Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti) Adres değişikli olması halinde, eğer adres Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmiş ise; Numarataj Şube Müdürlüğü üst yazısı aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca bu yönde bir karar alınmasına gerek yoktur.