Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 130/1/b 189/1 189/1/a 189/1/b 189/1/c 189/1/d 189/1/d/1 189/1/d/2 189/1/e Tür değişikliği planının ve tür değişikliği ana sözleşmesinin kabulü genel kurulda görüşülmelidir.
Tür Değiştirme Planı 130/1/a 185/1 185/1/a 185/1/b 185/1/c
Tür Değiştirme Raporu 130/1/c 130/2 186/1 186/2 186/2/a 186/2/b 186/2/c 186/2/d 186/2/e 186/2/f 186/3 Tür Değiştirme Raporu hazırlanmasından vazgeçebilmek için; 1.) Küçük ve Orta Ölçekli Bir Şirket olduğuna ilişkin Mali Müşavir raporu alınmalıdır. 2.) Tüm ortakların bu rapordan vazgeçildiğine dair onayını gösterir belge müdürlüğümüze verilmelidir.
Tür Değiştirme Bilançosu 130/1/ç Şirket yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır.
Tür Değiştirme Beyanı 130/1/f
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 130/1/d Yeni türün kuruluşuna ilişkin tüm belgeler (Artırılan Sermayenin onbindedördü oranında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.)
Mali Müşavir Raporu 130/1/e Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Usulune Uygun Yapılmış İnceleme Hakkı Bilgilendirme Belgeleri veya Beyan 188/1 188/1/a 188/1/b 188/1/c 188/1/d 188/2 Yönetim organı tarafından şirket ortaklarının inceleme haklarının bulunduğuna ilişkin çağrı belgeleri veya inceleme hakkının ortaklar tarafından ifa edildiğini dair beyanları
Teslim ve Tesellüm Tutanağı
Sermaye Artırımına İlişkin Belgeler Eş zamanlı olarak sermaye artırımı olması halinde. Bu işlem için tescil harcı ya da hizmet bedeli tahsil EDİLMEYECEKTİR
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar 134/4 Şirketin sermayesi ile yedek akçeleri toplamının 1/2 si ya da 2/3 ü zararlar sonucu karşılıksız kalması durumunda, şirketin borca batık durumda bulunduğu hallerde ve şirketin Tasfiye Halinde olması durumlarında Ticari İşletmeye dönüşemezler.