Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
Onay Hizmetleri

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri 

Çıraklık Eğitimine Nasıl Başvurulur?

- İş yerine en yakın Mesleki Eğitim Merkezinden 4 adet çıraklık sözleşmesi temin edilir.

- Sözleşmeler tam olarak doldurulup, ilgililerin imzasından sonra (çırak, velisi ve işveren) firmanın bağlı bulunduğu Oda'ya onaylatılır.

- Daha sonra çıraklık sözleşmelerinin temin edildiği Mesleki Eğitim Merkezine kayıt olmak üzere başvurulur.

Nasıl Kalfa Olunur?

Çıraklık eğitim süresi sonunda, kalfa adayları, ilk yapılacak kalfalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Mesleki Eğitim Merkezlerinden Kalfalık Belgelerini alırlar.

Nasıl Usta Olunur?

Mesleki yönden gelişmelerini ve öngörülen Kalfalık süresini tamamlayan usta adayları, ilk yapılacak ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Mesleki Eğitim Merkezlerinden Ustalık Belgelerini alırlar.


Not: Çıraklık Sözleşmeleri, Odamız Oda Sicil Müdürlüğünce onaylanmaktadır. 


Detaylı Bilgi için:  
Oda Sicil Müdürlüğü
(0312) 201 81 62