Ticaret Sicil İşlemleri Kategorisinde Sık Sorulan Sorular

Cevaplanmış Sorular
592Kooperatifimizin genel kurulunu yeni yaptık.Tescil ve ilan için hangi evrakları hazırlayarak (Noterden mi)getirmemiz gerekir? Saygılarımla...
ŞENOL İÇME 2004-02-23 s.ol@mynet.com.tr
DİLEKÇE, GÜNDEM, DUYURU LİSTESİ, HAZİRUN CETVELİ, GEN.KUR.TUTANAĞI, NOTER TASTİKLİ ADRESLİ ORTAKLAR LİSTESİ, FAALİYET RAPORU, DENİTİM RAPORU, BLANÇO, GELİR GİDER CETVELİ. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-10 serkan@atonet.org.tr
DİLEKÇE GÜNDEM DUYURU LİSTESİ HAZİRUN CETVELİ GEN.KUR.TUTANAĞI NOTER TASTİKLİ ADRESLİ ORTAKLAR LİSTESİ FAALİYET RAPORU DENİTİM RAPORU BLANÇO GELİR GİDER CETVELİ
SENOL İÇME 2005-02-22 s.ol@mynet.com.tr
608Anonim şirketlerde murahhas üye şirket ortağı olmak zorunda mıdır? Şirket ortağı olmayan bir kişi murahhas üye olabilir mi? Saygılarımla!!!
Mehmet Sait Tezel (S.M.M.M.) 2004-03-05 msaittezel@hotmail.com
TTK 319.maddesi ile esas mukavele ile temsil selahiyetinin ve idare işlerinin hepsini ve bazılarını idare meclisi azası olan murahaslara bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilmekle birlikte murahhas azaların anonim şirketlerde pay sahibi olması gerekirken murahhas müdürlerin pay sahibi olmalarına gerek bulunmamaktadır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-10 serkan@atonet.org.tr
TTK 319.maddesi ile esas mukavele ile temsil selahiyetinin ve idare işlerinin hepsini ve bazılarını idare meclisi azası olan murahaslara bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilmekle birlikte murahhas azaların anonim şirketlerde pay sahibi olması gerekirken murahhas müdürlerin pay sahibi olmalarına gerek bulunmamaktadır.Saygılarımla, Eray Küçükkocaoğlu
Eray Küçükkocaoğlu 2005-05-30 eraysaymm@hotmail.com
murahhas üye şirket ortağı olmak zorundadır.murahhas üye demek yönetim idare ve temsil yetkisinin verildiği yönetim kurulu üyesi demektir.(yönetim kurulu üyeleri şirket ortağıdır.)şirket ortağı olmayan kişiye bu yetkileri verirseniz murahhas müdür olur.( şirket müdürüyle karıştırmayın.)Ancak murahhas müdür seçilmiş olsa bile yönetim kurulu üyelerinden en az birine şirketi temsil yetkisi verilmesi gerekir.saygılarımla.
aytekin inan 2005-12-20 avaytekin@hotmail.com
31yeni bir şirket kurmak istiyorum proje ile ilgili bir firma,acaba ne gibi evrak ve şartlar nekadar para gerekir bana iletebilirmisiniz
gültekin 2002-08-03 gultekındemirci@hotmail.com
Ana sayfamızdaki Ticaret Sicil İşlemleri bölümünden harç listesini görebilirsiniz.
HASAN AYDIN 2002-08-16 hasan@atonet.org.tr
GEREKLİ EVRAKLAR: a)Noter tastikli 3 nüsha anasözleşme b)şirket müdürü imza beyanı c)ortakların ikametgah imuhaberi ve nufus cüzdanı sureti d)bindebir dekontu aslı e)taahhütname ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ PARA: 950.000.000.TL PROJE İLE İLGİLİ BİR FİRMA KURMAK İÇİN ÖZEL BİR ŞART GEREKMEZ.
MUSTAFA YÜCEL 2003-10-18 mustafa.yücel@beko.net
71Ticaret şirketlerinin adres ve sair bilgilerini sanal ortamda öğrenmek mümkün müdür?
MUHAMMET HALİT YENEN 2002-10-22 mhyenen@mynet.com
Ticaret Sicil ve Oda Sicil adreslerimize internet üzerinden ulaşamazsınız.
HASAN AYDIN 2002-11-25 hasan@atonet.org.tr
İSTANBUL TİCARET ODASI'ında sanal ortamda şirket ve firma adreslerine ulaşabilmeniz mümkündür. ito.org.tr
MUSTAFA PEHLİVAN 2004-07-26 mustafapehlivan_ceo@hotmail.com
1447limited şirketi olarak faliyetimiz devam etmekteyiz fakat A.Ş yapmak istiyoruz bunun için istenen belgeleri öğrenebilirmiyiz TEŞEKKÜRLER.
ut-se ltd.şti 2005-08-08 cengizkurudere@hotmail.com
Bir Limited Şirketin Anonim Şirkete dönüştürülmesinde sırası ile şu işlemleri yapmak gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. - Anonim Şirketler en az 5 ortak tarafından kurulabilen sermaye şirketleridir. Limited şirketler ise en az 2 ortak ile kurulabilmektedirler. Bu sebeple bir limited şirketin anonim şirkete dönüştürülme işlemlerine başlanmadan önce limited şirket ortaklarının 5 adede çıkartılması dönüşüm sırasında rahatlık yaratacaktır. - Anonim Şirketlerin kuruluşu için istenilen asgari sermaye miktarı ile Limited Şirketler için istenilen asgari sermaye miktarı arasında fark bulunmaktadır. Bu sebeple limited şirketin anonim şirkete dönüştürülme işlemlerine başlanmadan önce limited şirket sermayesinin anonim şirket için istenilen asgari sermaye miktarına çıkartılması dönüşüm sırasında rahatlık yaratacaktır. 2.1. Limited Şirket Ortaklar kurulu tarafından karar alınması Anonim Şirkete dönüştürülmesi istenilen Limited Şirketin ortaklar kurulunun bu arzusunu bir ortaklar kurulu kararı alarak belirtmesi gerekmektedir. Ortaklar Kurulu Kararı şu şekilde alınabilir. “ Şirketimiz Ortaklar Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır : - Ankara Ticaret Sicili Memurluğu’nun 987654 sicil numarasında kayıtlı bulunan …………. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nev’inin mevcut sermaye, hisse yapısı, borç ve alacakları ile Limited Şirket’ten Anonim Şirket’e dönüştürülmesine, - Dönüştürülme işlemi ile ilgili olarak ………………… tarihi itibariyle şirketin bilançosunun çıkartılmasına, - Dönüştürülme işlemlerinin tamamlanması açısından mahkemeye müracaat ile şirketin öz sermayesinin tespit ettirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. 2.2. Şirketin Öz Sermayesi’nin tespiti için Mahkemeye Müracaat Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in Ek 1’inde yer alan hükümlere göre “ Anonim Şirket nev’i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı, “ nın müracaat dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle şirketin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkeme’sine veya Ticaret Mahkemesi yok ise bu görevi yerine getiren Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Şirketin Öz Sermayesinin tespiti için müracaat etmek gerekmektedir. Mahkeme atayacağı bilirkişi vasıtası ile şirketin öz sermayesinin tespitini yapacaktır. Mahkeme’ye öz sermaye tespiti için yapılacak müracaat’a şu belgelerin eklenmesi gerekmektedir. - Ortaklar Kurul Kararı - Şirketin son mizanı ve bilançosu - Vergi Levhası - Yeni tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti - Şirketin çıkartılan son mizanı’nın dayanağı olan Yasal Defterleri. ve devamı ticaret sicil işlemleri kolay gelsin
Murat Genç 2005-12-01 genc_muhasebe@hotmail.com
şirketlerde nev´i değişikliği: 1- Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe 2- Ticaret/Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe 3- Yeni nev´iye ait TTK ´na göre hazırlanmış dört adet noter tasdikli Ana Sözleşme (Limited Şirket, Anonim Şirket ) 4- 2 adet noter tasdikli nev´i değişikliğine dair yetkili organlarca alınmış karar 5- Anonim şirket nev’i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı, 6- Limited şirket nev’i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir Raporu 7- Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır) 8- Ticaret Odası Kayıt Beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır) Yeni ortak girişi var ise, 9- İki adet nüfus cüzdan sureti (noter veya muhtar onaylı) 10- İki adet ikametgah ilmühaberi (muhtar onaylı) 11- İki adet imza beyannamesi 12- Nevi değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde şirket ve ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının olmadığına dair ilgili vergi dairesinden yazı Not:1-Ana Sözleşme´yi bulunduğunuz (kayıtlı olduğunuz ticaret odasından alabilirsiniz. 2-Taahhütnameyi de ticaret odasından alabilirsiniz. ...yardımcı olabildiysem ne mutlu bana...
hasret gümüş 2005-12-17 hasretgumus@hotmail.com
161odanıza olan aidat borçlarımızı ve diğer borçlarımızı internet üzerinden öğrenebilirmiyiz. sitenizde buamadım teşekkürler.
TANER KARAGÜNDOSTU 2003-02-21 tanerkaragun@tuekoil.com.tr.
Ana safamızda Aidat Borçları kısmından görebilirsiniz.
HASAN AYDIN 2003-02-21 hasan@atonet.org.tr
119ticaret odanıza bağlı şirketlerin adres ve telefon bilgilerine nasıl ulaşabilirim
mehmet dogan 2003-01-03 mehmedcik@yahoo.com
285 79 50 / 214-215-216-280 'den Oda Sicil Müdürlüğümüz ile görüşünüz.
HASAN AYDIN 2003-02-21 hasan@atonet.org.tr
1322şube açılışı ile ilgili dilekçe örnegi
emel akcakuş 2005-07-14 emel_akcakus@mynet.com
I - KURULUŞ : 1. Dilekçe 2. İlgili Bakanlıkça onaylanmış kooperatif anasözleşmesi 3. Kurucu ortakların fotoğraflı nufus örneği 4. Kurucu ortaklara ait ikametgah belgesi 5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29.maddesine göre hazırlanmış taahhütname 6. Kooperatif ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (noter onaylı aslı ) 7. Bakanlık izin yazısı aslı 8. Anasözleşme özeti 2 adet 9. Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil şekli anasözleşme ile belirlenmemişse anasözleşmenin tescilinden sonra alınacak bir karar ile yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil şekline dair kararın tescil ve ilanı gereklidir. 2 - GENEL KURUL TOPLANTISI : 1. Dilekçe 2. Gündem 3. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı ) 4. Hazirun cetveli ( aslı veya noter onaylı örneği ) 5. Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğünün komiser atamasına ilişkin izin yazısı 6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ise ; • görev bölümü ve sirküler kararı (noter onaylı - 2 adet) • yeni yönetim kurulu üyelerine ait imza beyannamesi ( noter onaylı aslı ) • yeni yönetim kurulu üyelerine ait fotoğraflı nüfus örneği • yeni yönetim kurulu üyelerine ait ikametgah belgesi 7.Hükümet Komiseri atama yazısı 3 - ANA SÖZLEŞME TADİLİ : 1. Dilekçe 2. Genel kurul toplantı tutanağı ( aslı noter onaylı ) 3. Hazirun cetveli ( aslı veya noter onaylı örneği) 4. Bakanlık izin yazısı 5. Bakanlıkça onaylı iki adet tadil tasarısı 6. Hükümet Komiseri atama yazısı 7. Gündem 4 – YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ : 1. Dilekçe 2. Yönetim kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı (sırası ile 1.2.3. yedeklere teklif edildikten sonra yedek yönetim kurulu üyelerinin bu teklifleri kabul edip etmedikleri açıkça yazılacak) (noter onaylı iki adet) 3. Yeni üyeye ait imza beyannamesi (noter onaylı aslı ) 4. Ayrılan yönetim kurulu üyesine ait istifa kararı 5. Yeni yönetim kurulu üyesine ait fotoğraflı nüfus örneği 6. Yeni yönetim kurulu üyesine ait ikametgah belgesi 5- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ : 1. Dilekçe 2. Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı -2 adet ) 6- TASFİYEYE GİRİŞ : 1. Dilekçe 2. Gündem 3. Genel kurul toplantı tutanağı ( aslı veya noter onaylı örneği) 4. Hazirun cetveli (aslı veya noter onaylı örneği) 5. Yönetim kurulu seçilmiş ise görev bölümü ve temsil kararı (noter onaylı – 2 adet) 6. Tasfiye halinde ibaresi ile koop. ünvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi( noter onaylı aslı ) 7. Tasfiye memurlarının fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi (noterden onaylı veya muhtardan alınmış) 8. Hükümet Komiseri atama yazısı 7 - TASFİYE SONU KAPANIŞ : 1. Dilekçe 2. Genel kurul toplantı tutanağı (aslı veya noter onaylı örneği) 3. Hazirun cetveli (aslı veya noter onaylı örneği) 4. Hükümet Komiseri atama yazısı 5. Gündem 8 - MERKEZ NAKLİ : 1. Dilekçe 2. Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasındaki tescil işlemlerine ilişkin belgelerin, kayıtlı oldukları sicil memurluğunca onaylı birer adet örneği 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi. 4. Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı - 2 adet ) kararda; • nakil öncesi adres • nakil olunan adres belirtilecektir 5. Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (noter onaylı aslı ) 6. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 maddesine göre hazırlanmış taahhütname 7. Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul evrakları (noter onaylı) (3. bölümde yazılı evraklar) 8. Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı.(2 adet) 9. Bakanlık izin yazısı (aslı veya noter onaylı örneği) 10.Hükümet Komiseri atama yazısı 11. Gündem
2005-09-28
www.atonet.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.orada dilekçe örnekleri mevcuttur.saygılarımla.
cihangir cayrancı 2005-09-29 ccayranci@mynet.com
3012 şirketimiz bulunmakta, biri aş. diğeri ltd. ltd.şirketi aş.le birleştirmek istiyoruz. bu olabilirmi? bunun için ne yapmam gerekli.
Adem Altun 2003-06-20 ademaltun@reisgrup.com
Limited Şirketlerle Anonim Şirketler birleşemezler,birleşme yapabilmek için iki şirketin, aynı neviden olması gerekir. Yapmanız gereken, Limited Şİrketinizin nevini değiştirerek Anonim şirket yaypıp,daha sonra birleşme yoluna gitmektir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
225Sosisli sandviç satışı yapan limited şirket için şube tescili yaptırmadan satış yeri tescili yaptırmam mümkün olurmu? Bunun için nasıl müracaat etmek gerekir. İlginize şimdiden teşekkür ederim.
EMEL İŞLER 2003-03-26 emel@ata-yurt.com
Satış yapabilmeniz için şube tescili yaptırmanız gerekmektedir. Diğer türlü satış yapmanız kanunen uygun değildir.Şube açılışı için bir adet şube açılış kararıyla memurluğumuza başvurmanız gerekir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
172TİCARET SİCİL NUMARAMIZI İNTERNETTEN NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?
Emin Çukurluoğlu 2003-02-26 ecukurluoglu@hotmail.com
İnternetten öğrenme olanağınız yoktur. Eğer oda-sicil numaranızı biliyorsanız anasayfamızda aidat borçları bölümünden öğrenebilirsiniz.
Hasan AYDIN 2003-10-03
263ben akdeniz universıtesi elmalı meslek yuksekokul ogrencısıyım.odevim olan limited ve anonim şirket kuruluşları ıçin tum gereklı olan basvuru yerleri ve bu basvurular için gereklı olan evrak turlerının nasıl temin edebilecegımı ogrenmek ıstıyorum. saygılarımla
mustafa sıtkı 2003-04-15 mustican_m@hotmail.com
anonim ve lmited şirketler ilk başvurularını bağlı bulundukları ticaret sicil memurluklarına yaparlar ilk başvurularda istenilen evraklar 3 adet noter tasdikli ana sözleşme, 5 adet şirket kuruluş bildirim formu, madde 29 göre taahhütname,ortakların nüfus cüzddanı ve ikametgah belgeleri, iş yeri kira ise kira kontrat fotokopisi mülk ise tapu senedi fotokopisi,ünvan altında şirket müdürü imza beyanı
2003-09-07
307Meclis'ten yeni çıkan yasa ile şirket kuruluş işlemleri değişti. Yeni sisteme göre şahış şirketi ve limited şirket kuruluşu aşamalarını anlatan bir belge var mı?
Bora Güngören 2003-06-26 bora.gungoren@tr.net
17/06/2003 tarihinden itibaren şirket kuruluşları ilgili ticaret sicil memurlukları tarafından yapılmaktadır, ana sözleşmelerinizi noter tasdiğinden sonra, direk memurluğumuza getirebilirsiniz, diğer evrakları www.atonet.org.tr adresimizden öğrenebilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
447Anonim şirketlerde müdür süresi kaç yıldır? Şirket Müdürlüğünün bitiş tarihi yönetim kurulunun ( şirket müdürünü seçen )süresinin dolmasıyla bir bağlantısı varmıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri aynı zamanda Müdür olarak atanabilirmi?
serkan 2003-10-16 serkanbeyazki11@hotmail.com
Anonim Şirketlerde Müdürler Yönetim Kurulu Kararıyla seçilir ve süresi (3)yıldır.müdürler yönetim kurulu süresi kadar görev yapabilirler. Şirket Müdürünün görev süresi, Yönetim Kurulunun süresinin dolmasıyla sona erer. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Müdürünü kendi içlerinden de seçebilir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-16 serkan@atonet.org.tr
Anonim Şirketlerde Müdürler Yönetim Kurulu Kararıyla seçilir ve süresi (3)yıldır.müdürler yönetim kurulu süresi kadar görev yapabilirler. Şirket Müdürünün görev süresi, Yönetim Kurulunun süresinin dolmasıyla sona erer. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Müdürünü kendi içlerinden de seçebilir.
SERKAN 2003-10-16 serkan@atonet.org.tr
TTK 344 müdürler yönetim kurulu üyelerinin görevlerini aşan süre ile atanamazlar tek istisnası şirket anasözleşmesine hüküm koymaktır.saygılarımla.
aytekin inan 2005-12-20 avaytekin@hotmail.com
306limited şirket kuruluşu için yaplan değişiklikler nelerdir? Hangi evraklar gerekli
salih yurduseven 2003-06-26 www.syurduseven@yaho.com
Bilindiği üzere 17/06/2003 tarihinden itibaren şirket kuruluşları, ticaret sicil memurluklarından yapılmaktadır.

Gerekli evrakları görmek için Buraya tıklayınız
HASAN AYDIN 2003-10-09 hasan@atonet.org.tr

108Şirketimize ait karar defterini nereden ve nasıl çıkartacağız? Gerekli belgeler nelerdir?
Yusuf Sayıta 2002-12-20 yusuf@hemosoft.com
Karar defterini kırtasiyelerden temin edebilirsiniz,daha sonra notere tasdik ettirmeniz gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-10 serkan@atonet.org.tr
kırtasiyeden alınıp notere tastik ettirilir.
coşkun 2005-10-04 coskun87@yahoo.de
341İthalat ve ihrcat yapabilmek için; 1- Bir ticaret odasından ithalat ihracat belgesi mi almam gerekir? 2- Bir şirket mi kurmam gerekir? a-Ne tür bir şirketi tavsiye edersiniz? b-Şirket sahıs adına olur mu? Ne yapmam gerekir? c-Tavsiye ettiğiniz şirket türünün kurulumu için lütfen detaylı bilgi verir misiniz? TEŞEKKÜRLER
vedat YILDIRIM 2003-08-24 avyildirim@mynet.com
1-ithalat ihracat belgesni dış ticaret müsteşarlığından almanız gerekmektedir. 2-şirket kurmanız gerekir. a-limited şirket kurmanızı öneririm. b-Şirket en az iki ortakla kurulur. c-Şirket kurmak için anasözleşme hazırlanır.Anszleşme noterden tastik ettirilir.Taahhütname,ikametgah ilmuhaberi,nufus cüzdanı sureti,merkez bankası dekontu, evrakları ve kuruluş masraffları Birmilyardır. TEL:0543 285 53 44
MUSTAFA YÜCEL 2003-10-18 mustafa.yucel@beko.net
İhracat ve İthalat rejimleri konusunda Başbakanlık Hazine Müstaşarlığından bilgi alabilersiniz. Şirket konusunda bizim tavsiye edeceğimiz şirketten çok sizin tercihiniz önemlidir. A.Ş. için 5, Ltd. Şti. için en az 2 ortak olması zorunludur.
