ÜYELİK AİDATLARI

 

» Üye Aidatları
» Kayıt Mecburiyeti
» Kayıt Süreci
 
  
ÜYE AİDATLARI

 

TİCARET ODALARI AİDAT TARİFESİ

Yıllık Aidat

 1. Derece Aidatı

  305,00 TL

 2. Derece Aidatı

245,00 TL

 3. Derece Aidatı

  200,00 TL

 4. Derece Aidatı

 190,00 TL

 5. Derece Aidatı

 185,00 TL

 6. Derece Aidatı

 180,00 TL

 7. Derece Aidatı

 175,00 TL

Munzam Aidat 

  • Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın binde 5'i kadardır.
  • Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı'nın binde 5'i kadardır.
  • Munzam Aidatın Tavanı 2017 yılı için 17.775,00 TL'dir.

 Aidat Ödemeleri

 

  • Aidatlar yıl içinde 2 (iki) eşit taksitte alınır.
  • 2017 yılı için;
    • 1. taksit son ödeme tarihi  : 30 Haziran 2017
    • 2. taksit son ödeme tarihi  : 31 Ekim 2017
  • Geciken taksitler için aylık %1,4 ceza uygulanır.