.:. Ödemeye Esas Fiyat Uygunluğu - ANKARA TICARET ODASI .:.
Ödemeye Esas Fiyat Uygunlukları

 

» Yaklaşık Maliyet
» Fatura Onayları
» Ödemeye Esas Fiyat Uygunluğu
» Soruşturmaya Yönelik Fiyat Bildirimleri
» İhale İlanları
» Diğer Bilgilendirmeler

 
Ödemeye Esas Fiyat Uygunlukları ve Rayiç Fiyat Belirlemesi

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi Md.23 kapsamında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapımı gerçekleştirilecek alımlar ile ilgili olarak, yapmış oldukları araştırma ve oluşturdukları fiyat analizine göre uygun buldukları birim fiyat ve/veya bedellerin rayiçlere uygunluğu bakımından onaylanması yada uygun bulunan birim fiyat ve/veya bedellerin belirlenmesine yönelik çalışmalar  ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU başlığı altında değerlendirilmektedir.

 

Ödemeye Esas Fiyat Uygunluk ve Rayiç Fiyat Belirlemesi Başvuruları İçin Talep Edilen Belgeler 

 1. İlgili Kurumun resmi talep yazısı (*)
 2. Ödemeye esas fiyat uygunluğu istenen ürün/imalata ilişkin detaylı bilgi (Teknik çizim, katalog vs.)
 3. Maliyet Analizi (Ödemeye esas fiyat uygunluğu istenen imalat, özel üretim ise üretici firmaca hazırlanan analiz) (Maliyet analizi örneği)
 4. Ödemeye esas fiyat uygunluğu onay ücreti (**)

   (*)

   

   

  (**)

  Ödemeye esas fiyat uygunluğu' na ilişkin resmi kurumların talep yazılarında mutlaka "ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU" talep edildiği açıkca belirtilmelidir.

   

  Oda Meclisimizin aldığı karar uyarınca, Gerçek imalat miktarları dikkate alınarak, KDV hariç tutarın, % 0,5' i oranında ödemeye esas fiyat uygunluğu onay ücreti, işin yüklenicisi firmadan talep edilmekte olup bu bedel ATO-Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılmaktadır.

     

  2017 yılı için ödemeye esas fiyat uygunluğu onayı ücreti olarak; en çok 500,00TL, en az 50,00TL ve 1,00TL bandrol bedeli talep edilmektedir.

   

  Oda Meclisimizin kararı uyarınca, odamız üyesi olmayan firmaların onay müracaatlarında, ödemeye esas fiyat uygunlukları onay ücreti 2 (iki) katı alınmaktadır.

   

  Bilirkişi marifetiyle değerlendirilmesi gereken ödemeye esas fiyat uygunlukları onayı için, ayrıca bilirkişi ücreti talep edilmektedir.