Ziya ÖZMEN 2003-10-21 ziyaozmen@atonet.org.tr
308şirketimizin merkezi istanbuldadır.ankaraya şube aşmak istemekteyiz.odanızdan hangi evraklar istenmektedir.
asım çebi 2003-06-26 asimcebi@hotmail.com
Dilekçe, şube açılışı ile ilgili noter onaylı iki suret karar, şube ünvanı altında noter onaylı imza beyanı,ticaret sicil tüzüğü madde 29'a göre taahhütname,merkeze ait kuruluştan itibaren ticaret sicil gazete suretleri, merkez ticaret sicil memurluğunca düzenlenmiş T.S.T 55. maddeye göre belge. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr.
155döviz bürosu açmak için gerekli olan sözleşme örneğine ihtiyacım var iyi bayramlar teşekkürler
mehmet albayrak 2003-02-10 mehmetalbayrak06@mynet.com.tr
döviz bürosu açmak için sanayi ve ticaret bakanlığı'na başvurmanız gerekmektedir.gerekli bilgiler bakanlık'dan edinebilirsiniz.
SERKAN 2003-09-23 serkan@atonet.org.tr
116Süzgeç İmalatı ile ilgili Ana Sözleşme Örneğe ihtiyacım var.
Zafer UZUN St. SMMM 2002-12-26 eneszafer@mynet.com
Elimizde şirket amaç ve konularına ait ana sözleşme örneği bulunmamaktadır.Bu konuda imalatın gelişim aşamasını ve imalatta neler yapılacağını ana sözleşmenize yazabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
289İSTANBUL'DA FABRİKA İŞLETİYORUZ. FABRİKANIN MUHTASAR ÖDEMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNDE AÇILIŞ YAPILMASINI İSTEDİĞİMİZDE BİZE BU FABRIKANIN İŞLETMEMİZ OLDUĞUNU TİCARET SİCİL'DE YAYINLATMAMIZI SÖYLEDİLER.BU İŞLEMLER İÇİN BİZİ BİLĞİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİZ.(MERKEZ ANKARA) SAYĞILARIMIZLA
ali 2003-05-22 aliay1905@mynet.com.tr
bir adet noter tasdikli şube açılış kararıyla merkezinizin bulunduğu ticaret sicil memurluğuna başvurmanız gerekmektedir TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
107Yeni bir limited şirket kurmak istiyorum. Konu ve amaçlar hakkında düzenlenmiş bir listeye ihtiyacım var.Örtnek bir listeniz var mı?Teşekkürler.
zeki yaşar 2002-12-18 yasarzeki@hotmail.com
Elimizde şirket amaç ve konularına dair düzenlenmiş bir liste bulunmamaktadır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
Şirket kuruluşunda konu ve amaçlara en güzel örnekler TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'nün mal ve hizmet sınıflandırmasında bulabilirsiniz.
MUSTAFA PEHLİVAN 2004-07-26 mustafapehlivan_ceo@hormail.com
62SERMAYE ARTIRIMI KARARI ALMAK İÇİN YÜZDE KAÇ HİSSEYE SAHİP OLMAK GEREKLIDIR?
2002-10-07
Sermaye arttırımı kararının alınabilmesi için ortakların 3/2 sinin onay vermiş olması gerekmektedir.
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
2/3
2005-07-09
391şirket kuruluşunda isim seçimi hususunda nelere dikkat etmemiz gerekir?Seçeceğimiz ismin başkalarınca kullanılıp kuullanılmadığını nasıl ve nereden öğrenebiliriz?İsim listelerini alabileceğimiz bir site var mı?
mehmet akif küçükdağ 2003-09-30 akif_kucukdag@hotmail.com
Seçeceğiniz ismin daha önce hiçbir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ünvan kontrolü için Ticaret Sicil Memurluğumuza gelmeniz gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
309YENİ BİR ÖZEL SAĞLIK ŞİRKETİ KURMAK İSTİYORUM BU KONUDA ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VARMI. KURULUŞ AŞAMASINDA NELER YAPMALIYIM. ŞİRKET KURULUŞLARI VE ANA SÖZLEŞME LERDE DEĞİŞİKLİKLER VARMI, SAYGILARIMLA,
RECEP AKSOY 2003-07-03 recepaksoy@yahoo.com
amaç ve konuya yönelik ana sözleşme örneği elimizde bulunmamaktadır, 17/06/2003 tarihinden itibaren şirket kuruluşları ticaret sicil memurluklarından yapılmaya başlanmıştır, dilekçe ve 3 adet noter tasdikli ana sözleşme örneğinizle, memurluğumuza başvurabilirsiniz,diğer evrakları www.atonet.org.tr'den öğrenebilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2003-10-06 serkan@atonet.org.tr
468Şahış firmaları ticaret siciline tescil yaptırmakla yükümlümüdürler. bir şahıs firmasının vergi kaydı olmasına rağmen ticaret sicil kaydı olmaması normal mi?
CEM YILMAZ 2003-10-23 cemy@aygaz.com.tr
Gerçek kişilerin ticaret siciline kaydolabilmeleri için tacir olmaları gerekir. Ancak gerçek kişiler tacir sıfatına haiz olmasalar bile vergi mükellefi olabilirler. Mesela esnaf işletmeleri ve basit usulde vergilendirilen diğer işletmeler ticaret siciline kaydolmaksızın vergiye kayıtlıdırlar. Diğer taraftan vergi mükellefiyeti vergi usul yasasına ticaret siciline kayıt ise ticaret kanunu hükümlerine göre yapılır.
Ziya ÖZMEN 2003-10-30 ziyaozmen@atonet.org.tr
74Merhaba, Ben sahsen bir bilisim danismanligi firmasi kurdum. Bilisim danismanligi, (network kurmak, teknik destek vs isleri) ticaret odasina kayit olmayi gerektiriyor mu? Bu konuda farkli seyler duyuyorum, sizden ogrenmek istedim. Tesekkurler.
Ozer Tayiz 2002-10-24 info@teknobilge.com
Ticaret siciline ve dolayısıyla ticaret odasına kaydolabilmeniz için tacir olmanız gerekir. Tacir'in tanımı ise Ticaret Kanunu'nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre "Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir." Diğer taraftan yıllık geliriniz itibarıyla Baliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahipseniz'de tacir sayılacağınızdan ticaret odasına kaydınız gerekir.
Ziya Özmen 2003-10-21 ziyaozmen@atonet.org.tr
4353 Yıllığına Yönetim Kurulunu seçtiğimiz anonim şirket için her yıl genel kurul yapma zorunluluğumuz var mı ? 3 yılın bittiği hesap dönemi sonunda genel kurul yaparsak herhangibir sorunla karşılaşırmıyız? Saygılarımla
Mustafa Memişoğlu 2003-10-09 mm_mustafam@hotmail.com
Ticaret Kanunu'nun 364. maddesine göre Anonim Şirketler her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa olağan genel kurul yapmak zorundadır. Her ne kadar yönetim kurulu 3 yıllığına seçilmiş bile olsa her yılın sonunda olağan genel kurulların yapılması zorunludur. BU husus yasanın emredici hükmüdür.
Ziya ÖZMEN 2003-10-21 ziyaozmen@atonet.org.tr
644Güvenlik şirketi kurabilmek için neler gerekiyor? Buonuda özel istekler varmı? beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim.
Muhittin Kılıç 2004-04-18 muhittinkilic2000@mynet.com
Güvenlik şirketi kurmanız için mevcut yasal düzenlemelere göre herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır. Sadece ünvanınızda "güvenlik" ibaresinin bulunması ve anasözleşmenin amaç ve konusuna güvenlik ile ilgili hususların ayrıntılı olarak yazılması gerekmektedir. Ancak Meclis alt komisyonlarında görüşülmekte olan "özel güvenlik yasası" ile birtakım kısıtlamalar ve özel izin düzenlemesi getirilmesi planlanmaktadır. Bu halde mevcut güvenlik şirketlerinin de yeniden yapılanması ve bu yasal düzenleme doğrultusunda anasözleşme tadili yapması gerekecektir. saygılarımızla.
Ziya Özmen 2004-06-02 ziyaozmen@atonet.org.tr
654Amerika'daki bir şirket aracılığıyla Internet üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerine yazılım, reklam ve Internet hizmetleri veriyoruz. Tahsilatları aracı şirket Türkiye de çalıştığım bankaya gönderiyor. 1- Bir şirket kurmalı mıyım? 2- Kurmalı isem ne tür bir şirket kurmam gerekir? 3- Tahsilatlar için fatura kesmeme gerek olmadığından gelirimi nasıl belgeleyeceğim? 4- Bu geliri nasıl vergilendireceğim. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
Gökhan BESEN 2004-04-30 g.besen@superonline.com
1) Yaptığınız iş için bir şirket kurup kurmama konusunda kararı sizin vermeniz gerekiyor. Eğer bu konuda bir ihtiyaç varsa şirket kurmanızda yarar var. 2) Şirket tipi olarak limited şirketi önerebiliriz. 3. ve 4. sorularınızın cevabını herhangi bir vergi dairesi ile görüşmeniz gerekiyor.
Ziya Özmen 2004-06-02 ziyaozmen@atonet.org.tr
649Merhaba, Ben ilk aşama olarak küçük bir adi şirket kurmak istiyorum, önümüzdeki günlerde ithalat yapmayı düşünüyorum. En az kaç kişi ile böyle bir şirket kurulabilir? Aynı ailenin bireyleri olabilir mi? Gerekli belgeler nelerdir? Nereye başvurabilirim? Saygılarımla
Nazlı 2004-04-28 belen_trade@hotmail.com
Adi şirket kurmak için en az iki kişi olmanız gerekir. Aynı aile breyleri adi şirkete ortak olabiler. Ancak adi şirketlerin ticaret siciline ve odamıza kaydı sözkonusu değildir. Her bir ortağın ayrı ayrı şahıs işletmesi olarak kaydı gerekir. Adi şirketlerin tescili sözkonusu olmadığından konuyla ilgili bilgileri bir hukukçudan öğrenmeniz mümkün. Saygılarımızla.
Ziya Özmen 2004-06-02 ziyaozmen@atonet.org.tr
648Sahis sirketi kurmak istiyorum ithalat,ihracat,danismanlik ve musteri hizmetleri dalinda.Sahis sirketinin kurulmasi kaca mal olur ve ornegin sirket unvan adi alabilirmi?(ornek;global danismanlik ve dis ticaret)Tesekkurler... globalforeigntrade@hotmail.com
Ahmet 2004-04-28 globalforeigntrade@hotmail.com
Şahıs işletmelerinin ticaret siciline tescili, odamıza kaydı ve gazete ilanları olmak üzere yaklaşık 200.000.000-TL masrafı olur. Ünvan kullanmanız mümkün. Ancak kullanacağınız ünvan isminizle birlikte kullanılabilir. Ayrıca ünvanın türkçe, türkçeye yerleşmiş (global olabilir), yasaklanmamış(ahlaka aykırı gibi), özel izni gerektirmemesi (Türk gibi) ve doğrudan bir malın (türkçe karşılığı olmaması halinde) ismi (örnek; avakado gibi)olması gerekir. Saygılarımızla.
Ziya Özmen 2004-06-02 ziyaozmen@atonet.org.tr
657yurt içinde faaliyet gösteren bir ltd merkezinden başka bir il sınırları içinde şube yerine irtibat bürosu açabilirmi? Açabilir ise ticaret sicil işlemleri şube gibimi olacaktır.teşekkür ederim.
senbay 2004-05-11 bsenbay@mynet.com
Ticaret Kanunu, Tüzük ve ticaret sicili uygulamalarına göre; Ticari İşletmeler, fabrikalar ve ticari işletmelerin şubelerinin ticaret siciline tescili zorunludur. Bunun dışındaki yapılanmaların tescili sözkonusu değildir. Dolayısıyla irtibat bürolarını şube şeklinde yapılandırmanız ve tescil ettirmeniz gerekmektedir. Tescil için gerekli evrakları internet sayfamızdan veya odamız ticaret sicilinden öğrenmeniz mümkündür. Ayrıca karar örneklerini ticaret sicilinden alabilirsiniz. Saygılarımızla.
Ziya Özmen 2004-06-02 ziyaozmen@atonet.org.tr
784bilişim dalında yeni bir firma kurmayı düşünüyoruz firmaya yabancı bir bir isim verebilirmiyiz
eren 2004-08-26 eren_a@hotmail.com
17/06/2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe giren 4884 sayılı kanun ile ünvanda kullanılacak muhayyel adlar Türkçe olmalıdır.
SERKAN 2004-09-07 serkan@atonet.org.tr
479Limited şirketlerde sermaye arttırımının son tarihi nedir.? Bakanlıktan ön izinalınması kaldırıldığına göre 31.12.2003 tarihinin önemi kalmış mıdır.? Yoksa bu tarih "ticaret siciline başvuru" tarihi olarak mı hüküm kazanmıştır.
ısıkferel 2003-11-10 ISIKFEREL@TTNET.NET.TR
Limited ve anonim şirketlerde sermaye arttırımları 24/08/2002 24856 sayılı sermaye arttımları uzatılmasına ilişkin tebliğ. İç Ticaret 2002/4 nolu tebliği ile 31/12/2004 tarihine kadar uzatılmıştır.
SERKAN 2004-05-14 serkan@atonet.org.tr
476Laboratuvar malzemeleri imal eden bir A.Ş. ek olarak Yönetim danışmanlık ve İnsan Kaynakları alanındada hizmet vermek istiyor. Bu konuda nasıl bir karar almamız gerekir. Ayrıca nasıl bir Tadil metni hazırlamak gerekir. Madde-2 için eski yeni metin hazırlamak gereklimidir. Bu konuda değerli bilgilerinizi bekliyorum. Saygılarımla
Selami Ulutaş 2003-11-07 selami@ildam.com.tr
Ünvanınızda danışmanlık geçtiği sürece amaç ve konu değişikliğiyle, faliyet göstermek istediğiniz insan kaynakları yönetim ve danışmanlık konularında faaliyet gösterebilirsiniz üç nüsha tadil metni bir adet noter tasdikli karar ve en son ticaret sicil gazetenizle başvuruda bulunabilirsiniz.Tadil metnine sadece eklediğiniz konuları yani yeni şeklini yazmanız yeterli olacaktır.
SERKAN 2004-05-14 serkan@atonet.org.tr
489Ankara'da faaliyette bulunan bayilerimizin ortaklik yapilarini ogrenmek istiyoruz. Bunu internet vasitasiyla yapamayacagimi biliyorum. Fakat nezdinizde basvuru yaparak bunlari alabilirmiyiz ? Nasıl ve Kime basvuru yapmaliyiz ? Ucreti ne olur?
Caner Keyhan Eryilmaz 2003-11-19 eryilmazc@tnn.net
Ankarada faaliyet gösteren firmalar ve tabi ki bayileriniz ile ilgili bilgileri web ortamında görmeniz mümkün değildirb Bizzat odamıza müracaatla yazılı yada sözlü olarak bilgi almanız mümkündür. Saygılarımızla.
Ziya Özmen 2004-06-02 ziyaozmen@atonet.org.tr
636a.ş yönetim kurulu başkanı iken görevimden 1 yıl önce istifa ettim.Yönetim kurulu toplanamadığı için istifam onaylanamıyor.Ne yapmam gerekir
isa sezer 2004-04-01 isasezer@pelka.com.tr
T.T.K. MADDE316(AZİL) 2-Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesine başvuru yapmanız gerekli 3-Şirket murakıbınız şirket organlarını toplantıya ilanlı olarak davet edebilir. 4-Şahıs olarak kendiniz Şirket Merkezinin Bulunduğu Ticaret Mahkemesine başvuru yapmanız,iyi günler
MUSTAFA PEHLİVAN 2004-07-26 mustafapehlivan_ceo@hotmail.com
761Sayin Ilgili, Su an ingiltere de yasamaktayim, esim Amerikali ve kisa sure sonra Ankara'ya donmeyi ve kendi isimizi kurmayi dusunuyoruz. Bu sartlar altinda ne gibi prosedurler gerekmektedir. Bizi aydinlatirsaniz cok seviniriz. SImdiden ilginize tesekkur eder, calismalarinizda basarilar dileriz. Saygilarimizla, Gamze Gencler-Keegan
Gamze Gencler-Keegan 2004-08-04 gamze.g-keegan@ virgin.net
Tescil işlemleri için Öncelikli olarak uğraşacağınız iştigal konularını açıkca gösterecek ve limited şirket kuruluşu prosedürlerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun üç adet şirket ana sözleşmesi hazırlamanız (örnek olarak memurluğumuzdan alabilirsiniz) yabancı uyruklu kişilerin noter tasdikli pasaport süretlerini getirmeleri ve ayrıca şirket müdürünün noter tasdikli imza beyanını T.C. vatandaşları'nın nüfüs cüzdanı fotokopisi, ikamatgah belgesi getirmeleri ve ayrıca ticaret sicil memurluğumuz'dan temin edilecek, şirket kuruluş bildirim formu, Md.29'a göre hazırlanmış taahhütname, sicil tasdiknamesi ve kuruluş dilekcesiyle memurluğumuza başvurmanız halinde tescil işlemleriniz gerçekleştirilecektir.TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2004-09-07 serkan@atonet.org.tr
914Öncelikle Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum.. Biliyorum işleriniz belkide Türkiyedeki Ticaret Odalarının için de en yoğun ve tempolu olanı sizlersinizdir.Tanrıdan sizlere kolaylık dilerim SORUM ŞU: Limited şirketlerinde birleşme nasıl olur var ise karar örnekleri Yardımınıza şimdiden teşekkür ederim
Recep BAYKARA 2004-12-06 bayrec@mynet.com
Şirket birleşmeleri için aradığınız bütün bilgi ve karar örneklerini atonet.org.tr web adresimizden görebilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-24 serkan@atonet.org.tr
640Yabancı uyruklu bir şahıs bir Türk ortak firma kurmak istiyoruz. Normal kuruluş için istenen evraklar haricinde ilave dokuman ve evrağa ihtiyaç var mıdır?
Ali Hatemi 2004-04-14 alihatemi@yahoo.com
Yabancı uyruklu şahsın pasaportunun noter tasdikli suretini getirmeniz yeterli. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-24 serkan@atonet.org.tr
735ltd şirket ortagıyım 2 hisse var 50 50 şirket müdürü degilim şirket müdürü ile anlaşamıyorum şirketin bütün belgeleri müdürde ben adama ulaşamıyorum bir iki defa karşılaştım ama şirketi ne almaya ne vermeye nede iş yapmaya yanaşmıyor kötü bir şey ler yapar diye korkuyorum okadar araştırdım benim hiç bir yetkim olmadıgı için ne faliyete nede şirket tenayrılabiliyorum ben bu adamdan ve şirketinden nasıl kutulurm saygılarımla
mert 2004-07-07 isom9001mynet com
Detaylı bilgiyi merkezinizin bulunduğu ildeki Ticaret Mahkemesine başvurarak temin edebilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-31 serkan@atonet.org.tr
şirket ortağı olarak şirketinizin infisahından dolayı mahkeme kararı ile şirketin feshini isteyebilirsiniz.
Yasemen Oral 2006-02-03 yasemenoral@mynet.com
848ankarada bir şube açacağım ticaret odasına yazılacak bir dilekçe örneği varmı teşekkürler.
kamil 2004-10-11 kamilceylan2003@mynet.com
Bütün işlemleriniz için memurluğumuzda dilekçe örnekleri bulunmaktadır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-24 serkan@atonet.org.tr
613Merhaba, İnşaat ve Dış Ticaret alanında hizmet verecek yeni bir limited şirket kuruyoruz ve yabancı bir arkadaşımızıda şirkete ortak etmek istiyoruz. Yapmamız gerekenler nelerdir?Teşekkürler.
ŞEVKİ TÜYLÜ 2004-03-08 sevki@setkon.com
Ortak olacak yabancı şahsın, pasaportunun noter tasdikli suretini ve ana sözleşmede uyruğunu göstermeniz yeterli olacaktır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-24 serkan@atonet.org.tr
503Merhaba, Daha önce kurmus ve odanıza kaydettirmiş olduğumuz SAHIS sirketimizi LTD sirkete donusturmek istiyoruz, neler yapmamiz gereklidir ?
