.:. ATA KARNESİ - ANKARA TICARET ODASI .:.
ATA KARNESİ

 

» ATA Karnesinin Tarihçesi
» ATA Sözleşmesine Üye Ülkeler Listesi
» ATA Karnesi Ne Amaçla kullanılır?
» ATA Karnesi Nasıl Alınır?
» ATA Karnesi Başvurusu İçin Gereken Evraklar
» ATA Karnesinin İşleyişi ve Uyulması Gereken Kurallar

    

ATA KARNESİ NEDİR? 

 

• ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.


• ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)'nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.


• ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.


• ATA karnesi ile gelen eşyanın ithalatında veya ihracında gümrüklerden geçiş süresi kısalmaktadır.


• ATA karnesinin geçerlilik süresi bir yıldır.


• ATA karnesi almak isteyen kişi veya kuruluşlar, taşınacak eşya için gereken teminatı odaya vermesi durumunda ATA karnesi alabilmektedirler.