Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ (GELEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı *ÖNEMLİ: 2 Nüsha doldurulacaktır.
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Ana Sözleşme Tadil metni Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.
111. Maddeye Göre Belge Belge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğümüzden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.
Merkez Sicil Kaydının Onaylı Örneği
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar *?Merkez nakli ile birlikte değişiklik işlemi var ise ilk önce değişiklik tescil işlemi ilgili müdürlükte yaptırılacak daha sonra 111. Madde Belgesi ile müdürlüğümüze tescil başvurusunda bulunulacaktır. *Merkez nakli gelen işleminden önce, MERSİS sistemindeki bilgilerinizin güncel olduğunu kayıtlı olduğunuz ticaret sicili müdürlüğünden teyit ediniz.
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.