Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET KARAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Evrakları ya da Karar (Noter Tasdikli Sureti) Genel Kurul yapılmaması halinde karar getirilecektir. Adres değişikliği olması halinde, eğer adres Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmiş ise; Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca bu yönde bir karar alınmasına gerek yoktur
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri Ortakların tamamının toplantıya katılmaması halinde