Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
İş Makinesi Tescil / Rehin Hizmetleri

İŞ MAKİNESİ TESCİL İŞLEMLERİ 

Önemli Duyuru TIKLAYINIZ.

İş Makinesi Tescil Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 İş Makinesi Tescil Talep Formu (Oda Üyesi Gerçek/Tüzel Kişiler) 
 İş Makinesi Tescil Talep Formu (Oda Üyesi Olmayan Gerçek Kişiler)
Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) bakınız: Hizmet Standartları Tablosu

Mevcut Tescil Belgesinin Kaybedilmesi Durumunda İstenen Belgeler

 Zayi Formu (Oda Üyesi Gerçek/Tüzel Kişiler) 
 Zayi Formu (Oda Üyesi Olmayan Gerçek Kişiler) 
Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) bakınız: Hizmet Standartları Tablosu 

(*) Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


İŞ MAKİNESİ REHİN İŞLEMLERİ

İş Makinesi Rehin Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 Başvuru dilekçesi 
 Rehin Sözleşmesi veya Finans Kuruluşunun Yazısı 
 İmza Sirküleri 
 Ruhsatın aslı  
 Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) bakınız: Hizmet Standartları Tablosu 

(*) Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.