ÜLKELER ve DIŞ PAZARLAR

 

» T.C. Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları

 

Günümüzde dış ticaret ülkelerin ve bölgelerin kalkınmalarında çok büyük öneme sahiptir. Dış ticaret kabaca;  ithalat ve ihracatın toplamı olarak ifade edilebilir. İthalat en genel anlamıyla ülke kaynaklarının dış ülkelere aktarılması kaydıyla ülkeye mal ve hizmet girişidir. İhracat ise tam tersi olarak yabancı ülke kaynaklarının ülke içine sokulmasıyla ilgilidir. Bu anlamda ülkeler yurt dışından daha fazla kaynak girdisi sağlayıp zenginleşmek isterler.

Yurt dışı satış gerçekleştirmenin birinci koşulu pazarlamadır. Pazarlamanın dört temel prensibinden ürün, fiyat, tutundurma olmak üzere, bu üçü firmaya doğrudan bağlı konulardır. Firma kendi oluşturduğu temel ilkeler ve prensibler çercevesinde rakiplerini de dikkate alarak bu üç konuda kendileri karara varabilir. Ancak dördüncü ilke olan yer prensibi için firmanın detaylı araştırmalar yapması gerekmektedir. Bu araştırmaların ilk kısmı olan masa başı araştırmaları için gerekli birtakım bilgileri Ankara Ticaret Odası olarak sizlerin hizmetine sunacağız. Özellikle yurtdışı satış yapmak isteyen firmaların bu bilgilere erişimi büyük önem arz etmektedir. Uzun araştırmalar sonucunda derlenen bilgileri firamaların tek başlarına bu kadar yoğun ve hepsini birarada hazırlamaları mümkün değildir.Bu açıdan hazırlanan bu sayfanın firmalara büyük destek sağlayacağı inanacındayız.