Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 96/1/a Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Tadil Metni 96/1/ç
Yönetim Organı Tarafından Hazırlanan Sermaye Azaltılmasına İlişkin Rapor 96/1/b
Alacaklıların Ödendiği ve Alacaklıların Teminat Altına Alındığını Gösterir Beyan 96/1/e Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla yapılmış ve bu açıklar oranında azaltılmış ise ve şirket alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren beyan aranmaz.
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 96/1/d Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla yapılmış ve bu açıklar oranında azaltılmış ise ve şirket alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğümüze ibraz edilmiş ise alacaklılara ilan yapılması gerekmez.
Mali Müşavir Raporu 96/1/c Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu 96/1/c