Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 623/1 623/2 624/1
Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) 40/2
Tüzel Kişiliğin Gerçek Kişi Temsilcisini Belirlediği Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli) 623/2 Tüzel kişiliğin şirket müdürü olarak atanması halinde