100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
2023 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifesi SERMAYE ARALIĞI  DERECE  YILLIK AİDAT (TL) 
 0  50.000,00  5 1.000,80  
 50.001,00  250.000,00  4 1.200,00 
 250.001,00  1.000.000,00  3 1.450,00 
 1.000.001,00  10.000.000,00  2 1.700,00 
 10.000.001,00  den yukarısı  1 1.950,00  

MUNZAM AİDAT

  • Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın binde 5'i kadardır.
  • Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı'nın binde 5'i kadardır.
  • Munzam Aidatın Tavanı 2023 yılı için 100.080,00 TL 'dir.


AİDAT ÖDEMELERİ

  • Aidatlar yıl içinde Haziran ve Ekim ayı olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmektedir.