Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 623/1 623/2 624/1 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) 40/2
Tüzel Kişiliğin Gerçek Kişi Temsilcisini Belirlediği Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli) 623/2 Tüzel kişiliğin şirket müdürü olarak atanması halinde