.:. İnşaat Sektöründe Bölünmüş Arazi Korkusu (2007-02-16) - ANKARA TICARET ODASI .:.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ‘BÖLÜNMÜŞ' ARAZİ KORKUSU

 

TARIM ARAZİLERİNİN ‘BÖLÜNME' DERDİ, ŞEHİRLERİ GERDİ

 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK, BÜYÜK KENTLERDE ARSA SORUNUNA YOL AÇTI.

 

ÇOK HİSSELİ VE KÜÇÜK BOYUTLARDAKİ TARIMSAL ARAZİLERİN DAHA FAZLA KÜÇÜLMEMESİ İÇİN, BU HİSSELERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRİNİ ENGELLEYEN YASA, İNŞAAT SEKTÖRÜNE ARSA, EMLAK SEKTÖRÜNE KONUT FRENİ YAPTIRDI.

 

ATO BAŞKANI AYGÜN: "BU YASA ‘BÖLÜCÜ' YASA

 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda" 9 Şubat 2007 tarihinde yapılan değişiklik, inşaat sektöründe arsa sorununa yol açtı.

Çok hisseli ve küçük boyutlardaki tarımsal arazilerin daha fazla küçülmemesi için, bu hisselerin üçüncü şahıslara devrini engelleyen yasa, inşaat sektörüne arsa, emlak sektörüne konut freni yaptırdı.

 

Yaptığı yazılı açıklamada yasada yapılan değişikliğin eksik ve yanlış olduğu gerekçesiyle tepki gösteren Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, "Bu yasa topal yasa, bölücü yasa" dedi.

 

KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARDILAR

 

İnşaat-Emlak sektörüne ivme kazandıracağı söylenen Mortgage Yasası'nın tartışıldığı bir dönemde, ilgili yasada yapılan değişikliğin arsa ve konut sorununa yol açacağını dile getiren Aygün şunları söyledi:

 

Tarım arazilerinin daha da küçülmesini önlemek ve tarımsal üretimin verimini artırmak amacıyla yasanın 8. maddesinde yapılan değişiklik, bölünemez büyüklükteki tarım arazileri üzerinde, birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu arazilerin ifraz edilemeyeceği, payların üçüncü şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği ve rehnedilemeyeceği hükmü getirildi. Ancak, tarım arazilerinin bölünme derdi, şu anda şehirleri gerdi. Büyük şehirlerdeki arsaların büyük çoğunluğu bu durumda. Büyük çoğunluğu, tarım arasizi niteliğini yitirmiş, arsa durumundalar. Öncelikle bunların ayıklanması lazım. Kimse hissesini satamıyor, devredemiyor. İnşaat sektörü orta vadede arsa bulamaz, konut üretemez duruma gelir. Emlak sektörü ile birlikte 200'e yakın sektör bu durumdan olumsuz etkilenir.

 

ACİLEN DEĞİŞTİRİLMELİ

 

Yasada yapılan değişikliğin, acilen değiştirilmesini talep ettiklerini kaydeden Aygün, "Nazım İmar Planı içerisindeki arsaları bu yasa kapsamı dışında bırakmadılar, kaş yaparken göz çıkardılar. Nazım İmar Planı içerisindeki arsalar, bu yasanın dışına çıkarılmazsa, hisse sahipleri arasında husumet çıkar. Bu iş kan davasına dönüşür" şeklinde konuştu.

 

YASA NE DİYOR?

 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda" 9 Şubat 2007 tarihinde yapılan değişikliğe göre, mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dönüm, dikili tarım arazilerinde 5 dönüm, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönüm altındaki araziler, miras hukuku bakımından bölünmez eşya niteliği kazanmış oluyor. Buna göre bu büyüklükteki araziler ifraz edilemiyor, üçüncü şahıslara satılamıyor, devredilemiyor. Yasa, Nazım İmar Planı içerisindeki arazileri kapsam dışında tutmadığı için, tarım arazileri sorunu büyük şehirlerdeki inşaat ve konut sektörünü olumsuz etkiliyor.

 

(16-02-2006)