Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO İHALE DUYURULARI

ATO İHALE DUYURULARI

Ankara Ticaret Odası tarafından, KAMERA SİSTEMİ VE OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ KURULMASI İŞİ, yeterli tecrübeye sahip istekliler arasında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İstekliler, ihale dokümanlarını Ankara Ticaret Odası Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden (Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 5/A Çankaya/Ankara) 15.08.2017 tarihinden itibaren ücretsiz inceleyebilirler.

Ancak, teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale Dokümanı bedeli: 500,00 TL)

İsteklilerin tekliflerini en geç 25.08.2017 günü saat 16:00'ya kadar Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:5/A Söğütözü Çankaya/Ankara adresine iletmeleri gerekmektedir.

İş ortaklıkları ve konsorsiyumlar, bu ihale için başvuruda bulunamazlar.

Ankara Ticaret Odası 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.