Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Merkezin Son Ortaklık Yapısını Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi Örneği