Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET VERASETEN HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Veraset İlamı Noterce Düzenlenmiş Mirascılık Belgesi veya Mahkeme Veraset İlamı
Devralan Ortağın Pay Defterindeki Sayfası (Noter Tasdikli Sureti)
Kayyum Atama Kararı Veraseten hisse devri tescilinden sonraki ilk tescil işleminde, 18 yaşından küçük pay sahibinin yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olması halinde mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
Muvafakatname 18 yaşından küçük pay sahibinin, yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olmaması halinde yasal temsilci yada temsilcilerinin muvafakatını belirtir beyan
Feragatname 595/1 Noter huzurunda düzenlenmelidir.