Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET TTK 574. MADDE BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Müdürler Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 102/1 102/2 102/3 574/2 574/3