.:. TIR KARNESİ - ANKARA TICARET ODASI .:.
TIR KARNESİ

 

» TIR Sistemine Giriş için hazırlanılması gereken belgeler
» TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar
» TIR Sistemine Giriş Teminatları
» TIR Karne Ücretleri
» Adres ve Ortak Değişikliği
» Ünvan Değişikliği

  
Uluslararası Ticarette taşımacılık ve lojistik çok önemli bir yere sahiptir.

Havayolu, deniz yolu ve karayolu taşımacılığı olarak bu konuda çeşitli

düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

TIR Karnesi işlemleri karayolu taşımacılığının daha güvenli, taşıyıcı firmanın

daha az işlem yaparak uluslararası ticareti gerçekleştirmelerini sağlar.

Bu sistem ülkelerin sisteme dahil olmalarıyla başlar. Ülkemiz 1966 yılında,

bakanlar kurulu kararıyla sisteme taraf olmuştur.

 

 

Sistemin düzenli işleyişini sağlamak amcyıla her ülkede kefil kuruluşlar

oluşturulur. Tüm bu kuruluşların da bağlı bulundukları uluslararası kefil

kuruluş olan: International Road Transport Union vardır. Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği ulusal kefil kuruluştur.

 

 

Ankara Ticaret Odası, firmaların sisteme dahil olması, belgelerin satışı,

kontrolü,takibi ve kapatılması işlemlerinde görev yapar. Yapılan bütün işlemler TOBB ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir.