Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Müdürler Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 126/3 155/1 155/1/b 155/2 155/2/a 155/2/b 156/1 156/2
Birleşme Sözleşmesi 126/2/b 155/1 155/1/b 155/2 155/2/a 155/2/b 156/1 156/2 145/1 146/1 146/1/a 146/1/b 146/1/c 146/1/d 146/1/e 146/1/f 146/1/h 146/1/i
Birleşme Beyanı 126/2/e Bu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Mali Müşavir Raporu 126/2/d Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Yönetim Organı Beyanı 126/6 139/1 139/2
Birleşme Bilançosu 126/2/f 144/1 144/2 144/2/a 144/2/b Şirket yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır.
Sermaye Artırımına İlişkin Belgeler 126/2/c Sermaye artırımı yapılması halinde
Alacaklılara Çağrı Metni 126/9 157/1 157/2 157/4
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 126/2/ç Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 155/2 156/2 Tüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkından vazgeçilebilir.