Ege Mükan 2003-12-06 ege@mukan.net
Şahısların nevi değişikliği yoluyla ya da her hangi bir şekilde şirket olması mümkün değildir, öncelikli olarak şahıs mükellefiyetinizi sonlandırmanız ve limited şirket kuruluşu için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Limited şirketler en az iki ortak ve minimum 5.000 ytl sermayeyle kurulmaktadır. Daha çok bilgi için atonet.org.tr web adresimizden faydalanabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-24 serkan@atonet.org.tr
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURULUP SERMAYE TESPİTİ YAPTIRILIR. SERMAYE TESBİTİ İÇİN BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİREN MAHKEME KARARI VERİR. ANA SÖZLEŞME HAZIRLANIR TİCARET ODASINA BAŞVURULURVE DEVAM EDER MAHKEMENİN BELİRTTİGİ SERMAYE AYNİ SERMAYE OLARAK KONACAKTIR AYNİ SERMAYEYİ KOYAN ORTAK 3 YIL SİRKETTEN (TTK MADDESİ)AYRILAMAZ
hüseyin uçkun 2005-10-06 huckun@hotmail.com
919limited şirkette 2 ortağı temsile yetkili nasıl kılırız
aysun 2004-12-13 aysunsede@mynet.com
Şirket ortaklarının ikisininde temsile yetkili olabilmesi için, şirket ana sözleşmesinin 8. maddesinde ortakların her ikisinede müdürlük yetkisinin verilmesi ve daha sonra şirket ana sözleşmesinin 9. maddesinde şirket ortaklarına münferit veya müşterek olarak ya da her ikisi birlikte temsil yetkisi verilebilir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-25 serkan@atonet.org.tr
561şu anda ortağıbulunduğum şirketde müdür olarak görev yapmaktayım ortaklar karar alarak şirketimizin ismini değiştirdik ve yayınlattık. benim sorum şu olacaktı müdür olarak görev yapmaya devam edeceğim yalnız müdür değişmediği için bunu ticaret sicil gazetesinde yayınlatmak gerekiyormu
selcuk makas 2004-01-27 selcuk_makas@hotmail.com
Müdürlük süreniz dolmadıysa karar alıp yayınlatmak gerekmiyor. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-31 serkan@atonet.org.tr
564Sicilinizde kayıtlı bir şirketin ünvanı sadece yurt çapında mı korunmaktadır? Şirket ünvanının veya şirketin kullandığı amblem veya işaretin yurt dışında başkası tarafından kullanılması veya taklit edilmesini engellemek için uluslararası bir sicil birimi var mıdır? Şirket amblemini patent enstitüsüne tescil etmem, onu sadece yurt çapında mı korur yoksa bir uluslararası patent birimine de tescil gerekli midir?
Mert Çetirge 2004-01-29 mcetirge@ttnet.net.tr
Kayıtlı ünvanlar yurt genelinde korunmaktadır. Logo, amblem ve işaretler için Türk Patent Enstitüsünden detaylı bilgi alabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-31 serkan@atonet.org.tr
842 LİMİTET ŞİRKETTE SERMAYE ARTIMI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLARI, PROSEDÜR TAKİBİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİM?TEŞEKKÜRLER.
hülya 2004-10-07 or_tun@mynet.com.tr
Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 1- 2 Adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Tadil metni 2- 1 Adet Noter tasdikli ortaklar kurulu kararı 3- Eski sermayenin ödendiğine dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu 4- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicili gazetesi (ilk yapılan işlemlerde kuruluş gazetesi eklenecek) 5-Artan Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumuna yatırıldığını gösteren dekont. Hesap No:5383761-5016 T.C Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-31 serkan@atonet.org.tr
601sermaye arttırım tescil harcı tutarı nedir.
yavuz güzel 2004-03-02
SERMAYE ARTTIRIMLARINDA SADECE 40 YTL HİZMET BEDELİ ALINMAKTADIR. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-28 serkan@atonet.org.tr
834mrb.ticaret sicil gazetelerini internet üzerinden görüntülüyebileceğimiz bir adres söyleyebilirmisiniz?
mustafa ali 2004-10-05
Ticaret Sicil Gazetelerini web sayfasından görebilmeniz için T.O.B.B ne başvurmanız ve web sayfasına üye olmanız gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-31 serkan@atonet.org.tr
831ATO' nun veb sayfasında bulunan en cok sorulan sorular kısmında 391 nolu sorunun cevabı olarak firma ünvanın tescil edilip edilmediğini ögrenmek için saat 17:00 dan sonra 285 79 50 / 266 nılu telefondan ünvanın sorgulanabileceğüi yazıyor. bu nuımarayı aradığım halde telefonrda sorgulama yapılamayacağı söylendi. sanırım ato birimlerinin birbirinden haberi yok. saygılar
Burak Yurteri 2004-09-30 byurteri@cizgi.gen.tr
Ünvan kontrolünü mesai saaatleri içerisinde ticaret sicil memurluğu yeni şirket kuruluşları kısmında yaptırabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-28 serkan@atonet.org.tr
808iki ortaklı bir limited şirket kurmak için gerekli minumum ihtiyacın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler
KORAY COŞKUN 2004-09-13 koraycoskun@veezy.com
Ticaret Sicil Memurluğu, Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Sicil de dahil olmak üzere 600.00, 650.00 ytl tutarında masrafınız olacaktır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-28 serkan@atonet.org.tr
738Bilişim Sektöründe yazılım faaliyetlerinde bulunmak üzere kurmayı planladığımız Limited Şirketin adında 'Türk' ibaresini kullanabilirmiyiz.
Kenan 2004-07-12 vbinfotr@yahoo.com
TÜRK, TÜRKİYE, CUMHURİYET, ve MİLLİ kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılabilir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-24 serkan@atonet.org.tr
541Merhaba yurtdışından sermaye getirtmek için gereken prosedür nedir.Selamlar
hüseyin uyarlı 2004-01-12 ahhm@hotmail.com
4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu ile Yeni bir şirket veya şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veye dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak ve hisse devrleri için Hazine Müsteşarlığından alınması gerekli ön izinler, Her bir yabancı ortak başına asgari 50,000-ABD Doları getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu çerçevede yerli sermayeli şirketlerin tabi oldukları mevzuatı aynen yabancı sermayeli şirketlerede uygulanması gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-31 serkan@atonet.org.tr
942yeni şirket kuruluşu için ünvan sorgulamasını nasıl yapabilirim
musakayabaşı 2005-01-12 musakayabasi@hotmail.com
Ünvan kontrolünü mesai saaatleri içerisinde ticaret sicil memurluğu yeni şirket kuruluşları kısmında yaptırabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-28 serkan@atonet.org.tr
879İLK ŞİRKET KURULUŞLARINDA ÜNVANIN UYGUN OLUP OLMADIĞINI NERDEN ÖGRENEBİLİRİZ.SİTENİZDE MEVCUTMUDUR.
abidin 2004-11-08 waaappp@mynet.com
Ünvan kontrolünü mesai saaatleri içerisinde ticaret sicil memurluğu yeni şirket kuruluşları kısmında yaptırabilirsiniz, Sitemizde mevcut değildir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-28 serkan@atonet.org.tr
796MERKEZİMİZ İSTANBULDA OLAN BİR ŞİRKET KURUDK. ŞİMDİ 2 TANE ŞUBE AÇILIŞIMIZ VAR BİRİ ANKARA DİĞERİ İZMİR. TECSİLLLERİ ŞUBENİN BULUNDUĞU İLLERDEN Mİ YAPACAĞIZ VE 2 TANE AYRI KARAR ALMAMIZA GEREK VAR MI? YOKSA TEK BİR KARARDA İZMİR ŞUBESİ VE ANKARA ŞUBESİNİ BELİRTEBİLİYORMUYUZ.
CÜNEYT İNCESU 2004-09-03 c_incesu@mynet.com.tr
Açacağınız her şube için farklı bir karar almanız gerekmektedir, ayrıca şube kuruluşu için merkezinizin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğun dan madde 55 göre belge almanız ve hangi il sınırları içerisinde şube açacaksanız o ilin ticaret sicil memurluğuna getirmeniz gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-31 serkan@atonet.org.tr
921yeni kurulacak limited şirkette eger ortaklardan birisi yabancı ükle vatandaşı ise bu kişi şirket ort olabilrmi ve olurise ne gibi işlemler yapmam gerekli
günay 2004-12-14 gunaysanver@mynet.com
17/06/2003 Tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yabancı şahıs ve tüzel kişilerin getirmeleri gereken evraklar, Yabancı şahıslar için noter onaylı pasaport sureti ve tercümesi, yabancı tüzel kişiler için kayıtlı bulunduğu Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş Faaliyet Belgesi aslı ve noter onaylı tercümesini getirmeleri gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-25 serkan@atonet.org.tr
523şirket ünvanlarına şirket anasözleşmesinde yazılan konuların başlığıda eklenmesi gerektiğini biliyorum. Duyduğum kadarı ile "iç ve dış ticaret" kelimesi eklenirse bütün konu başlıklarını ünvana yazmaya gerek olmadığını duydum doğru mu? şimdiden teşekkür ederim.
şenol arı 2004-01-01 smsenolari@hotmail.com
17/06/2003 tarih ve 25141 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4884 sayılı kanun ile şirket ana sözleşmesinde bulunan imalat ve hizmet sektörüne yönelik faaliyetlerin sektör bazında konu başlıkları halinde ünvanda gösterilmesi gerekmektedir, Ticaret, imal ve hizmet kapsamının dışında kaldığından dolayı, alımı ve satımı yapılacak emtiaların ana sözleşmede açıkca gösterilerek yazılmasında her hangi bir sakınca yoktur. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-28 serkan@atonet.org.tr
931döviz büfesinin a.ş. olarak kuruluşunda sözleşmenin konusu maddeleri ne olmalıdır
SÜMEYRA 2004-12-21 www.s_vadi@mynet.com
4884 sayılı kanunun ikinci maddesi ile TTK nun 273 maddesi gereğince bankaların, özel finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin, holdinglerin, döviz büfesi işleten şirketlerin, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketlerin, sermaye piyasası kanununa tabi ve halka açık şirketlerin, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-25 serkan@atonet.org.tr
958Yeni bir şirket kurmak istiyoruz fakat şirket adında yabancı kelimler geçecek bu konuda bir sorun cıkarmı ? İlgilenlere şimdiden teşşekürlerimi sunarım
Aytaç Tekin 2005-02-01 aytactekin@hotmail.com
17/06/2003 Tarih ve 25141 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren 4884 sayılı kanun ile şirket ünvanları Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.
SERKAN 2005-03-24 serkan@atonet.org.tr
267matbu dilekçe örneklerine nasıl ulaşabiliriz
osman yıldırım 2003-04-17 yilmenyapi@superonline.com
Matbu dilekçe örnekleri web sitemizde mevcuttur. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-03-28 serkan@atonet.org.tr
946sermaye artırımı yapacağım. Sermayeleri YTL. olarak mı yazacağım. Eski şeklindeki TL. uygulamalarını YTL. 'ye göre mi yapacağım. yoksa eski şeklinde bulunan TL. olarak mı duracak. teşekkür ederim.
adem eğilmez 2005-01-14 adem_egilmez@mynet.com
01/01/2005 Tarihinde yürürlüğe giren 09/12/2004 tarih ve 5274 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Limited Şirketlerde Mukavelede aksine bir hüküm olmadıkça, her bölümü yirmibeş Yeni Türk Lirasından aşağı olmamak şartıyla, bir payın bölünmesi ve bölünmüş payların devri caizdir. Anonim Şirketlerin Hisse senetlerinin itibari kıymeti bir Yeni Kuruş ve katları şeklinde olması gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-04-05 serkan@atonet.org.tr
1052A.Ş.KURULUŞUNDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA ÖDENEN TÜKETİCİ FONUNUN KALDIRILDIĞINA DAİR BİR BELGE GEREKMEKTEDİR.BU BELGEYİ NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİM.
ATİLLA AKDEMİR 2005-03-31 aakdemir@halkbank.com.tr
01.01.2005 tarihinden itibaren kurulacak anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın binde biri nispetindeki ödemeler artık yapılmayacaktır, Döküman için memurluğumuza gelmeniz yeterlidir.
SERKAN 2005-04-18 serkan@atonet.org.tr
947SAYIN YETKİLİ, HOLDİNG KURULUŞU İÇİN KAÇ A.Ş. OLMALI.HOLDİNG KURULUŞU İÇİN BİR ZORUNLULUK VAR MI? YANİ BİR İNSANIN 10 ADET A.Ş. HİSSEDARLIĞI VARSA HOLDİNG KURMA MECBURİYETİ VAR MI? İYİ ÇALIŞMALAR, YAŞAR ÖZDEMİR
YAŞAR ÖZDEMİR 2005-01-15 ozdemirys@yahoo.com
4884 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile TTK nun 273 Maddesi gereğince holdinglerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın iznine tabidir.Bu nedenle detaylı bilgiyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan alabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-04-18 serkan@atonet.org.tr
1397Yeni kanun tasarısında limited şirketlerin tek kişi ile kurulabilmesi için bir tasarı düzenlenmekteydi. Bu tasarı kanunlaştımı ? Teşekkür ederim.
DENİZ ESER 2005-07-29 denizimeser@hotmail.com
Hayır çalışma alt komisyonda bekliyor,kanunlaşma ihtimali yok,kolay gelsin...
adnan özçelik 2005-08-19 adnanozcelik@mggrooup.com
794kendime ait müstakil bir ev yaptırmak istiyorum.vergi dairesine kayıt oldum.ticaret odasına kayıt olmam lazım mı.lazımsa neler gerekli
HACI MUSTAFA EKİNCİOĞLU 2004-09-02 basaranecz_1@hotmail.com
Defter N.T. sayfasının fotokopisi Kontrat fotokopisi veya Tapu fotokopisi Memurluğa Hitaben Dilekçe Muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli) Muhtarlıktan Tastikli İkametgah İlmuhaberi N.T. İmza Beyanı (Şirketler İçin Şirket Ünvanı Altında) Sicil Tasdiknamesi Taahhütname Vergi levhası fotokopisi TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-05-30 serkan@atonet.org.tr
874Bir güvenlik şirketi kurmak istiyoruz.Nerelerden izin almalıyız, nerelere başvurmalıyız, ne tür evraklar gerekir , masrafı ne kadar olur ? Bunların tümünü direk bir yerden öğrenebilir miyim? Teşekkür Ederim.
MUSTAFA CEM KILIÇ 2004-11-03 naturalist_27@hotmail.com
5188 sayılı yeni güvenlik yasasına göre kuracağınız güvenlik şirketinin anonim veya ltd olması ttk kaynaklanan yükümlülükleri dışında; 1-kurucuların ikamtgah ve sabıka kayıtları 2- yönetici müdür (jandarma veya emniyet müdürü emekliliğinin üzerinde 5 yıl geçmemiş veya yuksek okulmezunu herhangi birinin 5188 sayılı yasaya göre sertifikaya sahip olması) 3-Faaliyet alanının netleştirilmesi (hizmet-elektronik güvenlik veya eğitim) 4-yukarda anılan tüm belgelerin tamamlanması ile birlikte içişleri bakanlığına başvurulup gerekli iznin alınmasını beklemek sözü edilen izin verilince, güvenlik müdürlüğüne (il valiliğine bağlı) her bir faaliyet izni için 10.000ytl karşılığı faaliyet belgesinin alınması..
lancefter 2005-09-13 lancefter_3@yahoo.com
586bir spor ve egzersiz kulubu kurmak istiyorum, hazırlamam gereken belgeler nelerdir. saygılarımla
ozkan 2004-02-22 ahkalorim@yahoo.com
Defter N.T. sayfasının fotokopisi Kontrat fotokopisi veya Tapu fotokopisi Memurluğa Hitaben Dilekçe Muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli) Muhtarlıktan Tastikli İkametgah İlmuhaberi N.T. İmza Beyanı (Şirketler İçin Şirket Ünvanı Altında) Sicil Tasdiknamesi Taahhütname Vergi levhası fotokopisi TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-05-30 serkan@atonet.org.tr
1019geçmiş tarihte yayınlanan ticaret sicil gazetelerine bakabileceğim arşiv niteliğinde bir link arıyorum bulamadım yardımcı olur musunuz ? teşekkürler
turan kolukısa 2005-03-21 berfin2002hotmail.com
www.tsgilan.tobb.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz, fakat daha önce gazeteleri görebilmek için, ticaret sicil gazetesinden bilgi almanız gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-05-30 serkan@atonet.org.tr
1295GÜVENLİK ŞİRKETİ KURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
FUAT 2005-07-08
1279limited şirket kuruluş işlemleri nelerdir hangi aşamalardan geçilir
melda 2005-07-04 melda_98@hotmail.com
Her tür şirket kurulumu ticaret odalarının web sayfalarında adım adım ve evrak formlarıyla beraber yer almakta. özellikle ito ´nun sayfası bu konuda çk iyi.Evrakların tümü bilgisayar ortmında hazırlanıp ticaret odasındaki tescil işlemlerine hazır hale getirilebiliyor,kolay gelsin...
adnan özçelik 2005-08-19 adnanozcelik@mggrooup.com
1325sigorta aracılık ve broker limited şirketi kurmak istiyorum. ana sözleşme örneği bulamıyorum. teşekkürler
Tarhan Turan 2005-07-14 tarhanturan@mynet.com
istediğiniz konulara yönelik sözleşme örneklerini kurulmuş firmalardan ya da Ticaret Sicil Gazetesinden temin edebilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-18 serkan@atonet.org.tr
1332Plastik Kalıp ile ilgili ana sözleşme örneği istiyorum. teşekürler.
ferhat turlak 2005-07-15 f_turlak@hotmail.com
Memurluğumuzda, amaç konuya yönelik sözleşme örneği bulunmamaktadır, Memurluğumuza kayıtlı plastik kalıp işi ile iştigal eden bir firma dosyasından veya Ticaret Sicil Gazetesinden, istediğiniz konuya yönelik meşgale örneği temin edebilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-18 serkan@atonet.org.tr
1369Şirketler arasında alım satım, bayilik ve komisyonculuk işleri için örnek olarak hazırlanmış sözleşme örneklerini alabilir miyim?
ibrahim 2005-07-24 i-turkay@tnn.net
Memurluğumuzda, amaç konuya yönelik hazırlanmış sözleşme örneği bulunmamaktadır, Bu konularla ilgili, eski Sicil Gazetelerinden faydalanabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-18 serkan@atonet.org.tr
1355işyerimin ismini tescil ettirmek istiyorum hiç bir şekilde başka kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılmasını aynısı veya benzeri olarak veya başına veya sonu bir isim konularak kullanılmasını istemiyorum ne yapmam gerekir
murat çelik 2005-07-21 turcaboy@hotmail.com
İsim tescilleri, Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-17 serkan@atonet.org.tr
1319müteahhitlik belgesi çıkarmak için nereye müracaat edilir ve istenen evraklarnelerdir
2005-07-13
Müteahhitlik sicil belgesi alabilmeniz için, Ticaret Odasında, kaydınızın olması gerekmektedir, kaydınız olduğu takdirde, Oda Sicil Memurluğundan belgenizi alabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-17 serkan@atonet.org.tr
1255yeminli mali müşavirlerin defter tutma yetkileri varmıdır, yani normal bir şirketin muhasebesini yapabilir mi?
derya 2005-06-30 kechideruya@hotmail.com
hayır yeminli mali müşavirler defter tutamaz hanım efendi sadece defter tasdik edebilirler. Devlet tarafından yeminli mali müşavirlerin defter tutuması yasaklanmıştır muaf dırlar.
umut ilci 2005-09-01 mutsuz_prens12@hotmail.com
1371gerçek kişi işletmesini limited şirket haline dönüştürmek istiyoruz. izleyeceğimiz prosedür nedir.
gulhan 2005-07-25 gulhan_cagdas@hotmail.com
Şahısların nevi değişikliği yoluyla ya da her hangi bir şekilde şirket olması mümkün değildir, öncelikli olarak şahıs mükellefiyetinizi sonlandırmanız ve limited şirket kuruluşu için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Limited şirketler en az iki ortak ve minimum 5.000 ytl sermayeyle kurulmaktadır. Daha çok bilgi için atonet.org.tr web adresimizden faydalanabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-18 serkan@atonet.org.tr
1381Limited şirketlerde isim değişikliği yapabilmek için neler yapılması gerekiyor? Yaklaşık maliyet nedir?
cem onat 2005-07-27 c_c@yahoo.com
Ana Sözleşme Tadil metni Memurluğa Hitaben Dilekçe N.T. Karar (Aynı Yevmiye No´lu) Son Ticaret Sicili Gazetesi Ticaret Sicil Harcı 127.00,00 YTL Dır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-18 serkan@atonet.org.tr
1197 Ltd.Şirketin feshi halinde ortakların durumları ve sorumlulukları nelerdir?Bu konuda neler taleb edebileceğimiz ve haklarımız nelerdir?Diğerlerinin şirketi feshi halinde haber verme yükümlülükleri var mıdır?Habersiz yapılan fesihdeki haklarımız nelerdir?(Maddi Manevi) Demirbaşlar hakkında neler yapabiliriz? Teşekkürler..
SEVAL GÜNEŞ 2005-06-11 seval_gunes@hotmail.com
hanım efendi ltd. şirketlerde ortakların fesh etmesi durumunda muhasebeciniz tarafından vergi daişresine mutlak ama mutlak bildirilmesi lazımdır gerekli işlemleri muhasebecinize danışırsanız daha geniş bilgi ala bilirsiniz.
umut ilci 2005-09-01 mutsuz_prens12@hotmail.com
1583Anonim şirketlede yönetim kurulu üyesinin 18,08,2005 tarihinde istifa etti.Yerine 19,08,2005 tarihinde yönetim kuluna üye olarak seçildi.Bu yeni üye,şirketin daha önceki faaliyetlerinden müteselsilen sorumlu mudur? Not:T.T.K maddeyle açıklama yapılması. En kısamanda bilgilendirirseniz sevinirim. Bilgilerinize sunar,hayırlı çalışmalar dilerim. Savaş ÇELİK
Savaş ÇELİK 2005-09-05 savasc16@mynet.com.tr
anonim şirketlerde yönetim kutulu üyesi veya başkanı yada sorumlu müdürlük sifatı görev yaptığı tarihleri kapsar. Bu durumda yeni üyenin görev ve sorumluluğu görevi aldığı tarihten itibaren başlar.
lancefter 2005-09-13 lancefter_3@yahoo.com
1158bizim 6 şirketi birleştirerek holding kurma düşüncemiz var, gerekli prosüdürler nelerdir
yılmaz turgut 2005-05-26 maybir48@hotmail.com
4884 sayılı kanunun ikinci maddesi ile TTK nun 273 maddesi gereğince bankaların, özel finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin, holdinglerin, döviz büfesi işleten şirketlerin, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketlerin, sermaye piyasası kanununa tabi ve halka açık şirketlerin, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-02 serkan@atonet.org.tr
1153lojistik firmalarına ait ana sözleşme örneğini mail adresime gönderirseniz sevinirim ya da nasıl elde edebilirim?
özge 2005-05-25 ozgeguven@mynet.com
Odamızda bu tür bir hizmet verilemediğinden dolayı, Sözleşme örneği temin edebilmek için,Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Memerluğuna başvurmanız gerekmektedir. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-02 serkan@atonet.org.tr
1160kurulacak sigorta şirketi için ana sözleme örneği arıyorum...teşekkürler
engin evci 2005-05-26 enginevci@yahoo.com
Ana Sözleşme öreğini Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Memurluğundan temin edebilirsiniz.TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-02 serkan@atonet.org.tr
1138şshıs işletmelerinin kuruluş aşamasın da istenen belge ve şartlar nelerdir?
tamer 2005-05-20 tamerrrelmas@yahoo.com
Şahıs işlemleri için gerekli evraklar İki Adet İmza Beyannamesi, Vergi Levhası Fotokopisi, Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi , Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi, İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden), Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden ), Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen) Odadan Verilen Matbu Dilekçe,
SERKAN 2005-08-02 serkan@atonet.org.tr
1135LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMASI AŞAMASININ İÇERİGİNİ GÖNDERMENİZİ RİCA EDİYORUM TEŞEKKÜRLER
HAVA MEŞE 2005-05-19 konsolos35.mynet.com
17/06/2003 Tarih ve 25141 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren 4884 sayılı kanun ile, Limited ve Anonim Şirket kuruluşları Ticaret sicil Mememurluklarında yapılmaktadır, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izin kaldırılmıştır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-02 serkan@tonet.org.tr
1122ŞAHIZ FİRMASINI AKTİFİYLE PASİFİYLE LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ TİCARET SİCİL AÇISINDAN YAPILACAK İŞLELMELERİ SÖYLEYEBİLİRMİSNİZ.
BAHTİYARA AKYILDIZ 2005-05-14
Şahısların nevi değişikliği yoluyla ya da her hangi bir şekilde şirket olması mümkün değildir, öncelikli olarak şahıs mükellefiyetinizi sonlandırmanız ve limited şirket kuruluşu için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Limited şirketler en az iki ortak ve minimum 5.000 ytl sermayeyle kurulmaktadır. Daha çok bilgi için atonet.org.tr web adresimizden faydalanabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-02 serkan@atonet.org.tr
1089Yabancı uyruklu kişilerin şirket kurmaları sırasında istenecek belgeler nelerdir bilgi verirseniz sevinirim
serdar sarar 2005-04-25 sersar66
Yabancı ortak şahıs ise, pasaportunun noter tasdikli sureti, tüzel kişilik ise, faliyet belgesi noter tasdikli tercümesinin geterilmesi yeterli olacaktır. TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-02 serkan@atonet.org.tr
1104LTD Şirketler için yatırılması gereken onbindedört oranında ki parayı hangi banka ve hesaba yatıracağız.Teşekkürler
CEMİL ŞENEL 2005-05-05 cemil@cariksiz.com.tr
Onbindedört oranındaki rekabet kurumu payını, Ziraat Bankası Bilkent Plaza şubesi 5383761-5016 nolu hesaba yatırabilirsiniz.TEŞEKKÜRLER
SERKAN 2005-08-02 serkan@atonet.org.tr
9121987 yılında vefat etmiş bir üyenin ticaret sicilinde kaydının yanına öldüğü not düşülmüş. Ayrıca Ticaret sicilinden terk yapılabilmesi için harç yatırılması gerekiyormu.
Hasan Barış 2004-12-03 hbaris@adu.edu.tr
evet
2005-08-23
11651.Limitet şirketlerde ana sözleşmeyi değiştirmek için mitet lazım olan hisse oranı nedir? 2.Kar payı dağıtımının sınırlandırılmasına yasal sınır varmı? 3. İhtiyat akçesine yasal sınır varmı?
Halit 2005-05-27 efendi1a@hotmail.com
5 ortaklıda ittifakla değişir.5 ten fazla ortaklı ltd.şti.nde sermayenin 2/3 hissesine sahip olan ortakların ittifakıyla değişir.
tbilginer 2005-09-15 tbilginer@mynet.com
1212Yapı denetim şirketi kurmak için ne gibi evraklar gerekli?
SERAP KEÇECİ 2005-06-17 mirage211@hotmail.com
yapı denetim şirketi biraz ağır bir şirkettir gerekli evrakları size en yakın olan vergi dairesinden ya da muhasebeci niz tarafından öğrene bilirsiniz
umut ilci 2005-09-01 mutsuz_prens12@hotmail.com
792halihazırda faaliyet gösteren bir şirket adresi üzerine yeni bir şirket kurulabilir mi?değerli görüş ve bilgilerini bekliyorum
AHU ERCETİN 2004-08-31 ahuercetin@yahoo.com
evet kurula bilri am bir şartı var kurulan şirketin iki katlı ya da 80 metre kareden büyük olması lazım
umut 2005-09-01 mutsuz_prens12@hotmail.com
883bir ltd.şti. var inşaat üzerine anasözleşmesinde tapuda yapılacak işler de yazıyor tevhid yola terk vs. fakat şirket müdürleri için alınan yetki kararında müdürlere bu işlemler için yetki verilmemiş.yani yetki kararında tevhid yola terk vs.yapmaya yetkilidir yazmıyor. Tapuda bu terimlerinde geçtiği yetki belgesi isteniyor. Ne yapabiliriz.
fatma demirel 2004-11-09 fatma.demirel@mynet.com
noter huzurunda şirket müdürüne yatki belgesi verile bilir tabii ticaret odasından da
umut 2005-09-01 mutsuz_prens2@hotmail.com
1377sigorta acenteliği şirketi açmak istiyorum. bunun için gerekli evraklar nelerdir. bilgilerinize arz olunur
celil 2005-07-26 www.celilcansz@yahoo.com
Sigorta Murakabe Kanunu açısından gerçek kişilerde ve tüzel kişi acentelerde ortaklar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerde aranan nitelikler; Türkiye´de ikamet etmeleri, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmaları, En az lise veya dengi okul mezunu olmaları, Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yada sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezasına mahkum edilmemiş olmaları; cezası ne olura olsun zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları, İflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca; Yetkili acentelik yapacak gerçek yada tüzel kişiler sigorta acenteliği dışında başka bir ticari faaliyette bulunamazlar. Yeterli düzey ve nitelikte mekan ve donanıma sahip olmalıdırlar. Tüzel kişilerin merkezlerinin Türkiye´de olması, İflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olmaları gerekmektedir. Sermaye şirketi niteliğindeki sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermayelerinin 250 milyon TL. ve hisse senetlerinin nama yazılı olması gerekmektedir. Teminat; Acenteler teminat göstermek zorundadırlar. Banka teminat mektupları, gayri menkul ipotekleri, nakit (TL. veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası´nca alım satımı yapılan döviz), sermayesinin en az %51´i Devlet´e ait şirketlerin hisse senetleri, Hazine Bonoları, Devlet Tahvilleri, Sigorta şirketlerince teminat olarak kabul edilebilir. Şirketimizin bu konudaki limitleri, gayri menkul ipoteğinde (gayri menkullerde kat irtifakının kurulmuş olması gerekmektedir, daire yada dükkan tarzı taşınmazlar kabul edilmektedir) , Gayri menkuller için şirketimiz tarafından özel bir şirkete ekspertiz yaptırılır, ekspertiz ücreti dahil bütün kuruluş masrafları acente tarafından karşılanır. Belirtilen teminatlar ile Hayat Dışı ve Hayat Şirketlerinin A tipi yetkili acenteliği verilmektedir. Acente Adayında Aranan Şartlar; Sigorta Murakabe Kanunu açısından gerçek kişilerde ve tüzel kişi acentelerde ortaklar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerde aranan niteliklere sahip olmak. Belirtilen teminat yükümlülüklerini yerine getirebilmek. Şirketimizin prim üretim beklentilerini gerçekleştirebilir bir portföye sahip olmak. Ofis, teknik donanım ve insan kaynağı olarak Şirketimizin belirlediği müşteri hizmetini verebilir özelliklere sahip olmak.
2005-09-30 h_karayilan@mynet.com
1162ben mermer alıp satmak istiyorum,hem yurt içi hem yurt dışı, mermeri fabrikalardan alıp satacağım,bunu için bir şirket kurmak gerekiyor galiba, nasıl bir şirket kurmam gerekir ve ben kendi başıma kurabilirmiyim, birde babamın marketi var,bu market üzerinden birşeyler yapabilirmiyim. teşekkürler
selçuk özgen 2005-05-26 ozgen_s@hotmail.com
1451a.s yonetim kurunda en az kac kisi kalirsa yonrtim duser?
volkan 2005-08-09 volkanbalci@gmail.com
3
SERDIL 2005-10-04
862şirketimiz tasfiye halinde anonim şirkettir.Geçen yıl haziran ayında tasfiyeye girdik halen tasfiye işlemleri devam etmektedir.Genel Kurul Yapmadık Yapma mecburiyeti varmıdır. teşekürler
gul temiz 2004-10-25 gultemiz@hotmail.com
Gül hanım haziran ayında tasfiyeye girmiş olduğunuz tarihten itibaren bir yıl içinde ticaret sicile verilmesi gereken 3 adet ilan var. Ve bu bir yıllık süreç içerisindede tasfiye sonu ile ilgili genel kurul yapmanız gerekir. Eğer A.Ş. aile şirketi değil ise yani %100 çoğunluk sağlanamayacaksa bu genel kurulu ilanlı olarak yapmanız gerekecektir.
ENGİN ATİK 2005-11-30 smmenginatik@yahoo.com
bu konuda bulunduğunuz bölgede sanayi il müdürlüğü ile görüşebilirseniz bilgi alabilirsiniz.saygılarımla.
cihangir cayrancı 2005-12-20 cihangirceylan@hotmail.com
1620Selamlar,Şahıs şirketi kurulumundaki yaklaşıkmaliyet nedir?Emekli bir kişinin şahıs şirketi kurmasından dolayı maaşından kesinti yapılıyormu SSK için
Deniz ÖZEN 2005-09-15 zdozen@hotmail.com
şahıs şirketi yazıp google da ararsan kosgeb in sitesinde konuyla ilgili detaylı bilgi bulabilirsin. koly gelsin
yasemin 2005-12-03 yas.ay@hotmail.com
1271Söylermisiniz, net hizmeti verdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Gerçi bunu da çoğunlukla başarıyorsunuz ama neden mükemmel olmasın? Bu soru formunda bayağı kişinin hatta sorulan soruların en çoğu ana sözleşme örnekleri ile ilgili. O zaman neden ana sözleşme örneklerini sitenize koymaktan kaçıyorsunuz. En fazla 50 çeşit ana sözleşme örneği vardır yada biraz daha fazladır. Sinan AYGÜN Beyin yeterli personeli mi yok? yoksa bu işi yapabilecek personeli mi yok? İyi işe yarar bi siteniz var ama neden daha iyisi olup insanlara biraz daha hizmet vermeyesiniz? biraz sitem gibi oldu ama doğrusuda bu Çalışmalarınızdan dolayı teşekür ederim.
Hakan Barak 2005-07-01 destek@revizyonmuhasebe.com
www.serbestmuhasebeci.com adresinde linklerden ana sözleşme meşgale örneklerine ulaşabilirsiniz
2005-10-20
531kollektif sirket ana sözleşmesine ihtiyacım var nasıl bulabilirim ve kuruluş aşamaları nelerdir
SELİM 2004-01-08 gmgi@mynet.com
slm. sözleşmeyi nereden bulacağını bilmiorum ama kuruluş işlemleri: 1. en az 2 ortak tarafından düzenlenen anasözleşme hazırlanır. 2.ana sözleşme ort.tarafından imzalanır ve notere onaylatılır. 3.Ticaret siciline şirketin tescili için bir dilekçe ile başvurulur. NOT: ANA SÖZLEŞMEDE bulunması gereken önemli hususlar. 1.ortakların ad,soyad,imza. 2. şirketin kollektif olduğu 3. şirketin faaliyet konusu 4. ortakların sermaye taahütleri 5. şirketi temsil eden ortağın beyanı UYARI: arkadaşım benimde bi sorum var: 2006 yılı 1.ve 2. sınıf tacirlerin hakkında bana bilgi bulabilirseniz memnun olurum...
mustafa 2006-02-12 m48ozsoylemez@gmail.com
1157Ticaret Sicil Memurluğunun tüzel kişiliği var mıdır? Ticaret Odasından ayrı mıdır yoksa Odanın bünyesinde midir? Kısacası ticaret sicil memurluğu kime bağlıdır veya bağımsız mıdır? teşekkür ederim
ALİ ŞENATEŞ 2005-05-26 senateshukuk@yahoo.com
Ticaret sicil memurluğunun tüzel kişilği yoktur. ancak davada traf olabilir yani husumet ticaret sicil memurluğuna yöneltilebilir.
ALİ ŞENATEŞ 2005-10-30
1304izmir ticaret siciline bağlı bulunan şirketiyiz. İran´da şube açılışı için gerekli olan evrakların neler olduğunu öğrenmek istiyorum.Teşekkür ederim.
sertan 2005-07-11 ssakiz@kroma.com.tr
http://intl.mim.gov.ir/Investment1.aspx?Kid=27 web sayfasına bakabilirsiniz şirket kapanması ile ilgili bilgi varsa gönderirseniz sevinirim
oruçkaya 2005-11-02 okaya@borusan.com
1213Ben bir bayilik alacağım. Şu anda hiç bir işletmem yok, vergi mükellefi değilim. Şahıs işletmesi mi kursam yoksa ltd.şti yada a.ş mi hangisi daha avantajlı olur? (promosyon ürünleri üzerine bayilik alacağım)
Mehmet Bostancı 2005-06-17 mehmetbostanc11@hotmail.com
şahıs işletmesinin kurulması
kajan 2005-11-05
1017ticaret sicil memurluğuna verilen taahhütname örneğini int.sayfasından bulamıyorum yardımcı olurmusunuz
SERKAN YALÇIN 2005-03-16 melo1110@mynet.com
525Selam,ben turkiyede bir sirket kurmak istiyorum.genelde gayrimenkul,ithalat,ihracat,pazarlama,musteri hizmetleri olacak.Ne tur bir sirket acmami onerirsiniz.Bana kaca mal olur sirket kurma?Genellikle yurt disinda is yapiyorum ama turkiyede yukarda bahsettigim settorde is yapmam icin firma acmayi uygun gordum.Bana cevap yazarsaniz memnun olurum.e-mail: realestatetr@netscape.net
Abdurrahman 2004-01-04 realestatetr@netscape.net
Limited Şirket kurmanız uygun olur.Kuracağınız şirketin sermaye miktarına göre harcı değişir. En az sermaye 5.000 YTL olup, yaklaşık harcı 1000 YTL 1500 YTL arasında değişir. Bu konuda ve devamında da karşılıklı görüşerek yardımcı olurum. Cevabınızı beklerim.Saygılar...
uğur çobaner 2006-02-06 ugur_cobaner@hotmail.com
2250halı mağazası açmak istiyorum.açacağım binanın yan binasında bir halıcı zaten var.kanunen açabilirmiyim yoksa diğer mağaza ile aramızda belli bir mesafe olması gerekiyormu?
yavuz kara 2005-12-31 coeyavuz@yahoo.com
hayır bir sakıncası yok
ahmet 2006-02-06
555Ben kadın giyim (triko) üzerine bir dükkan açmayı düşünüyorum. Bunun için hangi işlemleri yaptırmam gerekiyor ve bu zorunlu işlemler ne kadara mal olur? Kendi tasarımlarımı yaparak (triko üzerine)bunları fason olarak bir firmada yaptırıp dükkanımda satmak istiyorum. Ankara'da fason triko üreten firmaları nerede bulabilirim? Kendim tasarlayıp satacağım için markalaşma yoluna baştan gitmem gerekir mi yoksa bunu daha sonra mı düşünmeliyim? Hayatımda İlk defa ticaretle uğraşmayı ciddi olarak düşünüyorum. Bana bu konuda tavsiye edeceğiniz başka neler olabilir? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Mine Şanslısoy 2004-01-21 minesanslisoy@yahoo.co.uk
528Merkezimiz Ankara'da olup, İstanbul'da bir irtibat bürosu kurmak istiyoruz. Mevzuat gereği irtibat bürosu kuruluşu ile ilgili bilgi nereden elde edebilirim.Teşekkürler...
BERRİN KIRAÇ 2004-01-06 bkirac@spaceturk.com.tr
İnternette belediyelerin web sayfalarını kontrol edebilirsiniz ama genelde ayrıntılı bilgi bulmak zordur. İrtibat Büroları için gerekli belgeleri, irtibat bürosunun açılacağı ilçe belediyesi İktisat İşleri Müdürlüğünü arayarak öğrenebilirsiniz. Müdürlükten kuruluş için başvuru formuyla birlikte gerekli belgelerin listesini de alabilirsiniz.
Mehmet Çolak 2005-12-13 mehmetcolak@istanbulbarosu.org.tr
1840limited sitketlerde görevlerin yürütülmesi için görev ve imza yetkisi verilen şahıslardan(müdür) ortaklardan biri görev yetkisini vede imza yetkisini geri almak istiyor.Bu mümkünmü? nasıl yapacak,bu durumda ne gibi işlemler yapılır? saygılarımla.
Bülent Dolu 2005-10-24 bulentdolu@ttnet.net.tr
3. kişiler arasından seçilen limited şirket müdürlerinin ve şirketin kuruluşundan sonra ortaklar kurulu kararı ile göreve getirilen ve aynı zamanda ortak olan müdürün görevden alınması, esas sermayenin en az yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile mümkündür. Ancak esas sözleşmeye konulan bir hükümle müdür tayin edilen bir kimsenin görevden alınması, ancak mahkemeye başvurarak ve basiretsizlik,ağır ihmal ya da iktidarsızlık gibi haklı bir sebebin varlığının ispatlanması ile mümkün olabilir. Limited Şirketlerde müdürler, ortaklar kararının tescil ve ilanı ile görevden alınabilir.
Mehmet Çolak 2005-12-13 mehmetcolak@istanbulbarosu.org.tr
1835şirketlerde sermaye azaltımı için istenen evraklar nelerdir.cevaplarsanız memnun olurum.
İSMAİL HAKKI SATIOĞLU 2005-10-22 satioğlu@mynet.com
Anonim ve Limited Şirketlerde sermaye azaltılması, bir ana sözleşme değişikliğidir. Anonim şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı veya Limited şirketlerde ortaklar kurulu Alınması ve Değişiklik Metninin hazırlanması, genel kurulda kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilmesi ve son olarak genel kurul kararının nakdi sermaye artırımlarında işlemlerin tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, nakit olmayan sermaye artışlarında ise genel kurul tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Siciline tescil ettirilmesi gerekmektedir. Diğer gerekli belgeler, liste uzun olduğu için şu adresten öğrenebilirsiniz: http://www.alomaliye.com/san_bak_sirket_kuruluslari_tebligi.htm
Mehmet Çolak 2005-12-14 mehmetcolak@istanbulbarosu.org.tr
1823İşimi Büyütmek istiyorum. Yıllık 600.000ytl ciromuz var. Fakat işe şahıs firması olarak başladık. tek başıma ortak olmadan firma olabilirmiyim. Zira bu işte ortağa ihtiyacım yok. Esnaf sicile kayıtlıyım. Neler yapmam gerekir ?
