Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET SEYAHAT ACENTALIĞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri
Turizm Bakanlığı Yazısı
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adını ilk alma: -Turizm seyahat acenteliği işletme adının alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar sureti -T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan alma ile ilgili izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adının devri: Devir eden için; - Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi - Turizm seyahat acenteliği işletme adının devir edilmesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar sureti - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği Devir alan için; - Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi - Turizm seyahat acenteliği işletme adının devir alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar sureti - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği