaklı olması durumunda getirilmelidir.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar 103/2 598/2