Gülay Uygun 2005-10-20 iletisim@celikambalaj.com
En az İKİ tane gerçek veya tüzel kişinin, ortak bir amacı gerçekleştirmek için; sermaye, zeka ve emeklerini birleştirmeleri hususunda sözleşme imzalamalarıyla oluşturdukları işletmelere şirket denir. Tek ortaklı şirket, şu anki mevzuata göre mümkün değildir. Bununla birlikte Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, tek ortaklı sermaye şirketlerinin kurulmasına imkan tanımaktadır. Tasarının yasalaşması halinde tek başınıza şirket kurabilirsiniz.
Mehmet Çolak 2005-12-14 mehmetcolak@istanbulbarosu.org.tr
1818yeni lir ltd sti kurarken yurtdisinda yasan bir turk ile ortaklik kurabilirmiyim sirket isminin bir kelimesi ingilizce digeri turkce bir kelimeyse ticaret siciline kaydinda sorun yasanabilirmi.Ayrica bu sirketin subelerini degisik illerde temsilcilik verebilirmiyim
derya 2005-10-19 deryakaya@hotmail.com
1) Yurtdışında yaşan bir Türk ile ortaklık kurulabilir. 2) Ticaret ünvanı Türk Ticaret Kanununun 45 inci maddesi gereğince şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde tespit edilir. Ticaret ünvanlarında limited kelimesinin bulunması zorunludur. Gerçek kişinin ad ve soyadı ünvanda bulunduğu takdirde şirket nev’ini gösteren sözler rumuzlu veya kısaltılmış olarak yazılamaz. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir. ünvanda yer alan Tasarlanmış (Muhayyel) adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, kanuna milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret ünvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir (İç Ticaret 2003/3) 3) Mevzuata uygun davranmak koşuluyla şirket adına değişik illerde şubeler ya da irtibat büroları kurulmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Mehmet Çolak 2005-12-14 mehmetcolak@istanbulbarosu.org.tr
1817Limited şirket ortağı olan şirket müdürü herhangi bir kusuru olmadan görevden azledilebilir mi?
h.ekinci 2005-10-18 h.ekinci@ttnet.net.tr
Soruya Limited Şirket Müdürünün nasıl atandığına göre farklı cevaplar verilebilir. Eğer şirket dışından atanan 3. bir kişi ya da ortaklık kurulduktan sonra atanmış bir ortak söz konusuysa, herhangi bir kusur olmadan ortaklar kurulu kararıyla azledilebilir. Ancak ana sözleşme ile müdür tayin edilen kimselerin azledilebilmesi için mutlaka mahkemede dava açılması ve müdürün basiretsizlik, ağır ihmal vs. gösterdiğinin kanıtlanması gerekmektedir.
Mehmet Çolak 2005-12-14 mehmetcolak@istanbulbarosu.org.tr
1798bir limited şirkette şu anda iki ortak var. ortaklardan biri diğerinden karar defterine imza atabilir diye vekaletname almış. dolayısıyla şu anda şirket tek kişiyle idare edilmektedir. sorum şu: bu durum normal bir durummudur sakıncalı değilmidir. bu durum değiştirilemezmi.
POLAT ALEMDAR 2005-10-15 deridevlet78@mynet.com
Şirket içi ve şirket dışı işlerde müdürlerin yetki ve görevleri farklıdır. 3. kişilerle yapılan işlemlerde müdürlerin temsil yetkisinden söz edilirken, şirketin idaresi ile ilgili işlerde müdürün yönetim yetkisinden söz edilir. Yönetim yetkisi, sözleşme ile bir ya da birkaç ortağa verilebileceği gibi, daha sonra müdürlerin aralarında iş bölümü yapmaları yoluyla da belirlenebilir. Sorunuzda sakıncalı bir durum olup olmadığını sormuşsunuz. Bunun takdiri size kalmış. Değiştirilmesi de ortakların aralarında verecekleri bir kararla mümkün olabilir. Bu kararın tescil ve ilan edilmesi gerekmez
2005-12-14
971noterden hisse devri yapıldıktan sonra ticaret sicile nekadar süre içinde başvurup gazetede yayınlattırmam gerekiyor. geç yaptırırsam cezası varmı
hatice çakıralp 2005-02-14 haticecakiralp@mynet.com
var.15 gün
cihangir ceylan 2005-12-20 cihangirceylan@hotmail.com
963şahıs olarak kurulacak olan ticari işletmeler Ticaret Ticil Gazetesinde yayınlanması zorunlumu.
EMEL ÇELİK 2005-02-07 smmmecelik@hotmail.com
evet ilan yapılıyor.
cihangir ceylan 2005-12-20 cihangirceylan@hotmail.com
996şiket birleşmesi ile alkalı nerden bilgi toplayabiliriz?
duygu 2005-03-05 duygucan18@hotmail.com
1-ana sözleşme tadil metni 2-birleşme beyanı 3-birleşme bilançosu 4-birleşme sözleşmesi 5-borç taahhütnamesi 6-sicile dilekçe 7-noter onaylı karar 8-son tic.sicil gazetesi birleşen şirketler aynı neviden olacak daha ayrıntılı izahat bulunduğunuz bölgede ki sicil memurluğundan öğrenebilirsiniz.
cihangir ceylan 2005-12-20 cihangirceylan@hotmail.com
926bir anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir üyenin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine T.T.K' nun 315. maddesine göre atama yapıldığı zaman, atanan yönetim kurulu üyesi hemen şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip olurmu, yoksa genel kurul onayını beklemesimi lazım. bu konu hakkında bilgi vermenizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
mesut ipek 2004-12-20 mehmetyar@e-kolay.net
boşalan üyeliğe ilk genel kurul yapılana kadar yönetim kurulu üyeliği için gekreli kanuni şartları taşıyan pay sahibi bir üye seçilirse her türlü vazifesini yapabilir.Fakat şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir.Eğer yönetim kurulu bu yetkisini bir veya birden fazla üyeye vermek istiyorsa karar alması gerekir dolayısıyla yeni seçilen üyenin tek başına şirketi temsil ve ilzam yetkisi yoktur.
aytekin inan 2005-12-20 avaytekin@hotmail.com
1216Anomin Şirketlerde ortaklar dışındaki birisi Yönetim Kuruluna üye olabilmesi için ne gerekiyor ?
abdullah keleş 2005-06-17 abdullahkeles@ichotels.com.tr
Anonim şirketi yönetecek olanların ortak olmaları şartı aranmıştır. yönetim kuruluna üye seçildiği sırada ortak sıfatı bulunmayan kimseler en geç göreve getirildiği genel kurul kararı ticaret siciline tescil edilmeden önce şirket ortağı sıfatını kazanması gerekir
aytekin inan 2005-12-20 avaytekin@hotmail.com
1058sermaye artırımında gerekli işlem ve belgeler nelerdir? ön başvuruda mali müşavir belgesi gerekirmi?
melih 2005-04-05 myertut@stm.com.tr
Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 1- 2 Adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Tadil metni 2- 1 Adet Noter tasdikli ortaklar kurulu kararı 3- Eski sermayenin ödendiğine dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu 4- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicili gazetesi (ilk yapılan işlemlerde kuruluş gazetesi eklenecek) 5-Artan Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumuna yatırıldığını gösteren dekont. Hesap No:5383761-5016 T.C Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi
Demiray 2005-12-21 demirayergun@hotmail.com
7771993 yılında ltd olan şirketimi noter aracılığı ile devrettim.bugün öğreniyorumki şirketin 18 milyar borcu var.ne yapmam gerekir.teşekürler
şener 2004-08-19 senercucar@mynet.com
1993 yılında noter satış senediyle devretdiğiniz ltd şirket hisse devriniz eğer ticaret sicilde tescil edilip TTSGazetesinde tarihlerde yayınlanmadıysa 6183 AATUHK sayılı kanun gereği vergi borcunuz konusunda sizin sorumluluğunuzu kaldırmaz ,bu tarihte de tescil ettirmeye kalkarsanız bu güne kadar olan tescil ettirmeme suçunu kabullenmiş ve dolayısıylada vergi borcundanda sorumlu olursunuz.
mete gür 2006-01-30 gurmm@tnn.net
1993 YILINDA ŞİRKETİNİZİ DEVİR ETMİŞ İSENİZ DEVİR SENEDİ VE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN YAZI ALINARAK İLGİ RESMİ KURUMA VERİLİR EĞER DEVİR SENEDİ YOK İSE TİCARET ODASINDAN ASLI GİBİDİR DİYE DEVİR SENEDİ ALINABİLİR
ERCAN IŞIK 2006-01-24 ISIKERCAN27@MYNET.COM.TR
1663LTD Şirketlerinde Sermaye ne kadar. Şirket 2000 yılından itibaren 25.000 ytl dir Artırmamız gerekiyormu
yunus 2005-09-22 bolat80@mynet.com
ltd şirketlerde sermaye enza 5.000,00 ytl (beşmilyartl) olması gerikir. 5.000,00 ytlden az olanların sermaye artırımı yapmaları gerekir dolayısiyle sizin sermaye bu rakamın üstünde bu yüzden seermaye artırmanıza gerek yok.
2005-12-22
1865şirket bölünmesi için öz sermaye tesbiti mahkemeden hangi kanun maddesi gereğince istenir örnek bit içtihat varmıdır teşekkürler
mehmet kecici 2005-10-31 m.kecici@olimineral.com
1703kollektif şirketlerde sermaye artırımı
2005-09-30
982şirket anasözleşmesinde telekaminasyonla ilgili konu metni görebilir yada nerden bulabilirim
BÜLENT HAKBİLEN 2005-02-24 bulenthakbilen@yahoo.com
2. Gerekli yerlerden izin almak kaydıyla , her türlü telli veya telsiz haberleşme cihazları ile iletişim ve telekomünikasyon cihazları ve bu cihazların çalışması için gerekli haberleşme hatlarının satış veya kiralanması, gerekli istasyonlar elektronik devreler, röleler ve diğer makine ve tesislerin imal inşaa ve işletilmesi ile bu işler için gerekli cihazlar ve onların ana ve yan malzemeleri, yedek parça ve aksesuarlarının ithali, ihracı, imali, dahili ve harici ticareti ile uğraşmak. 3. 4. Her türlü elektronik ses ve görüntü sistemleri, sesli veya görsel iletişim sağlayan cihazlar ile bunların şifrelenmesi suretiyle yapılan yayınların gerektirdiği decoder veya diğer elektronik sistemler ile bu sistemlerin işleyişi için gerekli cihazların bayiliğini yapmak . Yine bu sistemin işleyişi için gerekli cihazlar ve onların ana ve yan malzemeleri, yedek parça ve aksesuarların ithali, ihracı, dahili ve harici ticareti ile uğraşmak. 5. İlgili yerlerden izin almak kaydıyla her türlü telefon cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz ve elektronik haberleşme cihazlarının alımı-satımı ithali ve ihracı ile bu cihazlara ait haberleşme hatlarının alımı- satımı kiralanıp kiraya verilmesi işlerini yapmak. 6. Her türlü telefon, telefon santralleri telsiz, faks, ve benzeri büro makineleri, gibi iletişim araçlarını alımını satımı ve ithalini, ihracını yapmak , bunlara ait distribütörlük ,mümessillik, bayilikler ve temsilcilikler almak, vermek, kiralamak ve kiraya vermek. 7. Her türlü elektronik telekomünikasyon sistemleri, araç gereç alımı, satımı, ithal ve ihracı ile teknik servis ve eğitimini vermek. Konusu ile ilgili bayilikler almak işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 8. Konusu ile ilgili olarak gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlarla gerekli anlaşmaları yapmak kaydıyla teknik bakım onarım ve kullanım destek hizmetleri sunmak. 9. Faaliyet konusu ile ilgili olmak üzere her türlü reklam faaliyetlerinde bulunmak, reklam programları yapmak, yaptırmak ve bunları çoğaltmak. 10. faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere gayri menkul ve menkul kıymetleri fikri hakları aracılık yapmaksızın iktisap etmek, devretmek kendisine ve üçüncü kişilere ait mallar üzerine şirket lehine ve aleyhine rehin ipotek etmek, tesis edilmiş olan ipotekleri fesh etmek.
2006-01-02 alpayuslu69@hotmail.com
1257yeni kurulacak şirketin defterleri tam olarak ne zamana kadar tastik edilmelidir.
Nizamettin Eol 2005-06-30 lorerol@.mynet.com
Yeni Kurulacak olan şirketlerde defter tastikleri; şirket ana sözleşmesi Ticaret odası tarafından kontrol edilip ünvan ve faliyet konuları kontrol edildikten sonra Noterden tasdik aşamasında şirket ana sözleşmesi ile birlikte eş zamanlı olarak tastik edilebilir. Pratikte ise ticaret odası evrak teslim tarihi ile aynı zamnda yapılmasında bir sakınca yoktur.
Murat Dalmış 2006-01-21 Murat_dalmis@mynet.com
1380ananim şirketlerin kapanışı hakkında bilgi verebilitmisiniz. şirket gayri faal durumda,tasfiye işlemlerine başlanmadı. teşekkürler
meltem varışlı 2005-07-27 meltem-v@hotmail.com
1119ben erkek kuaförüyüm,limited şirketi kurup ticaret odasına kayıtlı olmak istiyorum,kendi meslek odam olduğu için benim şirket kurup ticaret odasına kayıtlı olmamda bir yasal engel varmı acaba
fikret 2005-05-12 furkan_fikret@mynet.com
LİMİTED ŞİRKET KURMANIZ İÇİN ENGEL YOKTUR.EN AZ İKİ ORTAK BULARAK LİMİTED ŞİRKET KURABİLİRSİNİZ.
ERCAN IŞIK 2006-01-24 ISIKERCAN27@MYNET.COM.
1251sahış şirketinden sermaye şirketi statüsüne geçiş yapılırken kaç gün içerisinde sermaye şirketi (Ltd.Şti) statüsüne geçer?
ELVAN ÇEVİRİM 2005-06-29 ElvanCevirim@özerler.com
2469memurlar öğretmen özellikle aktif vergi mükellefi olabilirler mi.başkasının adına işyeri açabilirler mi.açarlarsa sakıncası var mı
Harun Toptaş 2006-02-13 canavarharun@mynet.com
631LTD VE ŞAHIS ŞİRKETİ ARASINDAKİ FARKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR ? AÇMAK İÇİN GEREKLİ PROSES VE BELGELERİ AÇIKLAYABİLİRMİSİNİZ ? TEŞEKKÜRLER
Onur OZTURK 2004-03-27 ozturk33@hotmail.com
1180İstanbul da ticaretle uğraşıyoruz. Ankaradan bazı firmalardan siparişler geliyor. Fakat ticaret odası kayıtlarına ulaşamıyoruz. Şirket ortağı kimdir bilmiyoruz. İstanbul daki ticaret odası gibi internetten Ankara daki firmalarla ilgili bilgi alabileceğimiz bir link var mı ?
Şükrü AY 2005-06-02 sukru.ay@mynet.com
1232şirketime elektrik işleri yapmak için madde koydurdum sorum elektrikçiler odasına kayıt olmam gereklimi yoksa bütün işlemlerimi ticaret odasından halledecegim
NİHAT ALP 2005-06-26 nihat_alp@mynet.com
1403limited şirket ortağının bağkura kayıt olabilmesi için ne gibi bir prosedür izleniyor.
hüseyin yalçın 2005-08-01 müsaviryalcin@hotmail.com.
1664Anonim şirketlerde yönetim kurulunun aldığı kararların tescil zorunluluğu varmıdır? kısmi zorunluluklar varsa bunlar hangi konuları kapsamaktadır?
Ufuk Palabıyık 2005-09-22 ufuk_palabiyik@hotmail.com
1018ltd.şti. olarak odaniza kayit yaptırdık. tum işlemlerimiz tamamlandi sadece ticaret sicil gazetesinde yayınlanması kaldı. kaydımız ticaret sicil gazetesinde başvurudan sonra yaklaşık kaç günde yayınlanır? yayınlandığında kurye ile gönderilmesini beklemeden elden alabilir miyiz? yayınlanıp yayınlanmadığı hakkında nereden bilgi alabiliriz? Teşekkürler.
Gonca Şen 2005-03-18 ygs@ygsyangin.com
1219Oto aksesuarı imal ve yurt dışına ihraç etmek için limited şirket kurmak istiyorum. Gerekli şartlar nelerdir?
erhan 2005-06-17 erhansaglik@mynet.com
1659Evimde özel ders veriyorum. Bunun yanında Eğitim, Teknoloji, Danışmanlık faaliyet konularını kapsayan alanda şirket kurup vergiye tabi olmak istiyorum. Şirket adresi olarak evimi gösterebilir miyim? (Apt kararında izin var)
Kutman Canay 2005-09-21 kutman@ttnet.net.tr
1998işçi tüzel kişi olabilirmi niçin?
handan 2005-12-02 ytrdmrl@hotmail.com
492Ticaret Sicil Memurluğuna sicil kaydı yaptırdım ancak odaya kayıt yaptırmadım. Sicil kaydımın üstünden 4 yıla yakın zaman geçti. Bu arada adresim değişti. Odaya kayıt yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Bilal Güneş 2003-11-22 bilal.gunes@farmalist.com.tr
1192bir sadece ingilizce -türkçe her türlü dokümanaın tercümesinin yapıldığı te kişilik ve internet üzerinden çalışan ama fatura esebilen bir tercüme bürosu açmak istiyorum. Ticaret odasına, vergi daresine, vs. nerelere kayıt olmam gerekli, bunlar için gerekli evrak ve gerekli harç tutarları ne kadardır
kemalkahya 2005-06-09 kahyakemal_76@hotmail.com
2389Ben Almanyada vede Türkiyede ikamet eden Türk Vatandasiyim, Ingilterede Kurulmus Ltd. Sirketim vardir( Turizm Sektörüne itaab eden ) acaba Türkiyedede subesini acabilirmiyim vede ne yapmam gerekmektedir, bana cevap verirseniz sevinirim Saygilarimla Ayhan Yildiz E-mail adresem : info@itc-ltd.de
Ayhan Yildiz 2006-01-30 info@itc-ltd.de
991yeni bir ltd kurmak yada devir almak istiyorum fakat yaptığım işle ilgili kredi kullanmak istiyorum ne yapmam gerekir ve bir ltd şirketini devir alırsam yenileme kredisini kullanabilirmiyim ve nasıl kullanırım?
mustafa özçam 2005-03-01 kaptan263@hotmail.com
1278Adi ortaklıkların hisse devri nerden ve nasıl yapılır?
buse gönüllü 2005-07-04 gbuse76@hotmail.com
867sermay artırımı ile ilgili tüketici fonu ve rekabet kurumu payı nerelere yatırabilriz.
beytullah başol 2004-10-28 bbasol@hotmail.com
2417Anonim Şirketi Limited Şirkete dönüştürmek istiyoruz. Ne gibi işlemler yapmam gerekiyor
nurettin 2006-02-04 nurettinbostanci@mynet.com
1290şirketimiz 2003 yılından beri faaliyet göstermemektedir. acaba tasfiye için bizim mi gelmemiz lazım, yoksa otomatik tasfiye yapılabilirmi?
yasin aktürk 2005-07-07 yakturk1@hotmail.com
512Şahsa ait bir şirket kurmak için gereken evrak, ücret, sermaye veya daha başka gereken şeyleri öğrenebilir miyim? Ayrıca minimum sermayeyi de merak ediyorum.
erman cem gedik 2003-12-20 cem@tr.st
2008Yabancı uyruklu şahışlar kendi adına limited şirket kurabilir mi, yoksa en az bir T.C. vatandaşının da bu ortaklıkta bulunması gerekir mi? Saygılarımla
Can ÇİNÖZGÜMÜŞ 2005-12-03 cinozgumus@hotmail.com
2063merhaba ben babamın adına şahıs firması kurmak istiyorum acaba ne yapmam ve nelere dikkat etmem gerekiyor emekli kişinin üstüne yapılan firmadan dolayı maaşında bir kesinti yada değişim olurmu? teşekkürler not: babam ssk emeklisi
suat kaçar 2005-12-11 suatkacartr@ttnet.net.tr
1258yeni kurulacak şirketin defterleri tam olarak ne zamana kadar tastik edilmelidir.
Nizamettin Eol 2005-06-30
530kollektif şirket ana sözleşmesi nasıl hzırlanır kuruluş işlemleri nelerdir
selim 2004-01-08 gmgi@mynet.com
1442%10 ortağı olduğumuz bir ltd şti nin % 80 paylı ortağı yabancı uyrukludur.fakat %10 paylı ortak şirket müdürü olarak 2001 yılında beri görevlidir.şirket 2002 yılı dahil bu güne kadar faaliyet göstermemiş, söz konusu tarihden beri yabancı ortakdan haber alınamamaktadır.dolayısıyla tasfiye işlemleri neticlendirilememiştir. bu durumda şirket re sen tasfiye sürecine girer mi? süresi nedir? yabancı ortak a ulaşılamaz ise tasfiye süreci neticelendirilebilir mi? teşekkür ederim
celalettin işcan 2005-08-07 celaletin_1@hotmail.com
1586Ulusal yayın yapan radyo ve tv.kurmak istiyoruz. Dikkat edilmesi gereken hususlar ile ana sözleşme örneğine ilişkin bilgi verebilirmisiniz.
EMEL ÖZTÜRK 2005-09-05 emelozturk980@mynet.com
2183TİCARET SİCİL GAZETESİNİ KAYBETTİM NERDEN ULAŞABİLİRİM ? TEKBİR FOTOKOPİSİ VAR.
jest ltd.şti. 2005-12-22 jest_reklam@mynet.com
2049şirket defterlerindeki yevmiye kebir v.s. bunlarin yıl sonunda noterden tastik edilmesi zorunlumudur.önem sırası nedir
Hüseyin Karakoç 2005-12-09 anilmak@anilmak.com
549Özel ve kamu kurumlarına yemek hizmeti vermekteyiz.Bu hizmeti bazan ilgili kuruluşun kendi yerinde ve tesislerinde personelimizin sürekli orada bulunması vasıtasıyla gerçekleştirmekteyiz. Söz konusu durumda bu işyerlerini merkeze bağlı ayrı bir şube gibi tescil kaydını yaptırmamız mı gerekmektedir. Teşekkürler
mert kabas 2004-01-16 mryaras@mynet.com
582elektronık eşya satışıyla iştigal eden iki firmamızdan birini diğerine devretmek istiyoruz.bunun için istediğiniz evrakları yazmanızı rica ediyorum.neler yapılması gerekiyor ve örnek belgeler sunabilir misiniz?teşekkür ederim.saygılarımla
tülay kartal 2004-02-18 tul9000.yahoo.com
2269biz şirketimiz kurduk ama ıhracat nedenleri icin yurt dışında faliyet göstermemiz gerekiyor nasıl yapıp da şube acarız ve şirketimiz orada bir kol oluşur. Saygılarla
Neşet Topak 2006-01-03 irfantopak5@hotmail.com
861şuanda şirketimiz tasfiye halindedir geçen yıl haziran ayından beri bu yıl genel kurul yapmadık tasfiye de henüz bimedi genel kurul yapmak zorundamıyız teşekkür ederim
gul temiz 2004-10-25 gultemiz@hotmail.com
2158şirketimiz 2 ortaktan oluşmaktadı.%99 pay ile abimin eşi %1 pay ile ben ortağım sorum şu:ben kendim şirketi kapatabilir miyim
ali aktü 2005-12-21 yakturk1@hotmail.com
1911Hazirun cetveli ne demektir ? İlgilerinize teşekkürler...
huseyin öztürk 2005-11-16 djozturk@mynet.com
1514Sayın Yetkili, Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı firması kurabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir, firma sahibinin mesleği firmayı açabilmek için ne olmalıdır, saygılarımla
pınar yüzbaşıoğlu 2005-08-22 pyuzbasioglu@gmail.com
1200kooperatifimizin 2000 yılından sonra genel kurulları yapılmadı.Daha doğrusu tescil ettirilmedi.200-2001-2002 yılları genel kurulunda yönetim kuruluna seçilenler kaç yıl için seçilmiş olur.Tasfiyede olan bir kooperatifin yönetim süresi olur mu?Belirli süre varmı
RECEP AKGÜN 2005-06-13 recepakgun75@hotmail.com
2316Kazancı bilanço usulüne göre tespit edilen bir işletmenin anonim şirkete dönüşmesinden doğan değer artışlarının vergilendirilmesi yönünde bilgiye ihtiyacım var.Nereden kaynak sağlayabilirim?
evrim 2006-01-18 evrimbotur@hotmail.com
2323bir şahıs firması ile bir limited şirketi birleştirmek istiyoruz. bunun için gerekli işlemler nelerdir. iyi çalışmalar
mustafa keşifoğlu 2006-01-20 cashh35@hotmail.com
2370.emeklıyım..bır sanat atelyesı acıp orada urettıklerımı satmak ıstıyorum.hukukı ve vergı konularında nasıl bır yol ızlemelıyım.yon verırmısınız.kadınlar ıcın kolaylık ve destek saglanıyormu.
ayesgul 2006-01-27 gulse45@mynet.com
2487merhaba benim öğrenmek istediğim limited şirketlerde şirketten tahsil imkanı kalmamış amme (vergi,ssk.vs) alacaklarından kim sorumludur. şirket müdürümü yoksa sermayeleri oranında şirket ortaklarımı veya her ikisimi. beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.
yakup köse 2006-02-17 yakose@mynet.com
2494Merhaba İki ortaklı(eşit paylar) bir limited şirkette vergi borcunu bir ortağın üstüne alması veya bir kısmını üstüne alması mümkünmüdür. Ortaklardan birinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırılabirmi?
mustafa tirifi 2006-02-17 tirifi_1@hotmail.com
2498Şahıs şirketi kurmak istiyorum ve bu şahıs şirketinde bilgisayar şatışı bakım,tamir.yazılım üzerine olacak ( şahıs şirketinde bunları yapablirmiyim ve ticari ünvanını ne olmalıdır evrakları ve maliyeti kaç para tutar.örnek(yagmur bilgisayar gibi)
osman tekercioğlu 2006-02-19 tekercioglu@superposta.com
2227Bağkura 56 yaşına kadar hiç kayıt olmamış birisi şimdi kayıt olabilirmi?
hamit 2005-12-28 hamit_blc89@mynet.com
2248limited şirketlerde müdürlük yetkisi için belli bir süre varmı?varsa kaç yıl? ve hangi kanuna bakmalıyım
yasin aktürk 2005-12-31 yakturk1@hotmail.com
2274limited şirketlerde şube müdürlerinin yetkilerini yetki ve ilzam ilanından sonra tekrar merkez tarafından sınırlandırabilirmiyiz. sınırlandırılırsa nasıl yapılır?
yusuf 2006-01-06 yusuf_senlik@hotmail.com
2485BİZ 4 ORTAKLI BİR LİMİTED ŞİRKETİZ ORTAKLARIMIZDAN BİRİSİ SERMAYE KOYMA BORCUNU YERİNE GETİRMİYOR.SÜREKLİ OLARAK SÖYLEMEMİZ KARŞIN BU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ.ŞİRKETİMİZ YENİ KURULDU.VE SAĞLIK ALANINDA FAALİYET YAPMAK AMACIYLA BİR SAĞLIK MERKEZİ BİNASI YAPTIK.ŞİMDİ BİZ BU ŞİRKETİN MAL VARLIĞINI VE BİNASINI BAŞKA BİR KİŞİYE SATABİLİRMİYİZ. KARAR NİSABI NEDİR 3/4 ÇOĞUNLUĞUN KARARI YETERMİ.SERMAYE KOYMA BORCUNU YERİNE GETİRMEYEN ORTAK NU KARARA KATILMADAN İNŞA ETTİĞİMİZ BİNAYI SATABİLİRMİYİZ. CEVABINIZI BEKLİYORUM
ersan yıldız 2006-02-16 buyuk2000@mynet.com
1121 faaliyet belgesi almak için hangi belgeler isteniyor
serdal 2005-05-13 serdal.akinci@ellipsesconsulting.com
619Bir limited şirketin merkezi ile yeni kurmuş olduğu fabrika aynı belediye sınırları içindeyse şube tescili yapılması zorunlu mudur?
Feriştah Çimen 2004-03-15 fercim@superonline.com
1134 Mesela 5 milyar sermayeli bir limited sirket kendisine 25 milyar sermayeli yani limited sirketin sermayesinden cok fazla bir anonim sirketini ortak alabilir mi?alirsa bu nasil olur. Cok tesekkur ederim
Ercan Kuzu 2005-05-19 ercan Kuzu
22091) anonim şirketlerde sadece yönetim kurulunun kararının noterden tasdiki ile tescil yapılmadan aşağıdaki işlemler resmiyette özellikle Vergi dairelerinde geçerli midir? yoksa illaki gazetede ilan edilmesi gerekiyor mu? a) hisse deviri yönetim kurulu kararıyla sadece notere tasdik edilmek suretiyle ve beş ortağın imzasıyla alınan karar tescil olmadan hüküm ifade eder mi? b) adres değişikliği yönetim kurulunun kararıyla sadece notere tasdik edilmek suretiyle yapılabilir mi bunlarda tescil zorunluluğu var mıdır?
Sedat Doğan 2005-12-26 sedatdgn@hotmail.com
928BİR LİMİTED ŞİRKETİ SERMAYE ARTIŞI YAPMAKTA OLAN DİĞER BİR LİMİTED ŞİRKETE DEVİR ETMEK İSTİYORUZ. DEVİR OLUNACAK LİMİTED ŞİRKETİN ÖZ SERMAYESİNİN TESBİTİNİN MAHKEME BİLİR KİŞİ ATAMA VE KARARI İLEMİ YOKSA SADECE YEMİNLİ MALİMÜŞAVİR RAPORUYLA OLACAĞI HAKKINDA ACİLEN BİLGİ VERİLMESİNİ ARZ EDER SAYGILAR SUNARIZ.
EMİN UZUN 2004-12-20 uzunemin@hotmail.com
960SELAM, BEN TÜRKİYE'DE BİR ŞİRKET KURMAK İSTİYORUM. ÇALIŞMA ALANIM İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE OLACAK. İNŞAAT MALZEMELERİ,VİNÇ,İSKELE VB. ŞİRKETİM İTHALAT, İHRACAT, PAZARLAMA, DANIŞMANLIK VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ ALANINDA HİZMET VERECEK. ŞİRKET ANKARA MERKEZLİ, İSTANBUL,İZMİR VE BURSA ŞUBELİ OLARAK HİZMET VERECEK. ORTAKLARIMIZ YABANCI VE TÜRK OLACAK. SERMAYENİN TAMAMI YABANCI SERMAYE OLACAK. ŞİRKETİN İSMİNİ ŞU AN SAHİBİ OLDUĞUM VE KULLANDIĞIM Traismauer Gerüstbau OLARAK TÜRKİYEDE KULLANABİLİRMİYİM. VEYA ŞİRKET İSMİNİ EURONORM OLARAK ALABİLİRMİYİM? ŞİRKETİ LTD Mİ YOKSA A.Ş. Mİ KURMALIYIM? YURTDIŞINDAN GETİRECEĞİM SERMAYE İÇİN TÜRKİYENİN İSTEDİĞİ ŞARTLAR NELER? YABANCI ORTAKLARIMDAN NE TÜR EVRAK VE BELGE İSTENİR? BURADAN GÖNDERECEĞİM İNŞAAT MALZEMELERİ İÇİN MESELA ÜÇ TIR İSKELE MALZEMESİ GÖNDERECEĞİM, GÜMRÜK İŞLEMLERİM NASIL VE NEREDE YAPTIRABİLİRİM? VERGİ MUAFİYET VB. NE TÜR AVANTAJLARIM OLACAK? TEŞEKKÜRLER. MUSTAFA ERDOGAN
MUSTAFA ERDOĞAN 2005-02-02 'traismauergeruestbau@aon.at'
1071merhaba, biz bir ltd. şirket kurmak istiyoruz. ancak ünvanı daha önce önerdiğimiz isim olamadı. ( başka birileri bu adla benzer bir şirket kurdukları için ) birkaç isim daha bulduk ama onların da uygun olup olmadıklarını bilemiyoruz. bunu internetten öğrenme olanağımız var mı? hani internet adresini odtü^den öğrenebildiğimiz gibi... iyi çalışmalar...
Hasan ADAY 2005-04-13 hasanaday@hkmo.org.tr
1235tüm borcları ile devir ettigim ltd. şti. tahakuk etmiş ve edilecek olan tüm borçlarından sorumlu olur muyum.. teşekkürler.
hasan balcı 2005-06-28 hasanbel@hotmail.com
1522Merhaba, biz yabancı ortaklı (yabancı şahıs) bir şirket kurmak üzereyiz. Yabancı ortak için noter onaylı pasaport yeterlimi? ayrıca oturma/çalışma izni almış olması gereklimi? yardımcı olacağınız için teşekkür ederim.Selam ve saygılarımla
İlhan yalçın 2005-08-23 ilhanylc@hotmail.com
733şirketimizde 2003 yılında hisse devri yapılmıştı. Fakat bu devir işleminde pay tutarının yanlış olduğunu gördük. Bu düzeltme işlemini aynen hisse devri yapılıyormuş gibi mi karar alınacak yoksa yanlış olan pay tutarı düzeltilip yazılacak. artı ayrıca bir hisse devri yapacağız bu iki işlemi aynı kararda alınabilir mi? saygılarımla
2004-07-07
935Limited şirkette devir işlemi yaptık. Sicile işletmek için, Ankara Ticaret Odasına hangi evraklarla başvurmamız gerekir? Ağustos 2001 de devir yapmıştık, ancak şirket ATO'ya aidatını ödemediği için, ATO sicil işlemini yapmamıştı. Şirket 2004'e kadarki aidatlarını ödemiş. Şimdi yaptırabilir miyiz? Teşekkürler.
Halil Özmen 2004-12-28 halil@ctp.bilkent.edu.tr
1260Limited şirketlerde yapılan hisse devrinin ticaret sicil gazetesinde ilanı zorunlu mu? Teşekkürler
Zeki Bahar 2005-06-30 zbahar@ttnet.net.tr
1306ANONİM ŞİRKETE YABANCI UYRUKLU 2 ORTAK ALMAK İSTİYORUZ. ORTAKLARDAN BİRİSİ 17 YAŞINDA DİĞERİ 19 YAŞINDA. NELER YAPMAMIZ GEREKLİ?
BAYRAM YAVUZ 2005-07-11 byavuz18@hotmail.com
4461. Nakdi sermaye artırımında bulunulduğu takdirde Merkez Bankasına ne kadarlık tutarın bloke edilmesi gerekmektedir.Dayanak kararı nereden bulabilirim? 2. Sadece İç kaynaklar sermayeye ilave edilirse önceki sermayenin ödenmiş olması şartı varmıdır.? Sermayenin ödendiğine dair YMM raporuna ihtiyaç var mı? 3. Yedek akçeler sermayeye ilave edilirken tespit raporunun yazılması gerektiği hangi yasal dayanakta yer almaktadır?
Bahri Arı 2003-10-16 bahri.ari@tr.ey.com
2029limited şirketlerde tasfiye dönemi süresi 1 yıldan az olabilir mi Türk Ticaret Kanunun hangi maddesine göre 1 yıl aranacaktır.
GUL OZ 2005-12-07 gulcimozturk@hotmail.com
917merhabalar, ben yeni bir şirket kuruyorum. faliyet konularım arasında hırdavat da var. yanlız hırdavat deyince inşaat hırdavatı değil de; bakkalın sattığı bakkaliye hırdavatı tarzında yani pil, ayna, tarak, tırnak makası, yarabantı, diş fırçası, mum vb.gibi ürünleri hangi faliyet konusunda yazacağımı bilmiyorum. ben sizden faliyet konum olan hırdavatın şirket tüzüğünde geçecek olan iştigal kousunu nasıl yazacağımı öğrenmek istiyorum.beni bilgilendirirseniz sevinirim. saygılarımla
fatih akyol 2004-12-11 fatihakyol76@hotmail.com
924sermaye artırımlarında madde tadillerinin ortaklarca imzalanması gerekiyormu?
HASAN 2004-12-15 hasan@yildirimyayinlari.com.tr
1359yabancı yatırımcı,işveren,çalışma izni olmayan alman uyruklu temsilcileri türkiyeye gönderip, imza ve ... yetkileri vekalet edebilir mi?
Romella 2005-07-22 export@orturbo.com.tr
993İYİ GÜNLER ŞİRKETİMİZ BİR ANONİM ŞİRKET OLUP 14 ORTAKLI OLARAK KURULMUŞTUR 2004 YILINDA ŞİRKET ORTAK SAYISI ÜÇ KİŞİ YENİ OLMAK ÜZERE 7 OLMUŞTUR BUNLARIN HİSSE DEVİRLRİ NOTERDEN DEĞİL ŞİRKET BÜNYESİN HAZIRLANA TUTANAKLARLA YAPILMIŞ ORTAKLAR PAY DEFTERİNE İŞLENMİŞTİR.GENEL KURULDA YAPILMIŞ (OLAĞAN) YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENMİŞTİR. FAKAT TİCARET SİCİL GAZETESİNDE YENİ ORTAKLARA İLİŞKİN BİLGİLER HİSSE PAYLARINA İLİŞKİN HERHENGİ BİR HUSUS YOK BU İŞLEM DOĞRUMU SİZCE TEŞEKKÜRLER
YAHYA YURTALAN 2005-03-03 YYURTALANQ YAHOO.COM
1073Ltd.Sti.ortagi kayip.adresi yok.sirket tasfiye sürecini tamamladi.Ortak bulunamadigindan karar alinamiyor.ne yapmaliyim.
Levent KIZILAY 2005-04-13 lkizilay@hotmail.com
950Ltd. şirket hisselerimi 2001'de devretmiştim. Ancak şirket (ÇözümEvi Bilişim Teknolojileri) bugüne kadar hala ATO'ya hisse devir işlemleri ve ticaret sicil gazetesinde yayımlanması için başvurmamış. Şirketin başvurmasını sağlamak için ne yapılabilinir?
Halil Özmen 2005-01-24 halil@ctp.bilkent.edu.tr
983Biz üç kardeşiz bizim üçümüzünde ticari taksimiz var üçümüzde ayrı ayrı vergi mükellefiyiz ve aynı zamandada üçümüzde ankara şoförler odasına kayıtlıyız.Arabalarımızda çoğu zaman şöför çalıştırmaktayız.Aynı zamanda başka bir işlede uğraşmak istiyoruz örneğin inşaat işi ile bunun içinde tüzel kişilik kurmak istiyoruz.Ltd.Şti. gibi bu kurmuş olduğumuz ltd.şti.'e ticari taksilerimizi noter satışı yaparak aktifine kayıt yapa bilirmiyiz,veyada başka bir yapa bileceğimiz şekli varmı.teşekkür ederim.
HAKAN YAMAN 2005-02-24 hakan-yaman@hotmail.com
938merhabalar benim şu ana çalışmakta olduğum firma başka bir firma ile ortak girişim yaparak bir kamu ihalesi almıştır.bunula ilgili olarak gelirler genel müdürlüğünden ortaklık dosyası almış olup, ssk müdürlüğünden de ortak girişim olarak sicil numarası almış bulunmaktayız. fakat bu ortak girişim olarak ticaret odasına başvurduk ama bize ortak girişim olarak ticaret sicil numarası verilmedi. dolayısıyla biz maliye bakanlığına her ay vergi veriyor 183 kişi çalıştırıp bunun karşılığında vergi ve sigorta ödüyoruz. biz tüzel kişilik olarak bankadan çek karnesi almak istiyoruz fakat ticaret odası sicil tastiknamesi olmadığından dolayı banka bize çek vermiyor bunun nedenini ögrenmek istiyoruz. saygılar
bayram karatas 2004-12-30 b.karatas@mynet.com
692Odanıza kayıtlı bulunan bölge müdürlüğümüzün kapanışı için ne tip evraklar gerekmektedir. Teşekkürler
Gencer Aydın 2004-06-09 kurt_1977@mynet.com
1301iflas iştemiş işlemleri süren bir şirketten hisse devri mümkünmüdür.(şirket üzerinde haciz işlemleri vardr) hizmetiniz için teşekkür ederim... mehmet yldız
mehmet yıldız 2005-07-10 mehmet58@mynet.com
737ayni sermaye yapıldığında 3 yıl süre ile devir yapılamıyor. Peki ayni sermayeden nakdi sermayeye çevirmem için ve de şirketi devretmem için ne yapmam lazım.
Mustafa EFE 2004-07-09 Lee_Jun_Fun@mynet.com.tr
1558Merhabalar, Henüz yeni bir LTD şirketi kurduk (3 ortaklı) ve henüz resmi gazetede duyurusu bile yapılmadı. Ama ne tuhaftır ki şu an bir anlaşmazlık yüzünden ben şirketten feshimi istiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir. Toplam 3 ortağız. Ya sadece ben yada tamamen şirket fesh edilecektir.
Murat Dicle 2005-09-01 mdicle@gmail.com
2361holding kuruluşu için yapılacak işlemler nelerdir.
çetin erez 2006-01-25 cetinerez@hotmail.com
762barkot almam için ne yapmam gerekli ve nereye başvuracağım.toplam masrafım ne kadardır
usta gıda 2004-08-06 tiklama@tiklama.com
832inşaat ve hayvancılık alanında bir şirket kurmak istiyorum.uygulamam gereken prosedür hakkında bilgi almak istiyorum .teşekkürler??
murat yalçın 2004-10-04 pasa_murat@hotmail.com
1204dersane kuruluşundaki ana maddeler ve içerilikleri nelerdir? bunun hakkında bilgi almak istiyorum, saygılar
feride öztaş 2005-06-15 fgemalmaz@mynet.com
1245Şu an almanyada ikamet etmekteyim,izmirde bir ortakla ltd. şirket kurduk. 10 milyar sermaye gösterilmesine rağmen iki tarafta bu yükümü yerine getirmedi. Hisselerin devri sözkonsu olmadan, ayrılma kararı aldık. Ortağımın yapmış olduğu bazı masraflardan dolayi 13 bin Euro borç çıkardı. Fakat şirket su ana kadar hicbir alım ya da satım gerçekleştirmedi. Sadece bir fuara katıldı ve bunun masraflarını ortağım ödedi. Şirket feshi icin izlenecek yol nedir? Gerçek borç ve alacağı nasıl hesaplarız? ltd. şirkete borç yükümü sermaye ile sınırlımıdır ? detaylı bilgiye ihtiyacım var. Teşekkür ederim.
selma stegmann 2005-06-29 selmastegmann1@superposta.com
1227Bir şirketimiz var. Şirket 2003 yılından itibaren faaliyet göstermemektedir. Şirketin tasfiyesi otomatikmen kanun nazarında kaç yıldır. İlginize şimdiden teşekkür ederim
YASİN AKTÜRK 2005-06-24 yakturk1@hotmail.com
1218Ticaret Sicil Belgesini almak için başvuruda getirilmesi gereken belgeler nelerdir? Başvurudan sonra belge ne kadar sürede verilmektedir?
Oya Kaynar 2005-06-17 oyakaynar@yahoo.com
1740Merhaba Sayın Yetkili *Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin ve yönetim kurulu başkanının bir tanesi(2 başkandan oluşuyo)hisse devir işlemerini nasıl yapmalıdır.Bildiğim kadarıyla noter aracılığı ile hisse devri olmuyormuş.Gerekli işlem ve evrakları nerden nasıl temin edebilirim.Ne yapmalıyım ? *Bahsettiğim şirket 2 yönetim kurulu başkanından oluştuğu için çek ve senet vb.gibi evrakların üstünde 2 yönetim kurulu başkanın imzası mevcuttur.Hisselerini devreden eski yönetim kurulu başkanı halen şirket çek ,senetlerinden sorumlu olur mu? yada nereye kadar sorumlulukarı biter? Teşekkür ederim.Saygılarımla
2005-10-07
1478Bir şirket şubesiyle aynı anda kurulamazmı? Ben Nevşehir’den SMMM Ümit Yolaçar. Karuser ekipmanları imalatı ile iştigal etmek isteyen bir müşterim şirket kurmak istiyor. Fakat kuracakları şirketlerinin aynı il sınırları içerisinde bir de şubesi var. Ben Nevşehir Ticaret ve sanayi odasına şirket anasözleşmesinde şirketin şubesi ile ilgili nasıl bir hüküm koymamız gerektiğini sordum. Anasözleşmeye böyle bir hüküm konulamayacağını, şirket kuruluşunu yaptıktan sonra şube açılışını yapabileceğimizi söylediler. Bu durum bana mantıklı gelmedi. Şirketin kuruluş aşamasında zaten şubesi olacak. Neden daha sonra şube için ayrı bir işlem yapmamız gerektiğini anlamış değilim bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz. Bir şirket şubesiyle aynı anda kurulamazmı?
ÜMİT YOLAÇAR 2005-08-16 umityolacar@mynet.com
2045istanbul merkezli bir anonim şirketin antalya bölge müdürlüğü tasviye aşamasında ve ben devralmak istiyorum.bunun için özel bir prosedür varmıdır,yoksa yeni bir şirket kurup onun üzerinden sadece markayı kullanarakmı faliyete devam etmek gereklidir.
murat parmaksiz 2005-12-09 muratparmaksiz@eurosan.com.tr
2157sermaye arttırım yapmayan şirketler kapatılacak mı? yoksa ceza mı alınarak yaptıralacak
yasin aktürk 2005-12-21 yakturk1@hotmail.com
1243Yeni bir işyeri açmak için ikinci sınıf bir tacirin yapması gerekenler nelerdir?
RAMAZAN YILDIRIM 2005-06-29 ramazankartal64@mynet.com
1838merhaba ben tasviye halinde olan bir şirketi tasviyeden tekrar faal duruma geçirmem içi yapmam gereken yol nedir.t.sicil ve t.oda içi şimdiden teşekkür ederim.
coşkun 2005-10-22 coskunbuzluk@hotmail.com
1248Merhabalar..Cevap verirseniz cok sevinirim.Yabancı uyrukluyum TC vatandaşı ile evliyim.Evlilikten dolayi oturma iznim var. Şu an bir şirketin ihracat departmanında çalismaktayim. Çalışma iznim de var ama ihracat ile ilgili kendi işimi kurmak istiyorum. Biraz araştırma da yaptım. Şimdilik bir şahıs şirketi kurmak istiyorum. Bunun için ne kadar masrafım olacak ve bu tür şirket ihracat yapabilmem icin yeterli olacakmı? Yabancı olduğum için şirket açmak için devlete herhangi bir para yatıracakmıyım? Şimdiden teşekkür ederim.
Y.Tursunzade 2005-06-29 tursunzade@hotmail.com
1155merhabalar, Ltd.Şti. Ek İşyeri açılışı ve kapanışında maliyeye bildirim süresi kaç gündür. Ticaret siciline müracat mecburimidir? dilekçe ile müracaat yeterlimidir. teşekkürler.
Ahmet Ersoy 2005-05-25 ahmetersoy93@hotmail.com
14691. Yabancıların gayrimenkul alımları ile ilgili kısıtlamalar nelerdir? 2. Yabancı Yatırımlarına kısıtlama varmıdır? 3. Yabancıların yatırımlarından elde ettikleri kazançları yurt dışına geri transfer ederken kısıtlama varmıdır? 4. Yabancıların yatırımlarından elde edecekleri kazançlar için özel vergi oranları varmıdır? Bu soruların cevaplarını yada cevaplara ulaşabileceğim siteleri bildirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. AG
Ahmet Görkmen 2005-08-15 ahmet.gorkmen@ozelturkkoleji.com
2171Sermaye arttırımı için sicile verilen dilekçenin bir örneğini nerden bulabilirim??Elinizde varsa mailime yollarsanız sevinirim.
Demiray 2005-12-21 demirayergun@hotmail.com
1402limited şirketlerde şirketin feshi için gerekli yasal prosedür nedir.Teşekkürler
mert 2005-08-01 mertkinta@hotmail.com
1735Bir anonim şirkete,ilk kuruluşta kurucu ortak olmayan bir şahıs hisse devri yolu ile değil de; Bu mevcut şirketin sermaye artışı sırasında,anasözleşmenin sermaye bölümünde değişiklik yapılarak sermaye artışı yapılması ve bu artışa iştirak ederek pay alan kişinin kurucu ortak sayılıp sayılamayacağını öğrenmek istiyorum.Soruma en kısa sürede cevap verilirse memnun olacağımdan,İlginize şimdiden teşekkür ederim.
serap burnaz 2005-10-06 serapburnaz@hotmail.com
19581- şirketlerde sermaye arttırımı yapmak için kararı notere tasdiklettikten sonra ticaret siciline hangi evraklarla başvurmalıyız. 2- A.Ş. lerde genel kurul yapılması hakkında nerelere ve hangi evraklarla müracat etmeliyiz.
ismail yardım 2005-11-25 ismailyardim@hotmail.com
1291Şirket şubeleri kendi bulundukları yer ticaret siciline mi yoksa merkezin bulunduğu yer ticaret siciline tescil edilirler?
Lokman Lokmacı 2005-07-07 llokmaci@mynet.com
1483Ben 5193 sayılı optisyenlik hakkındaki kanunun ilgili maddeleri gereği gözlükçülük ve optisyenlik dalında çalışmak ve Şirket merkezi Mersin/Gülnar İlçesi Ticaret siciline kayıtlı olmak üzere Limited şirket Kurmak istiyorum aynı zamanda aynı sahada faaliyet göstermek üzere şirketin şubesi şeklinde Mersin/Bozyazı ilçesine işyeri açmak istiyorum.optisyenlik dalında çalışacak olan şirketin aynı ile bağlı komşu ilçede şube şeklinde faaliyeti mümkünmüdür ticaret siciline şube kaydının komşu ilçede yaptırılması mecburimidir yoksa şube kaydı yaptırılmadan çalışılabilirmi?cevabınız için şimdiden teşekkür ederim
Murat Özdemir 2005-08-17 anamurluke@yahoo.com
2378şahıs şirketlerinde birleşmenin hakkında bilgi
türkan 2006-01-28 beykan28@mynet.com
1815SAYIN YETKILI;BİZ TOPTAN BILGISAYAR VE PARÇALARI ALIM SATIMI ILE TEKNIK SERVIS HIZMETI VEREN BIR LTD SIRKETIZ.ŞİRKET SADECE BIR MERKEZDEN OLUŞMAKTADIR. BİZ TURKİYE GENELINDE OKUL ÖGRENCILERINE MOBIL EGITIM OLARAK - KENDI YERLERINDE BILGISAYAR EGITIMI VERMEK ISTIYORUZ.BU EGITIMIN UCRETINI KATILAN OGRENCILER BIREYSEL OLARAK ODEYECEKLER. BU EGITIM SONUNDA DA BASARILI OGRENCILERE MEB SERTIFIKALI BASARI BELGESI VERMEK ISTIYORUZ. MEB BİZE BU İZNİ AYRI BIR ŞUBE AÇMAMIZ VE ORADA İSTEDİGİ STANDARTLARI SAGLAMAMIZ KOŞULUNDA VERIYOR.ŞİMDİ BİZ TİCARET ODASI ILE ILGILI OLARAK BU EGITIM FALIYETINI ANASOZLESMEMIZE BİR MADDE OLARAK EKLEYIP İST. TİCARET ODASINDA İLAN VE TESCİL ETTİREREK YAPABILIRMIYIZ?ŞUBE AÇILIŞINDA İZLENECEK YOL VE GEREKLI EVRAKLAR NEDIR? FALIYET ALANIMIZ TOPTAN SATIŞTANLA BİRLİKTE BİR DE EGİTİM HİZMETİNE GİRİYOR.BUNUNLA ILGILI YAPMAMIZ GEREKEN BİR ÇALIŞMA VAR MI? UNVAN DEĞİŞİKLİGİ VB.GİBİ. EGER UNVAN DEĞİŞİKLİGİ YAPMAMIZ GEREKİRSE,BUNUN ICIN İZLENECEK YOL VE GEREKLI EVRAKLAR NEDİR ?TESEKKÜRLER. E-MAİL: nurgul_duz@ismmmo.org.tr
nurgül düz 2005-10-18 nurgul_duz@ismmmo.org.tr
1097sitenizde gerekli olan meşgale örneklerini bulamıyoruz.neden eklenmiyor yada varsa nereden bulabiliriz...?
hasan ali songur 2005-05-02 horozhasan_20@hotmail.com
2005Şirketlerde sermaye arttırımları süresinin uzadığı yönünde duyumlar alıyoruz,ne kadar doğru...teşekkürler
halim 2005-12-02 halim_murad@hotmail.com
19042005 nisan ayinda vergi dairesi gayri faal sirketimin mukellefiyetini resen feshetti fakat henuz ticari sicilde tasfiye yaptirmadim sirketim yok faaliyetim yok ticaret odasinda kaydim oldugu icin bagkurdan dusmuyorlar bu bagkurdan dusmenin bir yolu yokmu
sinan ak 2005-11-15 aksin62@yahoo.com.tr
1396bir şahıs firması ve bilanço usulüyle defter tutulmakta. Sermayesini arttırmak istiyor yasal işliemler ltd.ve a.ş. olduğu gibi değil bilançosunda sermayesini nasıl arttırabilirim bilmiyorum Cevaplarsanız çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler
SAHRE ÇALIŞAKAN CAN 2005-07-28 cennet00@hotmail.com
1145gerçek ve tüzel kişilerinin isimlerinin benzerliklerinde ne yapılabilir?
hilmi bşer 2005-05-22 www.hilmi_66@mynet.com
628 Anonim Şirket Sermaye Artırımı ve yönetim Kurulu seçimini yapmış bulunmaktayız. Bununla ilgili olarak Yönetim veya Genel Kurul kararı alınacaksa bunların örneğini göndermenizi rica ederim.
Devran Abik 2004-03-24 smmm.Devranabik@mynet.com
1908Limitet sirketi sahıs firmasına donusurmek icin neler yapmak gerek/ ayrıntılı bilgi lazım
oguz 2005-11-16 sahinogullari@brisa-online.com
1293altso ticaret odası vermiş oldugum noter tastikli imza sürküsü suretlerini kabul etmiyor. Islak imza diye tuturuyor. Sizce bu dogru mu? Noteri hem kabul etmek hem kabul etmemek gibi birşey var mı? Bu işler herkesin keyfine göre mi yoksa bir yasa kanun var mı?
olgay 2005-07-07 nostalji@nostaljitour.com
2176Ltd şirketinin iki ortağı fes için karar alıyorlar ve muhasebeci huzurunda karar defterine imza atacaklar ve fes süreci başlayacak,fakat bu süreç niye tanınır? ve küçük hisseye sahip ortak,büyük hissedarın yanlış yönetiminin sonuçlarını götürülerini şirket muhasebecisinden bilanço olarak alamamakta ve durumu bilememekte,bu tabiki büyük ortağın telkini ile oluşmakta..ne gibi borç yada sorumluluk altına girilip zararda olan ve borçları olan bu şirkette genel bilgiyi nasıl ve nereden alabilirim..ÇOK TEŞEKKÜRLER..
samim 2005-12-22 sercan_kuscu16@hotmail.com
1551Bilanço usulüne tabi A firaması yeni kurulacak LTD. ŞTi ne ayni sermaye ile ortak olacaktır. İzleyeceği yol nedir
MURAT YILMAZKOL 2005-08-30 mrtylmzkl@hotmail.com
1632Karı-kocanın kurduğu limited şirkette eşlerden biri diğer işleminin haberi olmaksızın imzasını taklit ederek şirket adresini değiştirmiş ve ev adreslerini vermiştir. Bütün haciz işlemleri için eve gelinmektedir. Burası gerçekten de ev olduğundan icrai işlemlerin eve gelmemsi için ne yapılmalı şirket borca batmış durumda ve bir adresi yok. Bu durumda eve icrai işlemler için gelmemelri için ne yapabiliriz?
MURAT ALAN 2005-09-16 muratalan@alan.av.tr
2041Bir sahış işletmesini (bilançoya tabii)Kurulmuş olan bir limited şirkete GV kanunu 81/2 md hükmüne göre devretmek istiyoruz. İzlememiz gereken prosedür nedir?
Y.Enis Diker 2005-12-08 yediker@ttnet.net.tr
1151Anonim şirketlerde hisse devrini ticaret sicil e bildirmek gerekiyormu? teşekkür ederim.
Naim ARIK 2005-05-24 naimarik@arselinsaat.com
624Şirket merkezinin nakli için gerekli olan ve T.T.K nun öngördüğü ilan,süre v.s.hususlardaki eksiklikler için Tic.Sicil Memurluğunun inceleme yetkisi var mıdır,yoksa kendisine sunulduğu gibi tescil yapmalı mıdır?
Nuri Çağatay 2004-03-17 nuricagatay@ttnet.net.tr
1305bir limited şirkette hem unvan değişikliği hemde amaç ve konu değişikliği yapacağız fakat bu durumla ilgili elimizde bize örnek teşkil edebilecek karar örnekleri bulunmamaktadır. ve aynı zamanda iki kararı aynı anda alabilirmiyiz.
ahmet 2005-07-11 ah.ydmr@mynet.com
1935YENİ KURULACAK OLAN BİR ANONİM ŞİRKETE KURULMUŞ VE FAALİYETTE OLAN BİR LİMİTED ŞİRKET ORTAK OLACAKTIR.BUNUNLA İLGİLİ İSTENEN EVRAKLAR VE LİMİTED ŞİRKETİN ORTAK OLMASI İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR SAYGILARIMLA, HÜSEYİN ÖZGÜL
HÜSEYİN ÖZGÜL 2005-11-22 huseyinozgul067@hot.mail.com
1918İhracatçılar birliğine daha önceden üyeyiz fakat firmamız unvan değiştirdi ihracatçılar birliğine unvan değişikliği yapmak istiyoruz nasıl bir dilekçe hazırlamamız gerekiyor ve hangi evraklarla başvurabiliriz saygılarımızla lcdo ltd.şti özgür ün
ÖZGÜR ÜN 2005-11-18 oun@lcdo.com.tr
1860kira kontratı üzerime olmayan bir evden (internet üzerinden web hizmetleri vermek üzere)bir şahıs firması kurmak istiyorum bu mümkünmü? Aracılık hizmetleri veren firmalarında ayrı bir ofisnin olması gerekiyormu ?
Cem Baykam 2005-10-28 cbaykam@lycos.com
1307Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketi kurmak için gerekli evrakları öğrenmek istiyordum. Psikolojik danışmanlık olursa Sağlık Bakanlığı da bu prosese dahil oluyor mu?
Cengiz Gazioglu 2005-07-11 gazioglucengiz@tnn.net
1120Ankaradaki şirketin tasfiyesinden sonra 10 yıl defter saklama mükellefiyeti var bildiğiniz üzere. Acaba bu defterleri,on yıl süreyle ankarada değil de Danimarkadaki şirkette saklayabilirmiyiz?
Burcu Ensari 2005-05-13 burcu.ensari@tr.pwc.com
1233Merhaba. Ben Almanyada yasayan ve sonradan Alman vatandasi olan bir kardiologum. Turkiye de gecerli olan Pembe karta sahibim. Turk vatandasligindan cikmistim. Türkiye ye kesin dönüs yapmak istiyorum. Muayenehane acmak icin gerekli olan sermaye rakami en az ne kadardir? Hangi evraklar gereklidir? Bu konuda bilgi alabilecegim site yada ilgili birim neresidir? Saygilarimla, Dr.Omer Yildiz
Dr.Ömer Yildiz 2005-06-26 dr.yildiz@web.de
2436yeminli malimüşavir tespit tutanağı nedir? neden hazırlanır? hazırlanınca kime gönderilir? teşekkürler
filiz 2006-02-08 filizkandemirel@hotmail.com
1250ticaret sicil matbu formlar adresime gönderirseniz sevinirim
MUSTAFA ERCAN 2005-06-29 kayasli71@mynet.com
1390Sayın yetkili şu an bir şirkette şirket müdürüyüm, ikinci bir şirket açabilirmiyim açabilirsem hisse oranı kaç olmalı? İkinci şirkette görev alırsam problem olur mu? tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Saygılarımla.
şenol uğraş 2005-07-27 s_ugras@mynet.com
1199anonim şirket için sermaye arttıracağım genel kurul yapıldı sermaye arttırımı kararı alındı bundan sonra izlenecek yol nedir bilgi ve rica lütfen
metin demirel 2005-06-13 erdonmezler@superonline.com
1346bir süresiz yayın çıkartıorum -aylık dergi-.fakat bunun devamı için bir şirket kurmaya ihtiyacım varmış. ne tür bir şirket kurmam gerekir ve evrak listesine nasıl ulaşabilirim? teşekkürler.
Sami 2005-07-20 sami.c@ttnet.net.tr
Cevaplanmamış Sorular
933A.Ş hissesi üzerinden intifa hakkı tanıma prosedürü nedir ilgili mevzuat hangisidir
burcin ozalin 2004-12-23 burcinozalin@mynet.com
985Anonim Şirketin 3 yıldır genel kurulu yapılmıyor. Bu nedenle şirketin 3 yıllık genel kurulunu mu yapacağım yoksa sadece 2004 yılı genel kurulunu mu yapacağım?(Yönetim ve denetim kurulu görev süreleri henüz dolmamıştır)Genel kurul çağrısını sadece posta yoluyla yapacağım. Duyuruyu toplantıdan kaç gün önce yapmalıyım? Teşekkürler.
Naim 2005-02-25 naimozturk81@yahoo.com
1006şirketimizin adres değişikliği işlemlerini yaptık. noterde karar alınırken sokak ismini yazmamışız bu şekilde tescil işlemleri yapıldı. şimdi ben tekrar karar alıp tescil işlemlerinimi yapacagım. yoksa düzeltme yazısımı verecegim. yeniden silbaştan yaparsak vergi dairesi ve sskya ikikere işlemmi yapacagım? bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.
Fatih 2005-03-12 yaralifatih@hotmail.com
1060yeni kurulacak Bir şahıs firmasına komandit şirket veya kollektif şirket olarak ünvan alabilmemiz için ne kadar ücret ödememiz gerekir. Ayrıca firmamızın ünvanının yanında ismimiz geçecekmi ? Firma ünvanı ne şekilde olacak örneğin . Hedef Gıda Ambalajları Sanayi Ticaret .... bu ünvanın sonunda komandit şirket mi yoksa kollektif şirket adımı yer alacak Vede 5 Milyar sermayeli, 2 ortaklı 2 ortakta müdür, yeni şirket kuruluşunda tescil işlemi ve tüm ödemeler ortalama ne kadardır. Teşekkür ederim.
Cengiz SEZER 2005-04-05 cengiz.sezer@sectorworld.com
1080Şirket kuruluşlarında, şirket ünvanı konusunda, internet sayfanızdan sorgulana yapabileceğimiz her hangi bir bölüm varmı? Eğer varsa, sizden ricam bildirebilirmisiniz. Hem ilgili arkadaşı meşgul etmemiş oluruz, hemde bizim için hızlı hareket etmek adına faydalı olur. Teşekkür ederim
TANSU HALICI 2005-04-19 thalici@sthdefense.com
1253Sanatsal faliyet yapan bir firma için anasözleşme örneğini nerden bulabiliriz i.çalışmalar
HAKAN 2005-06-30 hb_barak@hotmail.com
1106sicilinize bağlı şirketleri geçmiş yıllar tescil edilerek ticaret sicilinde yayınlanmış gazetelerinin içeriğini göremiyoruz, bununla ilgili çalışma yapmayacakmısınız.
mustafa sezen 2005-05-07 msezen@ubdt.com.tr
1146konusu kıralananın tahlıye amacı tasıyan tahlıye dılekcesı hukuk dalında varmı? Varsa neden ben bulamıyorum bana yardımcı olurmusunuz?
emrah emre 2005-05-22 xsonves@hotmail.com
1611İnşaat Nakliyat Turizm Tekstil Madencilik Gıda Temizlik Petrol Antikacılık ve Hurdacılık üzerine bir Limited Kurulabilirmi. Yani tümünü içine alabilecek şekilde. Teşekkürler
hilmi 2005-09-13 bilmaxxx@yahoo.co.uk
1587almanyada dogup büyümüs olan birisinden isyeri devralmak istedigi zaman 3 aylik sigorta kagidi gereklimidir.benim icin cok önemli bu soru gelecegim söz konusu en kisa zamanda cevaplarsaniz minnettar olurum.tesekkürler böyle bi site actiginiz icin
tolga 2005-09-05 tolga21_6@hotmail.com
1226A.Ş. ve LTD şirketlerinde kısmi bölünme yapmak istiyoruz. İzleyeceğimiz yollar nelerdir, teşekürler.
omer ozdoğan 2005-06-24 omerozdo@yahoo.com
1191ticaret sicil işleminde sermaye artırımında %0.04 payı kalktığı söyleniyor dogrumu ticaret odasının borç dökümü detayı neden gösterilmiyor
gokmen.ozkan 2005-06-09 www gokmen.ozkan@mynet.com
1262istanbul merkezli bir firmanın bursaya şubesi açtık. SSK´ya hangi evraklarla basvurmamız gereklidir?
tulay yıldırım 2005-06-30 tulay30.mynet.com.tr.
1195LTD ŞTİ.Nİ TASFİYE BAŞLATTIM İKİ ORTAKLI ORTAK TEKE DÜŞERSE TASFİYE DEVAM EDERMİ YANİ DİĞER ORTAK TÜM HİSSESİNİ BANA DEVRETMEK İSTİYOR.
MURAT ERDOĞAN 2005-06-09 merdoğan1@hotmail.com
1198ben bir limited şirketi,kollektif şirketle birleştirerek şirketin kollektif ünvanında ilerlemesini yapmak istiyorum.yalnız bu konuyla ilgili ne yapmam gerektiğini ve karar örneklerini nasıl yazacağımı bilmiyorum.yardım ederseniz sevinirim
arzu karadoğanoğlu 2005-06-11 zilan18_18@hotmail.com
1273parke imalatı ve satışı ile ilgili ana sözleşme örneği nasıl bulabilirim. teşekkürler
ziya yazıcı 2005-07-01 zy06@mynet.com.tr
1277Britanya islands ( adalar ) ülkesinde kurulan bir şirketin kurucusu TÜRK.ŞİRKET MERKEZİNİ ankara´ya getirmek istiyor. ne işlemler gerekiyor? veya buraya irtibat bürosu açmak isterse ne işlemler yapılması gerekir? Acele cevap istiyorlar. Size zahmet. teşekür ederim.
izzet yavuz 2005-07-04 izzet40@mynet.com.tr
1285Ortağımla 100 milyarlık bir şirketi devir aldık. Ben hissenin yüzde 20 lik kısmına sahibim. İleride ben hisse artırımına gidebilirmiyim? ortaklık hakkında benim mailime bilgi gönderirseniz sevinirim.
fatih 2005-07-05 fantim481@mynet.com.
1302adi bir şirket kurmak istiyorum. bunun ile ilgili prosedürler nelerdir? nerelere kayıt yaptırmam gerekiyor? ayrıca harç,resim vb. ödemeleri nereye yapmalıyım? şirket gıda sektöründe olacak ve faaliyeti de küçük bir kafeteryadır. üniversite kampüsü içinde olacak ve prefabriktir. bunun için izlenecek prosedür silsilesi nasıl olmalıdır? söz konusu işyerinin kurulduğu yer ile kayıt olunan sicil müdürlüğü aynı ilde mi olmalıdır?
KEMAL ALBEK 2005-07-10 kemalalbek665@hotmail.com
1303Esnafın Tanımı nedir Turist Rehberleri Esnaf sınıfına girermi? Acentalarda maaşla çalışan ve SSK lı olanlar esnaf siciline kaydolabilir mi? (Çünki SSK lıların vergilerini şirket ödüyor, halbuki memurluğunuza kaydolmak için vergi kaydı gerekiyor)
Ferudun Özgümüş 2005-07-10 fozgumus@hotmail.com
1661depo kiralamak için alınacak karar örneği göndermeniz mümkün müdür? Teşekkür ederim.
2005-09-21 23arzu@mynet.com
1316Limited şirketlerde şirket tasfiyesi için gerekli olan hisse çoğunluğu nedir? Üç ortaklı bir şirkette şirket tasfiyesi hangi çoğunlukta olacaktır? Eşit paylı( %33 )iki ortağın tasfiye istemesi tasfiyeyi geretirir mi? 3.ortağın tasfiye istemini reddetme hakkı var mı? teşekkür ederim.
ahmet demirdag 2005-07-13 ahdemirdag@mynet.com.tr
1600DENİZCİLİK BATIK GEMİLERİ CIKARMAK İÇİN BİR ŞİRKET KURACAĞIM ANCAK ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ BULAMADIM NASIL BULABİLİRİM İNTERNET ÜZRİNDEN
ÖZGÜR 2005-09-08 osmanakar33@hotmail.com
1372merabalar ben antalyada kurulan bir şirketin vekaleten yüzde seksen sahibiyim ve müdürü tayin edildim. şirketin bankadan kredi çekmesi için bir abimize yardımcı oldum, böylelikle şimdi şirketi devredeceğim. abim şirketi tamamen üzerine alacak borcunu da ama ben ne yapmalıyım ki çekilen krediden devir ettikten sonrada ben sorumlu tutulmayayım. çünkü benim imza ile çekildi kredi. çektiğim krediyi tamamını abim kullandı yani ben piyon oldum sadece. bildiğim kadarıyla şirket devrinden sonra 1 sene daha şirketten sorumlu olacağım söyleniyor. yani benim dönemindeki kredide sorun olursa ilk bana sorulacağı devirden sonrakilerin ilgilendirmediği vs. biraz uzun oldu ama ilginize teşekürler.
doğa güngör 2005-07-25 doga21_06@hotmail.com
1373anonim şirketlerde şube açılış dilekçesi örneğinden not sadece şube açılışı için yönetim kurulu nasıl bir karar almalıdır.
MURATPERU 2005-07-25 muratpara@hotmail.com
1388Öncelikle siteniz çok güzel çalışmalarınız ve başarılarınızın devamını dilerim. 1- Türkiyenin her yerindeki ticaret odalarında yayınlamış olduğunuz fiyatlar mı geçerli? 2- Bazı ticaret odalarında bizler çok yüksek meblağlar ödüyoruz örneğin tasfiye ye girişte sitenizde fiyat yok ama ben 2 gün önce tasfiye ye giren şirket için 600 yakın ücret alındığına şahit oldum. Bunun sebebi nedir.?
sadık erkoç 2005-07-27 tcsadosan@mynet.com
1391HİSSE DEVRİ YAPILIRKEN ALINAN KARARDA DEVİR EDİLEN HİSSELER TOPLAMI ALIRKEN TOPLAM HATASI YAPILMIŞ VE TİCARET ODASI DA BUNU FARK ETMEYEREK HATALI TESCİL ETMİŞ BUNUNLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR DÜZELTME KARAR ÖRNEĞİNİ MAİL VEYA FAX CEKİLMESİ RİCA OLUNUR, 0212 2539099 FAX
2005-07-27
1574Anonim şirketlerde sermaye artışı ve hisse devri hangi sıra ile ve nasıl yapılmalıdır.
AHMET GÜLER 2005-09-02 ahmetgüler61@hotmail.com
1393ben suanda yurt disindayim ama turkiye donup ticaret yapmak istiyorum. turkiyede isyeri acmak icin neler gerekli yanlis duymadiysam kesin donus yapanlara pirim arti vergide indirim oluyormus beni bilgilendirebilir misiniz?
cihat 2005-07-28 bintexbvba@skynet.be
1421Kurmuş olduğumuz şirkete 3. bir ortak almamız için neler yapmamız gerekiyor. Teşekkürler
Harun Keskin 2005-08-03 mr.harunkeskin@hotmail.com
1929yurtdışında iş aldık ve ben bu yurt dışında aldığımız iş için ssk dosyası açıcam bunun için hangi belgeler gerekiyor ve nereye baş vurmam gerekiyor. birde yurt dışında çalıştıracağım ssklılar normal ssk girişi dışında yapacağım bir işlem veya ekleyeceğim bir evrak var mı?
mehmet 2005-11-21 guera_638@hotmail.com
1986limited şirkette ortaklar arasında hisselerde yarı yarıya dağılım olmasının bir sakıncası varmıdır %50 %50 olabilir mi?
duran 2005-12-01 duranrotbalans@hotmail.com
1572Anonim şirkette vefat eden üyenin hisselerinin varislere aktarılmasında ne gibi işlemler yapmak gerekir hem genelkurul bakımından hemde ticaret sicili bakımından. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
İBRAHİM AKIN 2005-09-02 ibrahim_akin_@hotmail.com
1550Merhabalar. Sayın yetkili, yalıtım ve inşaat işi yapan firmamızın ünvanına eğitim ve yayıncılık eklerini ekleyip buna göre ana sözleşme amaç konu olarak bu konular hakkında içerik ekleyip ayrıca bir şube açmak istiyoruz.1- bu işlemleri bir kararla hepsini aynı anda yapabilirmiyiz. 2-itim ve yayıncılık faaliyetleri için özel bir izin almamız gereklimidir. 3- bu faaliyetler halen faal inş. yalıtım firması bünyesinde olabilirmi. Zaman ayırdığınız için teşekkürler.
ULVİ DEMİRCİ 2005-08-30 ulvidemirci@hotmail.com
1552Yurt dışında şube açılışı için nasıl bir yol izlenmelidir.
MUHAMMET KÖSE 2005-08-30 kosemuhammet@hotmail.com
2464Bir ay önce kooperatifin yapacak işleri kalmadığından dolayı tasfiyesi yönünde karar alındı. Tasfiye sürecinde neler yapılır? Kooperatiflerin tasfiye süresi nekadardır? Tasfiye olması için hangi şartlar gereklidir? Binanın iskanı alınmamış ve sigortada asgari işçilikleri hesaplanmadan kooperatif fes edilebilirmi?
Kemal Delihacıoğlu 2006-02-13 kemal@gantep.edu.tr
1680küçük ölçekli bir iş yeri açmak istiyoruz.mükellef olmak için gerekli evraklar ve prosedür nedir?belli bir süre vergiden muafiyet söz konusumu?teşekkürler
nejdet 2005-09-26 nejdet@karatahta.com
1714iyi günler benim sorum şu. 4 katlı binam var ve ben burayı özel erkek öğrenci yurdu yapmak istiyorum ayrıca gıda dağıtım işi yapan ltd. şti.m var nereye başvurmam gerek ve neler yapmam gerek bunun için gerekenler nelerdir. bildirirseniz sevinirim. selamlar..
MUSTAFA GÜMÜŞKAŞIK 2005-10-03 aktar28@hotmail.com
1717iyi günler,ben karimla ortak limited sirketi kurabilirmiyim.karim türk ama alman vatandasi.sirket icgiyim ve ceyiz toptan perakende satisi ile ilgili olacak bunun icin hangi evraklar gerekir.tesvik ve destek kredisi alabilirmiyim kredinin minimum ve maksimum tutari nedir.cok tesekkürler
Arif Karakus 2005-10-04 arifkarakus@googlemail.com
1719hisse devri kararları alınırken sermaye kararda nasıl gösterilmelidir.
coşkun 2005-10-04 coskun87@yahoo.de
1720kollektif şirketlerde sermaye arttırım ve azaltılması ile ilgili istenen evraklar nelerdir?
volkan 2005-10-04 volkanbingul@hotmail.com
1922MERHABA BEN GECEN SENE EYLUL AYINDA BIRIYLE ORTAK OLDUM.2 AYDA ANLASMAZLIK CIKTI AYRILDIM.3KISIYE DEVRETTIM.RESMI GAZETEDE YAYINLANDI..AMA HALA HUZURLU DEGILIM.ACABA YILLAR SONRA KARSIMA SORUN CIKABILIRMI.CUNKU GECEN HAFTA SSK YA BASVURDUGUMDA ISVEREN GOZUKUYODUM..NEYSEKI DUZELTTIK..YAPMAM GEREKEN BISI DAHA NE OLABILIR..OZAMANLAR MUHASEBECIMIZ HERSEYI HALLETTIGINI SOYLEDI..VE RESMI GAZETE BENDE...
berrin boyacı 2005-11-18 bberrin@mynet.com
1726ARACIMI SSK YA BİRDİRMEK VE İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR
2005-10-05 BEDSO@MYNET.COM
17392005 yılının 9.ayında bir şirketi tamamen kardeşimle beraber aldık kararı alırken sadece devredenlerin imzası atılmıştı acaba bizimde kararda imza atmamız gerekirmi
yasin aktürk 2005-10-07 yakturk1@hotmail.com
1895Müteahhitlik yapan şahıs firmamızı, Ltd şirkete çevirmek istiyoruz izleyeceğimiz yol nasıl olmalı? firmamızın sahip olduğu makinelerin devrinde oluşacak mali yükümlülükler ve şahsın yapmış olduğu iş bitirmelerinin de şirkete devir olup olmayacağı konusunda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.
Hakan 2005-11-12 hknsnck@hotmail.com
1765 slm.1969 yılında kurulan bir şirketin kurucu ortaklarından ve hala imtiyazlı pay sahibiyim. şirketin bana ekonomik yönden hiç bir katkısı yok.Hisse senetleri kote edildiği halde borsada işlem görmüyor.Ben bu şirket üzerindeki hakkımın ne kadar olduğu ve bunu nasıl paraya dönüştüreceğimi öğremek istiyorum.bu bilgileri şirketten alamıyorum. teşekkürler
Burhan Saatci 2005-10-11 busaat@gmail.com
1768Sitenizde müvekkil şirketmize borçlu bir firmanın adres ve sicil bilgilerin yarım saat süreyle aradım durdum ama bulamadım. Bilindiği üzere ticaret sicili alenidir Ankara Ticaret Odasının sitesinde hala böyle bir sistemin bulunmadığına inanmak istemiyorum. Bu konuda İstanbul Ticaret Odasının sitesi çok basit ve yararlı bir sistemle yapılmış. Ticaret ünvanı ile aramadan tutun ticaret sicil numarası hatta ortağını biliyorsanız ismiyle bile arama yapılabiliyor ve firmanın ticaret sicili bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.İncelemenizi tavsiye ederim.
Av.Engin Ömer Oğuz 2005-10-11 enginoguz@istanbulbarosu.org.tr
1795biz iki ltd.şti olarak birleştik. işimizin konusua aynı. Birleşilen firma şimdi küllüyen fes oldu. Şimdide ayrılmak istiyoruz. negibi bir işlem gerekiyor
ali 2005-10-14
2017ANONİM ŞİRKETLERDE ZAMANINDA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMADIĞI TAKDİRDE ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU İCRAATLARIN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
MUSTAFA KAPUSIZOĞLU 2005-12-05
2360merhaba, bir ltd.şirket kurmayı düşünüyoruz.Merkez ve şube aynı anda kurulabilir mi? Bu kuruluş masrafını arttırır mı?Ne kadar kuruluş masrafımız olur? teşekkürler
mehmet yasemin 2006-01-25 yasyas60@hotmail.com
2022yaz ayları yaylada emlak işi ile uğraşmaktayız 1 yıllık vergisinide ödemekteyiz. başka bir yere de irtibat bürosu veya(UYGUNSA VERGİ AÇISINDAN)ŞUBE AÇMAK İSTİYORUZ.BU KONUDA DETAYLI BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM İYİ ÇALIŞMALAR.
suat mert 2005-12-05 scmert@mynet.com
2385Merhabalar, Kollektif Şirketler sermaye artırımında damga vergisine tabi midir? İyi çalışmlar dilerim.
Ali YILMAZ 2006-01-30 alyilmaz@gmail.com
2386Selam. Ben istanbulda inşaat proje ofisi açsam bilecikte proje işi yapabilirmiyim.
yakup solmaz 2006-01-30 yakupsolmaz@mynet.com
244918 senedir turkiyede yasiyirum k.k.t.c vatandasiyim sahis sirketi kurabilirmiyim tesekkurler
musa kocatepe 2006-02-10 musakocatepe@yahoo.co.uk
2439kollektif şirket nevi değiştirerek ltd.şti.e dönüşebilirmi.Şayet dönüşürse takip edilecek yol aşamalı olarak nasıl olacaktır ve anasözleşme hazırlanırken mahkeme kararından sonramı olacak
VEYSİ ADIGÜZEL 2006-02-08 Muhasebe04@hotmail.com
2440yabancı uyruklu olan şirket ortağımız mahkeme kararıyla türk vatandaşı olmuştur.bunla ilgili nasıl bir karar alıp ne gibi işlemler yapıcaz.
volkanaydın 2006-02-09 vaydin@mynet.com
2438uluslararası işletme dersinde (karacan dersahanesi)yabancı bir şirketin türk ortağı olmadan Türkiyede şirket açamayacağı söylendi doğrumu vergi nosu alamayacağı vb prb.ler olurmuş.Sorularımı yanıtlarsanız memnun olurum.teşekkürler
KEREM ATLI 2006-02-08 kerematli76@hotmail.com
2088KOMANDİT ŞİRKET KURMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR
RIZA 2005-12-13 HUNTER_MAN47@HOTMAIL.COM
2178ben sermaye arttırımı yaptım ancak kararımda ve tadil metnimde hisse devirleri doğru olduğu halde ytl rakamlar yanlış yazdım yani 80 hiseye 120 ytl yazcağım yerde 80ytl yazdım.. bunun içi n ne yapmam gerekir..
ergin 2005-12-22
2184gerçek kişi Vergi mükellefi kimdir ve memurlar gerçek kişi vergi mukellefı olabılırler mı _?
ramazan 2005-12-22 ramazan.kalkan@hotmail.com
2205anonim şirketlerde yönetim kurulu onaylamazsa pay devrinin hükmü nedir? ana sözleşmede özel bir hüküm yoksa hakkını nasıl devretmeli
Binnur Şen 2005-12-26 binnursen95@yahoo.com