Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 128/1/b/1 166/3 173/1 173/2 173/3
Bölünme Sözleşmesi veya Planı 128/1/b/1 166/1 167/1 167/1/a 167/1/b 167/1/c 167/1/d 167/1/e 167/1/f 167/1/g 167/1/h 167/1/i 166/2 169/3
Bölünme Raporu 128/3 169/1 169/2 169/2/a 169/2/b 169/2/c 169/2/d 169/2/e 169/2/f 169/2/g 169/2/h 169/4
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 128/4 171/1 171/1/a 171/1/b 171/1/d 171/2 171/4 Tüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkından vazgeçilebilir.
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 128/5 174/1 Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğine ilişkin yönetim organı tarafından hazırlanmış beyan getirilmesi durumunda yasal olarak beklenmesi gereken 3 aylık süre beklenmeyebilir.
Mali Müşavir Raporu 128/1/b/3 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Bölünme Beyanı 128/1/b/4
Bölünme Bilançosu 128/1/b/7 Şirket yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır.
Sermaye Artırımına İlişkin Belgeler 128/1/b/5
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 128/1/b/2 Bölünmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde