Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 104/1 86/2/c 418/1 418/2 535/2 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 104/1 86/2/c Tasfiye kapanışı için 3. İlan gazetesi tarihinden itibaren 3 ay geçmelidir.
Genel Kurul Onaylı Son ve Kesin Bilançosu 104/1 86/2/a Önceki dönem cari dönem karşılaştırmalı sıfırlanmış bilanço olması gerekmektedir. Bilançonun tasfiye memuru/memurları tarafından imzalanması gerekmektedir. Genel kurulda bilançonun kabulü görüşülmediği taktirde tasfiye memurları dışında ortakların da bilançoyu imzalaması gerekmektedir.
Devam Eden Davası ve Faal Şubesi Olmadığına Dair Yetkili Organ Beyanı 21/3