100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 94/1/a Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Tadil metni 94/1/b Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.
Rekabet Kurumu Payı Dekontu (Sermayenin Onbinde Dördü) 94/1/g
Mali Müşavir Raporu 94/1/c Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu 94/1/c
Ayni Sermayenin Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu 94/1/d
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı 94/1/e
Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge 94/1/f
Müdürler Kurulu Beyanı 94/2 94/1/c
Bilanço 94/2 94/1/c Yönetim organı tarafından imzalanmış olmalıdır.