MURAT BİLGİN BAŞKAN


ABDÜLFETTAH DOĞAN BAŞKAN YRD.


ADNAN BEKER MECLİS ÜYESİ

FERRUH TEMEL ZÜLFİKAR MECLİS ÜYESİ

MEHMET AYPEK MECLİS ÜYESİ

HAKAN ASLAN ÜYE

MAHMUT İNAĞ ÜYE